BestPractice styrker sin posisjon på det nordiske markedet

BestPractice | Nov 2018 | Pressemelding |

BestPractice har for å styrke sin posisjon som formidler av legefaglig kommunikasjon og kunnskap samt for å sikre en fortsatt positiv og ekspansiv utvikling valgt å styrke sin ledelsesmessige kompetanse og erfaring. Det skjer ved ansettelsen av Peter Bøgkjær som CEO og partner i BestPractice. Peter har i sin karriere hatt stillinger som leder og CEO av såvel mindre som mellomstore virksomheter, og hans kompetanse og erfaring ligger hovedsakelig innenfor ledelse og forretningsutvikling. Se mer om Peters profil her.

Ut over den daglige ledelse vil Peters hovedoppgave i første omgang være å styrke og konsolidere BestPractice’ posisjon på det nordiske markedet. BestPractice vil også ha fokus på utviklingen av nye produkter og tjenester, herunder digitale plattformer og andre kommunikasjonskanaler og medier.

I den forbindelse har Morten Søndberg valgt å trekke seg som medlem av ledelsen for å fokusere på sin egen virksomhet. Dette skjer med virkning fra 1. november 2018.

Peter Bøgkjær tiltrer sin stilling og inngår i eierskapet med virkning fra 1. desember 2018.

De to grunnleggerne og eierne Jan Andreasen og Lars Christensen uttaler: ”Vi ønsker med disse tiltag at styrke BestPractice’s position som en multimedie virksomhed. Vi kommer til at lancere en række nye initiativer, produkter og services, både analogt og digitalt, rettet mod såvel praktiserende læger, specialister og øvrige sundhedsfaglige personer, samt mod patientgrupper og andre interessenter indenfor sundhedsvæsenet i hele Norden. Derfor vælger vi at ændre navn fra 1. december 2018 til BestPractice Nordic.”

BestPractice formidler ny legefaglig kunnskap og støtter legefaglig dialog innenfor en rekke forskjellige spesialområder i hele Norden. BestPractice har i dag 15 medarbeidere i Danmark, Norge, Sverige og Finland og gir ut omkring 125 magasiner og 300-400 MEDtalks (legefaglige videoer) årlig. BestPractice omsatte siste regnskapsår for 20 millioner DKK.

For ytterligere informasjon kontakt:

Jan Andreasen, Chief Editor, MD & Partner, mobil 5151 8831

Peter Bøgkjær, CEO & Partner (fra 1.12.2018), mobil 2045 7262