Dermatologi og komorbiditet

På nåværende tidspunkt er imidlertid den mest presserende oppgaven å øke og spre bevisstheten for allerede velkjente typer komorbiditet ved hudsykdommer blant hudleger og fastleger.

Er det økt forekomst av kjempecellearteritt (GCA) i urbane områder?

In situ-melanomer

Forekomsten av tykke, tynne og in situ-melanomer fortsetter å øke i Europa. I tillegg øker dødeligheten i flere land. Vi må fokusere både på forebygging og på mer målrettet diagnostikk og behandling for å snu disse trendene.

Resultat fra studien viser at cytologisk diagnose med både Pap og MGG fargemetode ved AK og BCC har høy sensitivitet og spesifisitet. Metoden kan differensiere godt mellom de to tilstandene.

Amming og depresjon

Mennesket har svake, men målbare årstidsrytmer. Fisker, fugler og insekter har også månedsrytmer. Fullmånelyset kan være sterkt nok til å opprettholde dem.

Eksem i barndom

KMI og fysisk aktivitet i tidlig barndom er assosiert med atopisk sensibilisering, atopisk dermatitt og astma i senere barndom.

Forstås uro best som prosess? – refleksjoner fra et musikkterapi- prosjekt i barnehagen

Psoriasispasientenes livsløp

Vår analyse viser at matematisk modellering av samspillet mellom sosiale og helsevariabler i prinsippet er mulig.

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 29 • juni 2018
9. Årgang
  • In situ-melanomer
  • Juvenil psoriasisartrit
  • Dermatologi
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Clinical proof points

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

Lights and research

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Trends i light treatment

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege