Behandling av type 2-diabetes ved ekstrem fedme – fedmekirurgi eller intensiv livsstilsbehandling?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Jøran Hjelmesæth, senterleder, dr.med., Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO), Sykehuset i Vestfold HF Omtrent 100.000 nordmenn er sykelig overvektige, det vil si at de har en kroppsmasseindeks (KMI) på 40 kg/m2 eller mer, eller en KMI på mer enn 35 kg/m2 og minst en følgesykdom som diabetes, høyt blodtrykk, nattlig pustestans, polycystisk ovariesyndrom, artrose, hjerneslag eller koronar hjertesykdom. Sykelig overvekt er en risikofaktor for alle disse fedmerelaterte følgesykdommene. Ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) ved Sykehuset i Vestfold har hver tredje pasient type 2-diabetes.1 Lege, Ph.d. Dag Hofsø og hans medarbeidere ved senteret har publisert flere artikler om temaet, og i en kontrollert klinisk studie har vi sammenlignet effekten av fedmekirurgi (gastrisk bypass) og intensiv livsstilsbehandling på diabetes og kardiovaskulære risikofaktorer.2,3 MOBIL-studien I den såkalte MOBIL (Morbid Obesity treatment Bariatric surgery versus Intensive Lifestyle intervention study) -studien sammenlignet vi 76 sykelig overvektige som hadde fått utført gastrisk bypassoperasjon ved Sykehuset i Vestfold med 63 sykelig overvektige som hadde fått intensiv livsstilsbehandling (7 uker fordelt på 12 måneder) på Evje-klinikken.2,3 Pasientene ble anbefalt å følge norske generelle kostholdsråd og utøve mye fysisk aktivitet. Begge pasientgruppene ble undersøkt med peroral glukosebelastning før og ett år etter behandling. Gjennomsnittlig vektreduksjon var ikke overraskende klart størst i kirurgigruppen (30 %) sammenliknet med livsstilsgruppen (8 %). Totalt 14 (70 %) av de 20 pasientene som hadde type 2-diabetes før gastrisk bypass og 6 (33 %) av 18 pasienter som hadde diabetes før livsstilsbehandling, hadde ikke lenger diabetes etter ett år. Våre analyser tydet på at uttalt vektreduksjon, mer enn kirurgi i seg selv, forklarte de gode resultatene i kirurgigruppen. De som ble behandlet på Evjeklinikken og reduserte vekten med mer enn ti prosent (38 %), hadde nesten like gode effekter på glukoseparametrene som de opererte. Vi har tolket resultatene...