Forebygging av venøs tromboembolisme ved kreft

B-cellelymfom med MYC og MYC + BCL2/BCL6 «double hit» translokasjon – høy MYC-proteinekspresjon kan brukes til å identifisere subgruppe av pasienter med aggressivt forløp

Mette Ølgod Pedersen | okt 2019 | Onkologi /hematologi |

Mette Ølgod Pedersen
avdelingslege, ph.d.,
Patologiavdelingen,
Herlev Hospital

Anne Ortved Gang
avdelingslege, ph.d.,
Hematologisk Avdeling,
Herlev Hospital

Peter Nørgaard
overlege, ph.d.,
Patologiavdelingen,
Herlev Hospital

MYC-gentranslokasjon ses hos omtrent 10-15 % av pasienter med storcellet B-cellelymfom. En stor andel har samtidig translokasjon som involverer BCL2- og/eller BCL6-genene og omtales som «double hit» (DH) lymfomer. MYC, og DH-translokasjon spesielt, har i løpet av de siste 10 årene blitt undersøkt intensivt i forskjellige kohorter av pasienter med storcellet B-cellelymfom.  I mange tidlige studier ble MYC-translokasjon, og DH spesielt, beskrevet som en meget kraftig negativ prognostisk faktor. Pasienter med DH-translokasjon responderte ikke på kjemoterapi og hadde et ytterst aggressivt forløp med overlevelse på mindre enn seks måneder.  I mange av de tidlige retrospektive studiene var pasientene imidlertid selektert for eksempel ut ifra aggressiv klinisk presentasjon. Man undersøkte kun for translokasjon såfremt man hadde mistanke om en særlig aggressiv morfologisk variant, eller hvis det kliniske forløpet var uforklarlig aggressivt. Mindre selekterte pasientkohorter DH har i den oppdaterte WHO-klassifikasjonen fra 20171 fått sin egen kategori og klassifiseres fra nå av som «high-grade B-cell lymphoma with MYC and BCL2 and/or BCL6 translocation». Det er derfor nødvendig å gjennomføre flourescerende in situ hybridisering (FISH) på storcellede B-cellelymfomer med henblikk på identifikasjon av disse translokasjonene. Som følge av dette er pasientkohortene blitt mindre selekterte.  Mange av de senere studiene med større og mindre selekterte pasientkohorter, blant annet fra randomiserte prospektive undersøkelser, har ikke kunnet bekrefte en kraftig negativ prognostisk betydning av DH. Enkelte har funnet at DH hadde begrenset negativ prognostisk verdi, for eksempel ved å sammenligne kohorter eller ved å endre betydelig på cut-off-verdiene for et positivt FISH-resultat.2,3-5 Mer kompleks prognostisering På Patologiavdelingen på Herlev Hospital har vi siden 2009 utført FISH-analyse på alle storcellede B-cellelymfomer for å identifisere pasienter med MYC- og DH-translokasjon i en uselektert konsekutivt innsamlet kohort.6 Vi fant at prognostisering ut ifra MYC/DH-translokasjon var mer komplekst enn tidligere antatt.  Langt ifra alle pasienter med MYC/DH-translokasjon hadde et særlig...