ADHD

Bruk av antiepileptika i smertebehandling – fokus på gabapentin og pregabalin

| des 2016 | Smerter | Fastleger |


Cecilie Johannessen Landmark
cand.pharm., dr. scient., 1.amanuensis,
spesialrådgiver, forsker, Program for farmasi,
Institutt for naturvitenskapelige helsefag,
Høgskolen i Oslo og Akershus, og Spesialsykehuset
for epilepsi, og Seksjon for klinisk farmakologi SSE,
Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus

Arton Baftiu
Master i farmasi,
Program for farmasi,
Institutt for naturvitenskapelige
helsefag, Høgskolen i Oslo og
Akershus

Maren Haugen Lima
bachelor i farmasi,
Program for farmasi,
Institutt for naturvitenskapelige helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Margrete Larsen Burns
seksjonsoverlege,
Seksjon for klinisk farmakologi SSE,
Avdeling for farmakologi,
Oslo universitetssykehus

Svein I. Johannessen
dr. philos., seniorforsker,
Spesialsykehuset for epilepsi, og
Seksjon for klinisk farmakologi SSE, Avdeling for farmakologi,
Oslo universitetssykehus

Gabapentin og pregabalin er antiepileptika som brukes i en økende grad mot  nevropatisk smerte i Norge. Det er en utstrakt farmakokinetisk variasjon mellom pasientene ved bruk av disse legemidlene. Bruken av terapeutisk legemiddelmonitorering kan korrigere for denne variasjonen, og bør benyttes som et hjelpemiddel i behandlingen for å oppnå en god balanse mellom effekt og toleranse. Antiepileptika brukes i en økende grad i behandling av andre lidelser enn epilepsi, som for eksempel smerte. Vi har nylig vist at mer enn en tredel av det totale forbruket av antiepileptika i Norge er i smertebehandling, hvor gabapentin og pregabalin utgjør over 93 prosent.1 Det er derfor behov for en oppdatert kunnskap om bruken av antiepileptika ved slike indikasjoner. Antiepileptika påvirker balansen mellom glutamat og GABA, og bidrar dermed til en redusert nevronal eksitabilitet.2 Gabapentin og pregabalin hemmer spenningsstyrte kalsiumkanaler og dermed frigjøringen av glutamat, som fører til en demping av smertesignalleringen.2 Antiepileptika har en utstrakt farmakologisk variasjon, både med hensyn til farmakodynamikk og -kinetikk. Individualisering av behandlingen er derfor viktig for å få best mulig effekt og minst mulige bivirkninger.3-5 Hensikten med denne artikkelen er å belyse betydningen av oppfølging av den enkelte pasient, og gi en oversikt over endringene i bruk av gabapentin og pregabalin i smertebehandling. Individualisering av behandlingen Antiepileptika har en utstrakt farmakokinetisk og -dynamisk variasjon. Faktorene som bidrar til denne variasjonen er kjønn, etnisitet, genetikk, miljøfaktorer, alder, vekt, organfunksjon, andre sykdommer, andre legemidler og graviditet3-5 (tabell 1). Både gabapentin og pregabalin utskilles uendret gjennom nyrene og har dermed liten interaksjonsfare når det gjelder metabolisme. Mange av pasientene med nevropatiske smerter er eldre og trenger ofte lavere dosering på grunn av en redusert funksjon i eliminasjonsorganer, flere sykdommer og stor grad av polyterapi.3 Et annet eksempel er de store endringene som skjer i kroppen i løpet av kort tid...