Er det økt forekomst av kjempecellearteritt (GCA) i urbane områder?

Bruk av seksuelt eksplisitte medier og seksuell risikoatferd hos norske menn som har sex med menn

Bente Træen | des 2017 | Infeksjon/Vaksinasjon |

Bente Træen
professor i helsepsykologi,
Universitetet i Oslo

Seksuelt eksplisitte media (SEM) kan defineres som ethvert materiale som tar sikte på å skape eller forsterke seksuelle følelser eller tanker hos den som ser på, og som inneholder eksplisitt eksponering eller beskrivelser av kjønnsorganer eller seksuelle handlinger.

Forskere har rapportert at SEM kan spille en positiv rolle i unge menn som har sex med menn (MSM) sin utvik-ling,1,2 og unge MSM beskriver SEM som en viktig kilde til seksualopplysning.3 Ikke alle er enige i at SEM-bruk har disse gunstige utfallene og uttrykker bekymring for mulige negative helseeffekter. Spesielt har det vært hevdet at SEM-bruken kan fremme usikker sex.4,5

Sammenlignet med SEM produsert for heterofile, er det mer sannsynlig at kondombruk skildres i SEM produsert for MSM.6 På slutten av 1980-tallet forpliktet store amerikanske produsenter av SEM for MSM seg til å vise kondombruk under anal sex.7,8 Denne selvpålagte bransjestandarden varte i omtrent et tiår før en ny fremvekst av SEM for MSM viste ubeskyttet anal sex, eller såkalt “barebacking-SEM”.9

Signifikant sammenheng med risikoatferd
For å utforske sammenhengen mellom bruk av SEM og ubeskyttet analt samleie med tilfeldig(e) mannlig(e) partner(e) og ubeskyttet/beskyttet analt samleie med tilfeldig mannlig partner, ble det i 2012 gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant MSM via nettstedet www.gaysir.no. I alt 529 MSM svarte på undersøkelsen. Majoriteten av dem (55 %) var yngre enn 35 år, 58 % hadde lavere utdanning enn universitets- /høyskolenivå, 52 % var single og 67 % identifiserte seg som homofile.

Det første formålet med studien var å undersøke bruken av SEM blant MSM i Norge. Vi fant at de fleste som deltok i undersøkelsen, rapporterer litt under tre timer med SEM-eksponering per uke. Det andre formålet med undersøkelsen var å studere sammenhengen mellom SEM og hiv-risikoatferd. Vi fant at SEM-bruken hadde statistisk signifikant sammenheng med risikoatferd, og MSM som så mer barebacking-SEM hadde høyere sannsynlighet for å ha hatt ubeskyttet analt samleie med tilfeldig mannlig partner. Videre syntes tidspunktet for første gangs eksponering for SEM å være av betydning for hiv-risikoatferd. Resultatene fra den norske undersøkelsen støtter resultatene fra Rosser et al.10 sin studie fra USA.

Mulige forklaringer til risikoatferd
Et hovedfunn i denne studien er at MSM i Norge foretrekker å se på en type SEM som sammenfaller med hva de selv gjør seksuelt. Det kan hende at MSM velger hvilken type SEM de ser utfra hva de allerede gjør eller ønsker å gjøre seksuelt, og at den SEM de ser på forsterker de eksisterende seksuelle preferansene og atferd.11,12 Dette kan også delvis forklare hvorfor og hvordan noen menn utvikler preferanser for å se anal sex med kondom, mens andre har utviklet preferanser for å se SEM uten kondom. En preferanse for å se sikrere sex-SEM utfra egeninteresse kan ikke bekreftes, like lite som jakten på økt fysisk nytelse gjennom å ha bareback sex kan forklare en preferanse for å se bareback-SEM. En mulig forklaring kan være relatert til hva det gjeldende homofile seksuelle scriptet foreskriver.13,14

Det er mulig at anal sex med kondom over tid har blitt erotisert for noen menn, på samme måte som barebacking er blitt erotisert for andre. Hvis dette er tilfelle, kan det å se SEM som viser sikrere sex eller bareback-SEM virke forsterkende på den atferden man foretrekker. Denne forklaringen er i tråd med forskningsresultater fra kvalitative studier blant MSM i USA og kan også forklare hvorfor det ble funnet forskjeller mellom de som eksponeres tidlig i livet for SEM, og de som eksponeres senere. For noen undergrupper av MSM, men ikke alle, kan det å se bareback-SEM være en risikostimulus, mens for andre grupper MSM blir det å se bareback i SEM et substitutt for faktisk atferd. I sistnevnte tilfelle kan SEM-bruken fungere som en beskyttende faktor.

En alternativ forklaring for vårt hovedfunn kan være at preferanser for eller mot kondombruk i SEM ikke er årsaken til risikoatferd, men gjenspeiler snarere andre preferanser i SEM eller i seksuell atferd. For eksempel kan genre eller sjanger ha innflytelse på om sikrere sex eller bareback-scener vises i SEM, og det appellerer til ulike grupper av SEM-brukere. En preferanse for SEM som viser lakk og lær, gruppesex eller kinky sex, vil kanskje ha en høyere sannsynlighet for å inneholde bareback-SEM enn SEM som viser scener fra gjensidig masturbasjon eller oral sex. Betydningen av SEM-genre må utforskes mer i fremtidige studier.

Man må stille spørsmål ved om preferansen for bareback sex eller sikrere sex i SEM er motiverende seksuell risikoatferd, eller om seksuell risikoatferd er motiverende SEM-preferanser. Eller er preferanser for SEM og faktisk seksuell atferd begge motivert av andre forhold? Både psykologiske faktorer, sosiale faktorer og faktorer knyttet til SEM kan potensielt ha en innvirkning på forholdet mellom det å se bareback-SEM og faktisk atferd.15 En tredje mulig forklaring på funnene kan være at seer-preferanser for SEM og faktisk atferd ikke påvirker hverandre, men er forårsaket av en eller flere tredjevariabler.

KONKLUSJON

Mer forskning er nødvendig for å forstå hvordan MSM utvikler preferanser for sikrere sex-SEM eller bareback-SEM, genre og hvordan slike preferanser har sammenheng med seksuell risikoatferd. Betydningen av å forstå slike preferanser kan åpne opp nye innsikter for hiv-forebygging. Det er en utfordring for hiv-forebygging å identifisere og teste ut metoder knyttet til SEM, som anses akseptable, mulige og effektive. Forskere i MSM-feltet trenger å studere SEM-bruk som en del av en større sammenheng i MSMs seksuelle liv. Vi fant, i likhet med Rosser et al.10 og Stein et al.,16 en sammenheng mellom det å se bareback-SEM og å engasjere seg i atferd knyttet til risiko for hiv-smitte. Det omvendte er imidlertid også tilfelle. Det innebærer at det å se beskyttet anal sex har sammenheng med redusert risiko i seksuell atferd. Dette funnet kan være til nytte for SEM-bransjen og for helsefremmende arbeid blant MSM.

Referanser

1. Kubicek K, Beyer WJ, Weiss G, Iverson E, Kipke MD. In the dark: young men’s stories of sexual initiation in the absence of relevant sexual health information. Health Education and Behavior 2010;37:243-263. 2. Kubicek K, Carpineto J, McDavitt B, Weiss G, Kipke M. Use and perceptions of the internet for sexual information and partners: a study of young men who have wex with men. Archives of Sexual Behavior 2010;40:803-816. 3. Mustanski B, Lyons T, Garcia SC. Internet use and sexual health of young men who have sex with men: A mixed-methods study. Archives of Sexual Behavior 2011;40:289-300. 4. McNeil JDG. Unlikely model in H.I.V. efforts: Sex film industry. New York Times [serial on the Internet], 2012. Available from: http://www.nytimes.com/2012/11/06/health/unlikely-model-for-hiv-prevention-porn-industry.html?pagewanted=all. 5. Tyden T, Rogala C. Sexual behaviour among men in Sweden and the impact of pornography. International Journal of STDs and AIDS 2004;15:590-593. 6. Grudzen CR, Elliot MN, Kerndt PR, Shuster MA, Brook RH, Gelberg L. Condom use and high-risk sexual acts in adult films: A comparison of heterosexual and homosexual films. American Journal of Public Health 2009;99(S1):152-156. 7. Calvert C, Richards RD. Gay pornography and the first amendment: Unique, first-person perspectives on free experession, sexual censorship, and cultural images. Journal of Gender, Social Policy & the Law 2007;15:688-731. 8. Clark-Flory T. Must porn stars get tested? Salon, 2012; September 8, 9. Holt M. hiv scandal in the gay porn industry. BBC Two: Newsnight [serial on the Internet], 2008. Available from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/7277000.stm. 10. Rosser BRS, Smolenski D, Erickson D, Iantaffi A, Brady SS, Grey JA, Hald GM, Horvath KJ, Kilian G, Træen B, Wilkerson JM. The effects of gay sexual explicit media on the hiv risk behavior of men who have sex with men. AIDS and Behavior 2013. DOI: 10.1007/s10461-013-0454-8. 11. Steele JR, Brown JD. Adolescent room culture: Studying media in the context of every day life. Journal of Youth and Adolescence 1995;24(5):551. 12. Steele J. Teenage Sexuality and Media Practice: Factoring in the Influences of Family, Friends, and School (Book). Journal of Sex Research 1999;36(4):331-341. 13. Gagnon JH, Simon W. Sexual Conduct. Chicago, IL: Aldine, 1973. 14. Gagnon JH. The explicit and implicit use of the scripting perspective in sex research. Annual Review of Sex Research 1990;1:1-43. 15. Hald GM, Kuyper L, Adam PCG, De Wit JBF. Does Viewing explain Doing? Assessing the Association between Sexually Explicit Materials Use and Sexual Behaviors in a Large Sample of Dutch Adolescents and Young Adults. Journal of Sexual Medicine, 2013. (Advance Online Publication). 16. Stein D, Silvera R, Hagerty R, Marmor M. Viewing pornography depicting unprotected anal intercourse: Are there implications for hiv prevention among men who have sex with men. Archives of Sexual Behavior 2012;41:411-419.