Hjertesvikt og diabetes

Alt i alt er det avgjørende at alle leger uansett om de er almennleger, indremedisinere, nefrologer, endokrinologer eller kardiologer involvert i behandlingen av pasienter med diabetes, samarbeider og deler kliniske data som HbA1c, mikroalbuminuri og GFR status …

hjerneslag

Man bør lete etter atriale shunter (PFO, ASD) hos pasienter som har hatt embolisk hjerneslag eller systemisk embolisering, og det er nyttig å lukke disse hos yngre pasienter uten annen påvisbar forklaring …

Resultatene fra denne studien kan bidra til økt kunnskap om hvordan koronarpasienter kan rehabiliteres og vedlikeholde fysisk form, noe som har vist å reduserer risiko for nye kardiovaskulære hendelser …

HAIT er en effektiv treningsstrategi for å bedre kardiovaskulære og metabolske risikofaktorer blant personer med T2D …

Studien bekrefter en sammenheng mellom nivået av lipoprotein(a) og forekomst av koronarsykdom som er vel kjent fra tidligere, hovedsakelig populasjonsbaserte studier …

Tiltak basert på kognitiv terapi ved revmatisk inflammatorisk sykdom og vedvarende utmattelse

Tradisjonelle hjertesviktlegemidler har samme forebyggende eller behandlingsmessige effekt på hjertesvikthendelser ved diabetes type 2 som hos dem uten diabetes type 2. …

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 26 • mars 2018
8. Årgang
  • Hjerneslag
  • Hos friske middelaldrende menn Multiintervensjon ved diabetes type 2
  • Familiær hyperkolesterolemi
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Innvandrer og diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 11:39

Kristian Furusteh BestPractice

Insuliner og kombinasjonsbehandling

Speaker: Kristian Furuseth

Spilletid: 18:57

Trond Jenssen BestPractice utdannelse

Nyresykdom ved diabetes

Speaker: Trond G. Jenssen

Spilletid: 15:40

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor of Internal Medicine/Senior physician

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.