PAH er en sjelden sykdom som krever spesifikk behandling. Diagnosen bør overveies ved uforklart dyspné, der røntgensundersøkelser og spirometri ikke har vist tegn på kronisk lungesykdom, og lungescintigrafi ikke har vist tegn på CTEPH.

#Siste magasin

Revmatologi

NR. 33 • november 2017
8. Årgang
  • Revmatoid artritt
  • Raskere tilbake-grupper
  • PRES 2017