Bruk av cannabis kan føre til en risikoøkning på rundt 70 % for forskrivning av astmamedisiner.

Det er usikkert om vitamin D har betydning for hjerte- og karsykdommer. Det er ingen grunn til å gi personer med normale vitamin D-nivåer ekstra tilskudd, verken for hjertet eller andre organer.

En 2-årig multi-intervensjon påvirker ikke progresjon av koronarsykdom evaluert ved koronar angiografi med ca. 7 års mellomrom, til tross for vedvarende bedret glykemisk kontroll.

Bariatrisk kirurgi

Der er aukande tilslutnad til det internasjonale fedmekirurgi-registeret. Registeret gir god oversikt over internasjonal praksis og pasientpopulasjonen som blir operert i dei ulike landa. Det gir også eit potensiale for å monitorere utfall av fedmekirurgi.

Lavkarbo-kosthold øker LDL-kolesterolet

Oppsummert fant vi at et lavkarbo-kosthold i 3 uker økte LDL-kolesterol med 44 % sammenlignet med et normal kosthold. Siden den individuelle variasjonen i respons var betydelig, bør LDL-kolesterol måles jevnlig dersom man følger et lavkarbo-kosthold.

PTDM er hyppig forekommende etter helorgan transplantasjon, og opptrer hos 10-20 % av de nyretransplanterte, og 20-40 % av de pasientene som har gjennomgått hjerte, lever eller lungetransplantasjon. PTDM utgjør en betydelig risiko for hjerte- og karsykdom og død, og bør først og fremst forebygges (vektreduksjon, tilpasning av de immundempende legemidlene). Vi anbefaler at blodsukkersenkende legemidler som anvendes, bør være utprøvd i egne sikkerhetsstudier for denne pasientgruppen.

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 5:40

Blødninger under AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 10:05

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.