Pasientsentrert behandling har de siste årene blitt et integrert begrep i rehabilitering. I dag snakker man om at pasienter skal delta i beslutninger som omhandler deres liv og helse, og at behandling skal skreddersys til den enkelte pasients behov.

Hidradenitis suppurativa (HS) er en inflammatorisk hudsykdom, som ofte debuterer i 20-årene når pasienter starter deres arbeidsliv. Sykdommen resulterer i redusert arbeidskapasitet og -inntekt.

Den biologiske behandlingen som brukes i klinisk praksis viser en stabil langsiktig effektivitet i alle målte dimensjoner, målt med PASI, DLQI och EQ-5D.

Atopisk dermatitt kan ha en betydelig negativ innflytelse på berørte personers livskvalitet i form av ubehagelige fysiske symptomer

Mulig forbindelse mellom antipsykotika og psoriasis. Flere undersøkelser er imidlertid nødvendig for å avklare om det er en årsakssammenheng.

Personlig tilhelingserfaring

Pasientsentrert behandling har de siste årene blitt et integrert begrep i revmatologi og rehabilitering. I dag snakker man om at pasienter skal delta i beslutninger som omhandler deres liv og helse, og at behandling skal skreddersys til den enkelte pasients behov

#Siste magasin

Dermatologi

Nr. 35 • desember 2019
10. Årgang
  • Hidradenitis suppurativa
  • Atopisk dermatitt
  • Pasientsentrert behandling
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Atopic dermatitis – a clinical update

Speaker: Anita Remitz

Spilletid: 8:15

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege