Pasientderiverte xenograftmodeller i persontilpasset kreftmedisin

in situ-melanomer

Forekomsten av tykke, tynne og in situ-melanomer fortsetter å øke i Europa. I tillegg øker dødeligheten i flere land. Vi må fokusere både på forebygging og på mer målrettet diagnostikk og behandling for å snu disse trendene. …

Resultat fra studien viser at cytologisk diagnose med både Pap og MGG fargemetode ved AK og BCC har høy sensitivitet og spesifisitet. Metoden kan differensiere godt mellom de to tilstandene. …

Mennesket har svake, men målbare årstidsrytmer. Fisker, fugler og insekter har også månedsrytmer. Fullmånelyset kan være sterkt nok til å opprettholde dem. …

Amming og depresjon
Forstås uro best som prosess? – refleksjoner fra et musikkterapi- prosjekt i barnehagen

Eksem i barndom

KMI og fysisk aktivitet i tidlig barndom er assosiert med atopisk sensibilisering, atopisk dermatitt og astma i senere barndom. …

Psoriasispasientenes livsløp

Vår analyse viser at matematisk modellering av samspillet mellom sosiale og helsevariabler i prinsippet er mulig. …

skandinaviske pasienter med kronisk urticaria, som var behandlingsrefraktære til H1-antihistaminer, rapporterte høyt forbruk av helsetjenester, nedsatt livskvalitet og nedsatt arbeidsproduktivitet. …

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 28 • februar 2018
9. Årgang
  • Hudsykdommer
  • Hidradenitis suppurativa
  • Kronisk urtikaria
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Clinical proof points

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

Lights and research

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Trends i light treatment

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege