Norsk Aften ASH 2018, San Diego

BestPractice | November 14, 2018 | Onkologi /hematologi

Velkommen til NORSK AFTEN 3. desember – ASH 2018, San Diego

BestPractice inviterer leger som deltar på ASH til Norsk Aften på HILTON SAN DIEGO BAYFRONT, One Park Boulevard, mandag den 3. desember klokken 20.00.

PROGRAM

Uformell prat og enkel servering

kl. 20.00: Møteleder overlege Ingunn Dybedal, OUS

Presentasjoner:

  • AML: Bjørn Tore Gjertsen
  • MPN : Waleed Ghanimi
  • MDS: Ingunn Dybedal
  • ALL: tbd
  • KML/KLL: Henrik Hjort Hansen
  • Lymfomer: Harald Holte
  • Myelomatose: Anders Waage
  • Allogen stamcelletransplantasjon: Tobias Gjedde-Dahl

kl. 21.45: BestPractice inviterer til middag for de som deltar

Påmelding

Du kan melde deg til møtet og middagen her på siden.

Har du spørsmål til registreringen eller andre spørsmål om Norsk Aften i San Diego 3. desember, så ta kontakt med Sophie sophie@bestprac.dk eller Per Ole perole@bestprac.no

Møtet arrangeres med støtte av følgende firmaer