Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes – bør de norske retningslinjene revideres?

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Trond Jenssen, professor, dr.med., Nyreseksjonen, Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, Institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Tromsø De norske retningslinjene for behandling av diabetes ble lansert av Helsedirektoratet i 2009.1 De representerte en milepæl i seg selv ved at det var første gang slike retningslinjer ble lansert av de offentlige myndigheter. Retningslinjene, som ble utgitt i 2009, var ikke bare en videreføring av retningslinjene til Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM), som ble utgitt i 2005.2 De representerte også en betimelig oppdatering av disse 4 år etterpå. De nye retningslinjene har gitt viktige og gode føringer på blant annet diagnostikk av uoppdaget diabetes, bruk av diabetesteam i sykehus, diagnostikk og behandling av svangerskapsdiabetes m.m.. I tillegg har de gitt terapeutiske anbefalinger hva angår blodsukker, blodtrykk og lipider. I år skriver vi 2012. Nasjonale retningslinjer utarbeides gjerne 1-2 år før de utgis. Samtidig er den medisinske kunnskapen i stadig utvikling. I praksis reflekterer derfor våre retningslinjer 4-5 år gammel kunnskap, og spørsmålet er om de nå er modne for revisjon. Andre retningslinjer og anbefalinger innen diabetesbehandling det er naturlig å sammenligne seg med (og som er publisert i den senere tid), er: • National Institute of Clinical Excellence (NICE). Type 2 diabetes: newer agents.3 • Felles retningslinjer fra ADA og EASD.4 • Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes i Finland.5 • Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes i Sverige.6 • Nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes i Danmark.7 Glukoseregulering Både de nordiske og de europeiske retningslinjene er enige om at behandlingsmål for blodsukkerregulering bør være HbA1c i området 6,5-7,5 % (1,4-7). De norske anbefalingene foreslår å behandle til HbA1c 7,0 %. Argumentet er trolig at man ikke skal gi medikamenter til personer som strengt tatt ikke trenger dem. På den annen side er 1-3 måneders behandlingstid neppe tilstrekkelig for å evaluere noen som...