Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom

Best Practice Nordic | Jun 2018 | EHA 2018 |

Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm viser at behandling med bendamustin og rituximab i kombinasjon gir høy en responsrate. Sigbjørn Berentsen, hematolog ved Haugesund Sjukehus, fremlegger her resultatene fra kombinasjonsbehandlingen som er effektiv og med få bivirkninger.