BestPractice har for å styrke sin posisjon som formidler av legefaglig kommunikasjon og kunnskap samt for å sikre en fortsatt positiv og ekspansiv utvikling valgt å styrke sin ledelsesmessige kompetanse og erfaring. Det skjer ved ansettelsen av Peter Bøgkjær som CEO og partner i BestPractice. Peter har i sin karriere hatt stillinger som leder og CEO av såvel mindre som mellomstore virksomheter, og hans kompetanse og erfaring ligger hovedsakelig innenfor ledelse og forretningsutvikling. Se mer om Peters profil her. Ut over den daglige ledelse vil Peters hovedoppgave i første omgang være å styrke og konsolidere BestPractice’ posisjon på det nordiske markedet. BestPractice vil også ha fokus på utviklingen av nye produkter og tjenester, herunder digitale plattformer og andre kommunikasjonskanaler og medier. I den forbindelse har Morten Søndberg valgt å trekke seg som medlem av ledelsen for å fokusere på sin egen virksomhet. Dette skjer med virkning fra 1. november 2018. Peter…

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 30 • desember 2018
8. Årgang
  • KOLS
  • Astma
  • Anstrengelsesutløst pustebesvær