ASH 2018: Nytt om AML

Best Practice Nordic | des 2018 | ASH 2018 |

I denne Medtalk forteller overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukland Universitetssykehus, om den raske utviklingen innen AML. En rekke medikamenter er registrert i USA og peker mot en cellegiftfri behandling. Det startes opp flere studier i Norge i 2019 og pasienter har derfor mulighet til å bli inkludert i slike studier, i påvente av at medikamentene skal bli tilgjengelige for norske pasienter.