Norsk Aften ASCO 2018, Chicago

BestPractice | Mars 5, 2018 | Onkologi /hematologi

Velkommen til NORSK AFTEN 4. juni – ASCO 2018, Chicago

BestPractice inviterer alle leger som deltar på ASCO, til Norsk Aften – et oppsummeringsmøte – mandag 4. juni kl. 19.00 på Hotel Marriott Marquis Chicago, 2121 South Prairie Avenue, Chicago, Illinois 60616 USA.

PROGRAM
Møteleder: Stein Harald Sundstrøm. St. Olavs Hospital og leder av Norsk Onkologisk Forening

kl. 19.00-19.30: Lett servering og drikke i møterommet
kl. 19.30: Tilbakemeldinger og diskusjoner fra kongressen

Presentasjoner fra diverse tumorgrupper
·         Brystkreft – Hans Petter Eikesdal, Haukeland Universitetssykehus
·         Gynekologiskkreft – Olesya Solheim, OUS
·         Lungekreft  – Odd Terje Brustugun, Drammen sykehus, Vestre Viken
·         Melanom – Stein Aamdahl, OUS
·         Prostatakreft – Arne Berg, Drammen sykehus, Vestre Viken

Etter møtet er det enkel middag til de som deltar.

PÅMELDING

Du kan melde deg til møtet og middagen her på siden.

Dersom du har spørsmål til registreringen eller andre spørsmål om Norsk Aften i Chicago 4. juni, så ta kontakt med Sophie, sophie@bestprac.dk eller Per Ole, perole@bestprac.no

Møtet arrangeres med støtte av følgende firmaer

Møtet er ikke en del av ASCO-kongressens offisielle program, men er godkjent av organisasjonsgruppen.