Av Gunnar Einvik, konstituert overlege, postdok, lungemedisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus Dyspné er et symptom som påvirker pasientens følelser sterkt, blant annet gjenspeilet i den folkelige beskrivelsen åndenød. Pasienter i store sykdomsgrupper der dyspné er et vanlig symptom, slik som ved kols og hjertesvikt, har vanligvis mer angst og depresjon enn den generelle befolkningen.1,2 Slik komorbiditet ...

Av Espen Saxhaug Kristoffersen, lege, ph.d., Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, Forskningssenteret/Nevroklinikken, Akershus Universitetssykehus Migrene og hodepine er vanlige, men ofte invalidiserende plager i befolkningen.1 En fastlege i Norge med en gjennomsnittlig pasientliste (1200 pasienter) har rundt 150 pasienter med migrene, og enda flere pasienter med spenningshodepine på listen sin. En betydelig andel av ...

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver