ASH 2018: Individualisert KLL-behandling er viktigere enn noen gang

BestPractice | des 2018 | |

Overlege Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i København, forteller i denne MEDtalk om hvor viktig det er å gi KLL-pasientene en fullgod diagnostisk work up og bestemme hvilken molekylær gruppe de tilhører. Samtidig er viktig å identifisere hvilken komorbiditet pasienten har før behandling igangsettes. På dette grunnlag bestemmes behandlingen således at hver enkelt pasient får riktig medisin på riktig tidspunkt. I denne MEDtalk stiller Carsten Utoft Niemann spørsmålet om de som kliniske hematologer skal endre praksis i forhold til de nye medikamenter som må gis livslangt.