Behandling av benmargslesjoner

Erik Fink Eriksen | Nov 2016 | Smerter | Fastleger |

Erik Fink Eriksen
professor MD, DMSc,
avdeling for endokrinologi,
sykelig overvekt og
forebyggende medisin,
Oslo universitetssykehus

Maziar Shabestari
cand. odont., ph.d.-student,
avdeling for Biomaterialer,
Odontologisk Fakultet,
Universitet i Oslo

Etter innføringen av magnetisk resonanstomografi (MR) i klinisk praksis, har benmargslesjoner (BML) blitt en sentral diagnostisk komponent ved undersøkelser av ulike inflammatoriske og ikke-inflammatoriske sykdommer som påvirker muskel- og skjelettsystemet (tabell 1). Til å begynne med ble slike lesjoner beskrevet som ”benmargsødem”. Senere histologiske analyser var imidlertid ikke i stand til å demonstrere ødematøse forandringer på vevsnivå i de aller fleste tilfeller. Dette førte til at det alternative begrepet ”bone marrow lesion” ble introdusert.1 I denne artikkelen har vi valgt å fornorske og forkorte denne termen til benmargslesjon(er) (BML). I løpet av det siste tiåret har et stort antall publikasjoner beskrevet forekomsten av BML ved en lang rekke lidelser (tabell 1). Tilstedeværelsen av BML har vist seg å være assosiert med en økt smerte og progresjon av sykdom, ved for eksempel osteo- og revmatoid artritt.2 Ulike modaliteter har blitt testet som behandling av BML, i håp om at de kan redusere smerten og progresjonen av sykdom. Formålet med denne gjennomgangen er å oppsummere den nåværende kunnskapen om rollen til BML i inflammatorisk og ikke-inflammatorisk sykdom, og effekten av dagens behandlingsregimer. Bildediagnostikk BML er ikke synlig på vanlige røntgenbilder eller computertomografi (CT). BML viser opptak på skjelett-scintigrafi, men en ytterligere differensiering krever en mer spesifikk bildeteknologi. MR og ultralyd er blant metodene som har gitt mest nyttig informasjon.3-5 BML gir opphav til et karakteristisk væskesignal på MR. Det kommer til syne i form av områder med lav signalintensitet på T1-vektede sekvenser og en høy signalintensitet på T2-vektede sekvenser (figur 1). Den beste MR-modaliteten for en påvisning av BML er såkalte Stir (short tau inversion recovery) - sekvenser med fettsuppresjon.6,7 Histologi Den forståelsen vi har av patologien bak utviklingen av BML er fortsatt fragmentert. Det er publisert svært få histologiske studier av BML. Lesjonen viser ikke vevsødem etter histologiske kriterier.1 Snarere er...