Biomarkører i psykoterapiforskning – nye funn for Cortisol Awakening Response

Fillip Ferreira Eikeseth | Mar 2019 | #0071A7 |

Fillip Ferreira Eikeseth
BSc,
University of Copenhagen,
Denmark

Sabrina Denninghaus
MSc,
EOS-Klinik Münster,
Germany

Michael Witthöft
professor,
Department for Clinical Psychology,
Psychotherapy and
Experimental Psychopathology,
University of Mainz, Germany

Mark Cropley
professor,
School of Psychology,
University of Surrey,
United Kingdom

Markus Pawelzik
MD,
EOS-Klinik Münster,
Germany

Stefan Sütterlin,
professor,
Faculty for Health and Welfare
Sciences, Østfold University College,
CHBD Research Group,
Division of Clinical Neuroscience,
Oslo University Hospital, Norway

Forskning på biomarkører som kan øke validiteten og reliabiliteten i diagnostiseringen av depresjon samt predikere behandlingseffekt, har fått økt oppmerksomhet de siste 50 årene, uten at dette har ført til bemerkelsesverdig fremgang. Blant faktorer som forhindrer feltet i å gjøre de store framskrittene, er det faktum at depresjon er en heterogen lidelse, og at dagens diagnosesystemer ikke har tilstrekkelig validitet.1 Dysregulering av HPA-aksen i depresjon HPA-aksens rolle i depresjonens patofysiologi er godt etablert, og det anses i hovedsak at depresjon er forbundet med hyperutskillelse av stresshormonet kortisol,2 en tilstand også kalt hyperkortisolisme. Andre studier viser imidlertid at depresjon i likhet med PTSD og andre kroniske stress-relaterte somatiske tilstander, som for eksempel fibromyalgi, kan være forbundet med hypokortisolisme.3 Cortisol awakening response Cortisol awakening response (CAR) er betegnelsen på den brå utskillelsen av kortisol som oppstår fra øyeblikket man våkner, og som når sitt høydepunkt etter 30-45 minutter.4 Funksjonen til CAR er ikke fastslått, men den ledende hypotesen er at den er forbundet med individets forventninger til den kommende dagen.4 Den brå kortisolutskillelsen representerer dermed kroppens mobilisering av energi for å møte dagens krav.4 Denne hypotesen støttes av funn der CAR var høyere i hverdagene enn i helgene5 og høyere hos individer som rapporterte mer sosialt stress, bekymring og mangel på sosial anerkjennelse.6 CAR, som måles i spytt, og som dermed er enkelt å administrere, anses som en biomarkør for HPA-aksens fungering.7 I tillegg reflekterer CAR individets opplevde nivå av psykososialt stress.8 I tråd med at økt CAR er forbundet med stress, finner man også ofte høyere CAR hos individer med depresjon9 og individer som er i risiko for å utvikle depresjon.10 Lav CAR og hypokortisolisme i depresjon Flere studier finner også lav eller en avflatet CAR i depresjon,11 hvilket er en indikasjon på hypokortisolisme. I tilfeller med avflatet CAR evner ikke...