ASH 2018: ASH har oppdaget de nordiske lymfom-registere med real word evidence

Best Practice Nordic | des 2018 | ASH 2018 |

I denne MEDtalk forteller overlege Tarec Christoffer El-Galaly ved Aalborg Universitetssykehus om økende interesse for de nordiske lymfom-registre. I disse registre kan man følge pasientene over tid i motsetning til i mange andre hvor, man bare har de kliniske studiene å støtte seg til. Det er presentert to poster på Hodgins-pasienter her på ASH sammen med nordiske kolleger. Dataene viser like god overlevelse som i de kliniske studiene. Det er en meget viktig beskjed å gi til pasientene og at man heller skal ha fokus på senbivirkninger.