ASH 2018: Resultater fra HAVEN 3 og HAVEN 4

BestPractice | des 2018 | |

Hør denne MEDtalk hvor professor Víctor Jiménez Yuste, Head of Haematology Department, La Paz University Hospital, Madrid, forteller om pasientenes preferanse for behandling med emicizumab gitt profylaktisk hver 2. uke hos pasienter med hemofili A uten faktor VIII inhibitor (HAVEN 3). I HAVEN 4 ble emicizumab gitt profylaktisk hver 4. uke til pasienter med hemofili A med eller uten faktor VIII inhibitor og preferanse for behandling diskuteres.