forside-pix-no

Annonsører

For annonsepriser kontakt

Azra Hotic-Kvernstad

Mail: ahk@bpno.no

Telefon: +47 4124 9621

Annonsematerialet

Vi motttar helst høytoppløselige PDF-filer i 300 dpi. Annonsene sendes til: material@bpno.dk


Annonsører til MEDtalks

For at din annonse skal være av beste kvalitet på vår hjemmeside, ber vi deg om og levere
annonsematerialet eter følgende spesifikasjoner til sha@bpno.dk

Format 260 x 220 px
Oppløsning 200 dpi
Filtype Gif (animasjon), jpg (stasjonær)


AVSPILLINGSSIDE

#
#
#
#

Logoets plassering når man ikke er logget inn på avspillingssiden.
– logoet linker til ønsket URL

AVSPILLINGSSIDE

#

#Klikk her for å lese FK-teksten

#Klikk her for å lese FK-teksten

#Klikk her for å lese FK-teksten

Annonsens plassering når man er
logget inn på avspillingssiden.
– Annonsen linker til ønsket website

– “Klikk her for å lese FK-teksten” som linker til PDF med FK-tekst eller URL til FK-tekst.