Kjenner du forskjellen på GLP-1 og SGLT-2?

Diabetes / Hjerte-Kar, Fastleger | Best Practice Nordic | 23. Mar 2020 kl. 3:34 |

Metformin er oftest 1. valget ved medisinsk behandling av type 2- diabetes, men hvilken pasienter bør få behandling med en GLP-1 analog eller en SGLT2- hemmer? Kan du skylle mellom de to grupper av legemiddler, som er lik i noen av farmakologiske virkninger men som også er forskjellige? Test din kunnskap- du kan se rett ...

SAMMENDRAG På verdensbasis er depresjon en av de viktigste årsakene til helsetap, og depresjon og angst er de mest vanlige psykiske plagene i den norske befolkningen. I studien fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) var målet å studere sammenhengen mellom kondisjon, angstsymptomer og symptomer på depresjon ved bruk av både tverrsnitt- og prospektivt design. Kondisjon har sammenheng ...

SAMMENDRAG Perifer arteriell sykdom manifesterer seg i mange stadier. Til å begynne med kommer det typisk funksjonsutløste smerter ved gange (claudicatio intermittens). Det kan senere komme kritisk iskemi med symptomer i form av hvilesmerter (med behov for å ha benet eller benene hengende ut fra sengekanten om natten), samt iskemiske sår. I siste stadie forekommer ...

SAMMENDRAG En fjerdedel av alle iskemiske slag skyldes småkarsykdom, som også er den mest allminnelige årsaken til flere demensformer, spesielt vaskulær demens. Det er en kompleks sykdom som selv ikke i dag er fullstendig beskrevet. Derfor er det viktig at pasienter med småkarsykdom får intensiv behandling som også kan forebygge mot komplikasjoner. Småkarsykdom antas å ...

SAMMENDRAG Overfokus på arterosklerotisk sykdom i hjerte og hode gjør at pasienter med perifer arteriesykdom i beina (PAD) ikke får behandlingen de behøver. Erney Mattsson, overlege og professor ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, vil ha fastlegene på banen. Kardiovaskulære sykdommer er den største sykdomsgruppen i Vesten. Og det er mye fokus på hjerne- ...

SAMMENDRAG En ny studie viser at norske leger anbefaler kreftscreening oftere enn det retningslinjene skulle tilsi. Hvorvidt en lege vil anbefale en pasient å la seg screene for kreft er imidlertid avhengig av mange forhold: ikke bare retningslinjer, men også egne vurderinger av evidensen, diskusjoner i fagmiljøet, kostnader og pasientens preferanser. Trolig spiller enda flere ...

Forbered deg før du kler av deg

Fastleger, Psykiatri / Neurologi | Best Practice Nordic | 9. des 2019 kl. 1:38 |

Helt i starten av nyåret setter vi i gang den nordiske kampanjen Forbered deg før du kler av deg. Kampanjen setter fokus på prevensjon, og skal hjelpe kvinner med å ta stilling til hvilken type prevensjon som passer best for dem. Vi setter også et spesielt fokus på personer med ADHD, da kvinner med ADHD ...

Behandlingen af patienter med type 2-diabetes undergår i disse år store forandringer, idet den bliver stadig mere individualiseret samtidig med, at man i den diabetiske konsultation skal håndtere kardiologiske såvel som endokrinologiske aspekter. Som følge af overenskomsten med regionerne skal den praktiserende læge have en endnu mere central position i behandlingen af type 2-diabetes. Det ...

Fedme er en alvorlig tilstand og øker risiko for sykdom og død, inklusive type 2 diabetes, høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdom og kreft.1 Det foreligger i dag god evidens for helsegevinst etter fedmekirurgi ved sykelig overvekt. I tillegg til økende BMI, så er type 2 diabetes og nedsatt funksjonsnivå som følge av leddsmerter kjente prediktorer ...

Helt siden Trousseau foreslo en sammenheng mellom venøs tromboembolisme (VTE) og kreft,1 har det vært klart at kreftpasienter har overhyppighet av VTE. Dette har siden blitt bekreftet i epidemiologiske studier.2 Risikoen for VTE er avhengig av krefttype og hvor pasienten befinner seg i det diagnostiske og behandlingsmessige forløpet.  Krefttypene med høy relativ risiko for VTE ...

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon