CAMELA studien gjør tverrfaglig vurdering obligatorisk ved metastatisk nyrekreft

BestPractice | Jun 2018 | ASCO 2018 |

Denne randomiserte, fase III og non-inferiority studien viser at systemisk behandling med sunitinib er like bra som kirurgisk behandling hos pasienter med metastatisk nyrekreft. Overlege og urolog Daniel Heinrich ved Akershus Universitetsykehus, mener resultatet i studien vil føre til at langt flere pasienter ikke skal opereres. Behovet for en tverrfaglig vurdering er økt for å selektere de pasienter som fortsatt skal ha kirurgisk tilnærming. Se her hele intervjuet med Daniel Heinrich om de kliniske implikasjoner.