Trends i light treatment

Matthias Born | Dermatologi | Fastleger | Juni 7, 2017

 

Speaker: Matthias Born

En ny type fototerapi er utviklet for plakkpsoriasis ved bruk av blått LED-lys. Kliniske studier har vist at blått lys er en effektiv og skånsom behandling for mild til moderat plakkpsoriasis. 

3bx3

3bx3

3bx3