Eksponering av polykasioner kombinert med NRAF E600-hemmere kan effektivt bekjempe melanom. Det er spesielt behov for å forbedre polykationers design og teknikk.

Overvekt og hudsykdommer

Med overvekt følger økt risiko for hudlidelser. Vekttap kan redusere denne risiko, og kanbedre en allerede pågående hudlidelse. Pasienter bør informeres om dette og oppfordres til vekttap.

Revmatologer vil fremover måtte jobbe enda mer med utviklingav gode pasientforløp der det også tas hensyn til komorbiditetsaspekter, menerprofessor Glenn Haugeberg.

I et nylig publisert head to head- studie sammenlignes ixekizumab-behandling med gullstandard behandlingen adalimunmab til pasienter med psoriasis artritt.

I disse coronavirus- og COVID-19- tider, forventes det enda flere mennesker som deler sine erfaringer via sosiale medier av hvordan de vil bli møtt av helsepersonell.

Kvinner får hyppigere psoriasisartritt, og biologisk behandling har også forskjellige effekter på kvinner og menn. Kjønnshormoner, immunologi og farmakokinetikk kan spille inn, men andre faktorer, bør også utforskes.

#Siste magasin

Dermatologi

Nr. 1 • Mars 2020
Årgang 11
  • Psoriasisartritt
  • Overkvekt
  • Melanom

Updates on COVID-19

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Atopic dermatitis – a clinical update

Speaker: Anita Remitz

Spilletid: 8:15

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege