ASH 2018: Oppsiktsvekkende resultater om KLL-behandling

BestPractice | des 2018 | |

I denne MEDtalk forteller professor og overlege Henrik Hjorth-Hansen, St. Olavs Hospital, Trondheim, om de forandringer vi står foran, når det gjelder KLL-behandling. På ASH 2018 er der fremlagt meget overbevisende data på både ibrutinib og venetoclax, og vi står foran en endring i behandlingsstrategien. Og her spiller venetoclax en stor rolle. I tre-års data fra Murano studien – med tilbakefall/refraktære pasienter, der først har fått ibrutinib og deretter venetoclax, viser sistnevnte behandling fantastiske responsrater og få tilbakefall med en stor forskjell i PFS mellom behandlingsarmene.