En oversikt over de forskjellige kliniske forsøkene med legemidler med virkning på IL-20 cytokin-familien

Atopisk dermatitt og hjerte- og karsykdommer

Det er per i dag begrenset evidens for at AD alene er en klinisk betydningsfull selvstendig risikofaktor for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Det finnes imidlertid studier som viser at spesielt pasienter med alvorlig AD har en økt forekomst av disse følgesykdommene. Det anbefales derfor at pasienter med høy risiko blir informert om forebyggende tiltak for å redusere hjerte- og karsykdommer.

Blant 1750 danske PsA-pasienter fulgt i perioden 2000-2015 i det nasjonale DANBIO- registeret observerte vi et markant dårligere utbytte av TNF-hemmer-behandling hos kvinner enn hos menn. Kvinner hadde verre pasientrapportert symptombyrde, funksjonsnivå, røykeadferd og komorbiditetsprofil enn menn når de påbegynte behandling. Tross justering for disse og andre relevante konfundere hadde menn fortsatt en signifikant større sjanse for å oppnå et godt behandlingsutfall.

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

EADV 2018: Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nytt-om-il-17-hemmer-ved-behandling-av-psoriasis/'>Se hele webinar
Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis

EADV 2018: Nye aspekter ved immunterapi av maling melanom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nye aspekter ved immunterapi av maling melanom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nye-aspekter-ved-immunterapi-av-maling-melanom/'>Se hele webinar
Nye aspekter ved immunterapi av maling melanom

EADV 2018: Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/vinner-til-en-revolution-for-behandling-av-atopisk-dermatitt/'>Se hele webinar
Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt

Basert på data fra denne systematiske oversikten fant vi at noen alternative behandlingsformer kan være effektive for å redusere symptomer, tegn og tilbakefall av atopisk eksem hos barn. Det er imidlertid for tidlig å anbefale denne behandlingen i klinisk praksis. Det skyldes at de inkluderte studiene generelt hadde en lav metodisk kvalitet. Vi etterlyser flere høykvalitetsstudier for å bekrefte effekten av alternativ behandling for atopisk eksem hos barn.

Intervju-undersøkelsen vår peker på en rekke fysiske, psykiske og sosiale utfordringer unge med psoriasis kan oppleve. Det viste seg at de unge intervjuobjektenes tanker og opplevelser knyttet til deres psoriasisrelaterte utseende, samt bekymringer om fremtiden med sykdommen, var særlig avgjørende for livskvaliteten deres.

NORPAPP-studien viser at både PsO og PsA har en betydelig påvirkning på HRQol, karriere og utdannelse for de personene som har disse to lidelsene i Norge, Sverige og Danmark. Påvirkningen er betydelig større hos de pasientene som har PsA med eller uten PsO.

EADV 2018

#Siste magasin

Dermatologi

Nr. 33 • juni 2019
10. Årgang
  • Atopisk dermatitt
  • Livskvalitet
  • Psoriasisgikt
#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege