The development of a very small injectable sensor for assessment of interstitial glucose information is well on its way. The sensor can be used for at least 6 month and provides access to an unlimited number of pain-free glucose readings. This device may help to improve glycemic control and to reduce incidence and progression of secondary complications.

Hiv-testing utenfor helsevesenet

Livskvalitet for kronisk slagrammede

Livskvalitet (QoL) har, med økt overlevelsesrate hos personer med hjerneslag, blitt et viktig mål i medisinsk behandling.

Fedme og glukosetoleranse

Fremtidige studier bør undersøke effekten av ANGPTL-4 som et mulig terapeutisk mål for reduksjon av kardiovaskulære risikomarkører og behandling av fedmerelatert metabolsk sykdom

Rollen til PYY-hormon hos pasienter med en høy grad av fedme

Den LDL-kolesterolsenkende effekten av behandling med PCSK9-hemmere er den samme hos dem som har heterozygot familiær hyperkolesterolemi som hos dem som har polygen eller livsstilsbetinget hyperkolesterolemi. LDL-reduksjonen varierer mellom 45 og 60 %, avhengig av dose og individuell respons.

Hjertesvikt og diabetes

Alt i alt er det avgjørende at alle leger uansett om de er almennleger, indremedisinere, nefrologer, endokrinologer eller kardiologer involvert i behandlingen av pasienter med diabetes, samarbeider og deler kliniske data som HbA1c, mikroalbuminuri og GFR status

Man bør lete etter atriale shunter (PFO, ASD) hos pasienter som har hatt embolisk hjerneslag eller systemisk embolisering, og det er nyttig å lukke disse hos yngre pasienter uten annen påvisbar forklaring

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 26 • mars 2018
8. Årgang
  • Hjerneslag
  • Hos friske middelaldrende menn Multiintervensjon ved diabetes type 2
  • Familiær hyperkolesterolemi
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Innvandrer og diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 11:39

Kristian Furusteh BestPractice

Insuliner og kombinasjonsbehandling

Speaker: Kristian Furuseth

Spilletid: 18:57

Trond Jenssen BestPractice utdannelse

Nyresykdom ved diabetes

Speaker: Trond G. Jenssen

Spilletid: 15:40

#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.