82% oppnår MRD-negativitet ved førstelinje KLL ved kombinasjonsbehandling

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

Ibrutinib og venetoclax brukt i kombinasjon hos naive KLL-pasienter fremlegges i denne MEDtalk. Se Paolo Ghia fotelle om resultatene fra kombinasjonsbehandlingen og hvor resultatet er meget lovende, også sett i lyset av forekomsten av bivirkninge.