Atrieflimmer og hjerneslag

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Anne Hege Aamodt, overlege, ph.d., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus Ut fra tidligere populasjonsbasert undersøkelse i Asker og Bærum ble det estimert at om lag 70.000 nordmenn har atrieflimmer.1 I en nylig publisert studie basert på det svenske pasientregisteret var prevalensen av atrieflimmer minst 2,9%. Omsatt til norske forhold kan det tyde på at bortimot 140.000 nordmenn har atrieflimmer.2  Atrieflimmer er den vanligste kardiale årsaken til hjerneinfarkt.3 Hvert år rammes nærmere 12.000 nordmenn av hjerneinfarkt. I om lag ett av fire tilfeller er årsaken kardial embolikilde pga. atrieflimmer. En stor andel av disse kan forebygges. I denne artikkelen beskrives risiko for hjerneinfarkt ved atrieflimmer, og hvilken forebyggende behandling som bør velges.  Risiko for hjerneinfarkt Risikoen for hjerneinfarkt ved atrieflimmer avhenger av en rekke faktorer. Den absolutte risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer uten klaffesykdom er om lag 3–4% per år.4 Men dersom pasienten tidligere har hatt transistorisk iskemisk anfall (TIA) eller hjerneslag, er risikoen i gjennomsnitt på 10%.  Risikoen for hjerneinfarkt eller tromboembolisme hos den enkelte pasient kan beregnes med risikoskår. I de europeiske retningslinjene anbefales bruk av CHA2DS2-VASc-skår som inkluderer de viktigste risikofaktorene og beregnes som vist i tabell 1.5 CHA2DS2-VASc er blitt validert i flere uavhengige kohorter og er godt egnet til å differensiere mellom lav og moderat risiko, og identifisere dem som har så lav risiko at antikoagulasjon ikke er nødvendig. Risikoen for tromboemboliske komplikasjoner er trolig like stor ved paroksystisk som ved permanent atrieflimmer.5 Også behandlingsprosedyrer for atrieflimmer, som kateterablasjon, er forbundet med økt risiko for hjerneinfarkt og mikroembolier.6 Alvorlighetsgrad ved hjerneinfarkt Hjerneinfarkt hos pasienter med atrieflimmer er assosiert med høyere mortalitet og lavere funksjonsnivå enn andre typer hjerneinfarkt.7 Dette har delvis sammenheng med at disse hjerneinfarktene skyldes embolisme fra store tromber som okkluderer proksimale hjernekar. Men det har også sammenheng med at pasientene med atrieflimmer-relatert hjerneinfarkt...