NORSK AFTEN – EHA 2017, MADRID

BestPractice | mai 10, 2017 | Onkologi /hematologi

Velkommen til NORSK AFTEN – EHA 2017, MADRID

BestPractice inviterer alle leger som deltar på EHA til Norsk Aften Lørdag 24. juni kl. 19.15 på hotel Wellington, Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid, Spania

PROGRAM

Møteleder Henrik Hjorth-Hansen og Fredrik Schjesvold

kl. 19.15 Uformell prat før møtet begynner. Enkel servering
kl. 19.30 Diskusjoner rundt presentasjoner fra EHA 2017. Deltakerne deler sine erfaringer fra kongressen etter en kort innledning av Henrik Hjorth-Hansen
kl. 20.15 Norske forskningsbidrag under EHA 2017 diskuteres.
Ordstyrere: Frederik Schjesvold og Henrik Hjorth-Hansen
kl. 21.00 BestPractice inviterer til middag på hotellet.

Møtet arrangeres med støtte av følgende firmaer

Dersom du har spørsmål til registreringen eller andre spørsmål om Norsk Aften i Madrid 24 juni,
så ta kontakt med Sophie sophie@bestprac.dk eller Per Ole perole@bestprac.no