ASH 2018: Forbedret PFS med Ibrutinib i 1.linje i to studier

Best Practice Nordic | des 2018 | ASH 2018 |

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib som viser at kjemoterapi-fritt regime bør være standard behandling til alle pasienter. I den første gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til eldre pasienter (>65 år) med KLL. I den andre studien viser også ibrutinib + rituximab forbedret PSO sammenlignet med FCR i 1.linje.