De senere år har gitt oss en forståelse av patogenesen for atopisk dernatitt, som er på mange måter en langt mere komplisert sykdom enn psoriasis. Denne viten skal vi bruke i forhold til å optimere fremtidens behandling. I denne MEDtalk gir Kåre Tveit sin vurdering av nye behandlingsmuligheter og hans forventninger til en fremtid, som gir pasienten håp, og som han gleder seg over å være en del av

Vi kan gjøre det enda bedre

Med den revolusjonerende behandling av psoriasis og atopisk dermatitt som har vært med de biologisk behandlinger, er det relevant å spørre om behandlingseffekten kan bli enda bedre. Hør professor Robert Gniadeckis vurdering av de nye muligheter, som snart er en mulighet i den daglige klinikk. Selvom mange pasienter i dag har oppnådd bedring enn før nyere behandling, er det fortsatt områder hvor det er behov for forbedring.

Atopisk dermatitt i fokus på EADV

Kilian Eyerich, professor, Technical University of Munich, gir I denne MEDtalk et innblikk I patofysiologien ved atopisk dermatitt. Årets EADV kongress avspeiler utviklingen i våres forståelse av atopisk dermatitt, i år er det vesentlig større antall presentasjoner med den nyeste med den nyeste viten om atopisk dermatitt. Klikk og hør Kilian Eyerich prespektiviseringen av prognosen ved denne utbredde dermatologiske lidelsen.

Onykoskopi oppdatering

Michela Starace, universitet i Bologna, gir en faglig oppdatering på anngivelse av onykoskopi i den daglige kliniske praksis.

Stigmatisering i dermatologien

Det er meget utbredt blant dermatologiske pasienter, at de opplever seg sigmatisert og at dette i alvorlig grad påvirker deres livskvalitet. I år satte Jacek C. Szepietowski, medlem av EADV`s bestyrelse, fokus på dette, samt lokale kulturelle forhold. Jacek C. Szpietowski påpeker det er viktig med en helhetlig tilgang til dermatiologiske pasienter, hvor strategien også er å motvirke og beskytte mot stigmatiseringen. Klikk og hør budskapene fra Jacek C. Szepitowski, Departmat of Dermatology, Venerology and Allergology, Unerversity of Medicine, Wroclaw, Polen

Behandlingsmålet for psoriasis endrer seg

Med de nye behandlingsmuligheter for psoriasis vil vi i de kommende årene erfare , at behandlingsmålene vil endre seg. Med de nye behandlinger vil pasientene kunne oppnå en betydelig bedre effekt. Den umiddelbare utfordringer f eks i Norge vil være godkjenning til de nye behandlinger til gang for pasientene. I denne MEDtalk gir Nils-Jørgen Mørk, Seksjonsoverlege ved Hudavdelingen, Rikshospitalet i Norge, sin vurdering

#Siste magasin

EADV 2018 på twitter