Bariatrisk kirurgi

Der er aukande tilslutnad til det internasjonale fedmekirurgi-registeret. Registeret gir god oversikt over internasjonal praksis og pasientpopulasjonen som blir operert i dei ulike landa. Det gir også eit potensiale for å monitorere utfall av fedmekirurgi.

Lavkarbo-kosthold øker LDL-kolesterolet

Oppsummert fant vi at et lavkarbo-kosthold i 3 uker økte LDL-kolesterol med 44 % sammenlignet med et normal kosthold. Siden den individuelle variasjonen i respons var betydelig, bør LDL-kolesterol måles jevnlig dersom man følger et lavkarbo-kosthold.

PTDM er hyppig forekommende etter helorgan transplantasjon, og opptrer hos 10-20 % av de nyretransplanterte, og 20-40 % av de pasientene som har gjennomgått hjerte, lever eller lungetransplantasjon. PTDM utgjør en betydelig risiko for hjerte- og karsykdom og død, og bør først og fremst forebygges (vektreduksjon, tilpasning av de immundempende legemidlene). Vi anbefaler at blodsukkersenkende legemidler som anvendes, bør være utprøvd i egne sikkerhetsstudier for denne pasientgruppen.

MEST SETE MEDtalks

Praktisk håndtering av AK-behandling   Se hele webinar

Praktisk håndtering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk håndtering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/praktisk-handtering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk håndtering av AK-behandling

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/skal-noac-pasienter-bridges-ved-operasjon/'>Se hele webinar
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

Hypertrofisk kardiomyopati medfører ofte atrieflimmer. Pasienter som har både hypertrofisk kardiomyopati og atrieflimmer har særlig høy slagrisiko. Disse bør derfor behandles med slagforebyggende antikoagulasjon helt uavhengig av CHADS-VASc skår, altså selv når skår er null, og fra første dokumenterte paroksysme av atrieflimmer. NOAK behandling er anbefalt som antikoagulans fremfor marevan.

Flere lever med type 2-diabetes

Det er flere menn enn kvinner som får type 2 diabetes. De fleste er i aldersgruppen 50-69 år og type 2 diabetes er vanligere hos personer med lav utdanning enn hos personer med høy utdanning. Forekomst og nye tilfeller av type 2 diabetes varierer med landbakgrunn. Personer fra Asia og Afrika har 2-3 ganger høyere risiko for å utvikle type 2 diabetes enn etnisk norske.

Prognose ved aortastenose

Slagvolum er viktig ved ekkokardiografisk gradering av aortastenose, spesielt når det foreligger inkonsistent gradert aortastenose. Lavt slagvolum er også assosiert med økt risiko for kardiovaskulære hendelser og død hos pasienter med aortastenose, uavhengig av aortastenosens alvorlighetsgrad og venstre ventrikkels struktur og funksjon. Ekkokardiografisk bestemmelse av slagvolum bør derfor implementeres som rutine ved ekkokardiografisk vurdering av pasienter med aortastenose.

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 31 • juni 2019
9. Årgang
  • Familiær hyperkolesterolemi
  • Type 2-diabetes
  • Aortastenose
#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.