Kutant basalcellekarsinom (BCC) er en immunogen tumor, noe som fremgår av den økte risikoen for utvikling av BCC hos immunsupprimerte pasienter,1 samt forekomsten av tumorinfiltrerende lymfocytter (TILs) i den omgivende tumorstromaen.  Der cancerbehandling og tumorbiologi tidligere fokuserte primært på cancerceller isolert, har forståelsen av den immunologiske responsen på tumorvekst og samspillet mellom cancervekst og immunsystemets aktivering endret behandlingen av mange cancerformer. Innførelsen av immunterapi har, for visse cancerformer, blant annet spesielt malignt melanom, medført eklatant behandlingsrespons. Immunterapiens rolle i behandlingen av BCC er fortsatt begrenset, på samme måte som forståelsen av immunresponsen for denne formen for hudcancer er sparsomt undersøkt. Det finnes imidlertid topikale immunstimulatorer som er godkjent til behandling av overfladiske BCC. Mikromiljøet i og rundt BCC Regulatoriske T-celler, også kjent som T-regs, utgjør ca. 5-10 % av de perifere CD4-positive T-cellene og opptil 20% av T-cellene i huden. Hos friske spiller T-regs en avgjørende rolle for opprettholdelse av…

Solkrembruk og melanomrisiko

Vår kunnskapsoppsummering og metaanalyse viste at bortsett fra en australsk randomisert kontrollert studie, er det et svakt og heterogent evidensgrunnlag for en sammenheng mellom solkrembruk og melanomrisiko. Vi diskuterte om fraværet av en beskyttende effekt kan tilskrives at solkrembrukerne er mer i solen og mer utsatt for melanom enn ikke-brukerne.

Kvalitative og kvantitative studier

En stor utfordring i litteraturen er den åpenbare mangelen på studier med RCT design som vurderer effekten av samvalgstiltak og som benytter samvalgspesifikke utfallsmål. Fremtidige studier bør behandle følgende spørsmål: Hvilke SDM-tilnærminger fungerer best i forbindelse med psoriasis — og for hvem, hvor lenge og under hvilke forhold?

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

EADV 2018: Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/marc-radtke.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nytt-om-il-17-hemmer-ved-behandling-av-psoriasis/'>Se hele webinar
Nytt om IL-17 hemmer ved behandling av psoriasis

EADV 2018: Nye aspekter ved immunterapi av maling melanom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/christian-blank.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Nye aspekter ved immunterapi av maling melanom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nye-aspekter-ved-immunterapi-av-maling-melanom/'>Se hele webinar
Nye aspekter ved immunterapi av maling melanom

EADV 2018: Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/kare-steinar-tveit.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
EADV 2018: Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/vinner-til-en-revolution-for-behandling-av-atopisk-dermatitt/'>Se hele webinar
Vinner til en revolution for behandling av atopisk dermatitt

Barn og voksne med psoriasis

Det er viktig for dermatologer å ta opp temaer som kløe og andre særlige vansker og bekymringer ungdom kan oppleve (men som de ikke alltid vil meddele spontant), som kan føre til non-compliance. Å organisere fokusgrupper for unge med psoriasis kan være et svært nyttig verktøy i behandlingen - for å bedre den psykiske komponenten og lidelsestrykket disse pasientene sliter med.

Foreskrivningspraksis av Skilarence

Ved innføring av nye behandlingsalternativ hvor kostnadene ved behandlingen er vesentlige, er det viktig at vi både nå og ikke minst i de kommende år lager felles kjøreregler for utvelgelse og bruk av de ulike behandlingsalternativ. Det vil være særdeles uheldig dersom vi får en praksis her i landet med et varierende helsetilbud betinget i bostedsadressen og ikke tuftet på veloverveide medisinske argumenter som i tillegg tar hensyn til helseøkonomiske aspekter.

Risiko for blærekreft etter yrkesgruppe i Norden og Canada

Allergisk kontakteksem

Diagnosen kan noen ganger være vanskelig å stille. Klinisk kan allergisk kontakteksem ligne irritativt kontakteksem eller atopisk eksem. Biomarkører kan være nyttig for å kunne differensiere de forskjellige typene kontakteksem.

EADV 2018

#Siste magasin

Dermatologi

NR. 32 • mars 2019
10. Årgang
  • Psoriasis
  • Solkrembruk
  • Basalcellekarsinom
#

Dermatologi

Cato Mørk,

Cato Mørk,
professor, dr.med.

Kåre Steinar Tveit,

Kåre Steinar Tveit,
seksjonsoverlege

Nils-Jørgen Mørk,

Nils-Jørgen Mørk,
seksjonsoverlege