Tilgjengelighet av genomiske data

Den økte tilgjengeligheten av genetiske opplysninger kan påvirke relasjonene mellom en rekke parter, inkludert helsepersonell, individer, familier, forskningsdeltakere, forskere og industrien. Løpende adressering av utfordringene med adekvate og robuste tiltak som sikrer alle parters interesser, er nødvendig.

#Siste magasin

Revmatologi

NR. 33 • november 2017
8. Årgang
  • Revmatoid artritt
  • Raskere tilbake-grupper
  • PRES 2017