Bedre overlevelse for KLL-pasienter ved Gazyvaro behandling

BestPractice | Jun 2018 | EHA 2018 |

KLL-pasienter med komorbiditet oppnår en bedre overlevelse med obinutuzumab enn rituximab i kombinasjon med klorambucil. Ifølge Valentin Goede støtter disse resultatene at denne kombinasjonen bør være førstevalg ved behandling av KLL-pasienter med komorbiditet.