Gruppebehandling for trikotillomani

Trikotillomani er en psykisk lidelse som vanligvis debuterer i ungdomsårene og er forbundet med et kronisk forløp og begrensninger i livsutfoldelsen.

Dermatologi og komorbiditet

På nåværende tidspunkt er imidlertid den mest presserende oppgaven å øke og spre bevisstheten for allerede velkjente typer komorbiditet ved hudsykdommer blant hudleger og fastleger.

In situ-melanomer

Forekomsten av tykke, tynne og in situ-melanomer fortsetter å øke i Europa. I tillegg øker dødeligheten i flere land. Vi må fokusere både på forebygging og på mer målrettet diagnostikk og behandling for å snu disse trendene.

Er det økt forekomst av kjempecellearteritt (GCA) i urbane områder?

Resultat fra studien viser at cytologisk diagnose med både Pap og MGG fargemetode ved AK og BCC har høy sensitivitet og spesifisitet. Metoden kan differensiere godt mellom de to tilstandene.

Mennesket har svake, men målbare årstidsrytmer. Fisker, fugler og insekter har også månedsrytmer. Fullmånelyset kan være sterkt nok til å opprettholde dem.

Amming og depresjon
Forstås uro best som prosess? – refleksjoner fra et musikkterapi- prosjekt i barnehagen

Eksem i barndom

KMI og fysisk aktivitet i tidlig barndom er assosiert med atopisk sensibilisering, atopisk dermatitt og astma i senere barndom.

EADV 2018

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 30 • september 2018
9. Årgang
  • Hidrosadenitis suppurativa
  • EADV 2018
  • Biologisk behandling
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Clinical proof points

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

Lights and research

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Trends i light treatment

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege