Hovedstudien bekreftet at telemedisin var non-inferior ift. tradisjonell standard behandling med tanke på tilhelingstid (telemedisinsk oppfølging ga ikke lengre tilhelingstid sammenlignet med standard oppfølging).

Den nettbaserte GEB-intervensjonen kan i sin nåværende form for noen pasienter støtte motivasjon for egenhåndtering av diabetes. Intervensjonen er også et nytt verktøy for sykepleierne, som kan være en hjelp ved å støtte pasienters egenhåndtering.

Resultatene indikerer at en intensiv oppfølging og behandling av kardiovaskulære risikofaktorer det første året etter hjerneslag kan ha effekt på enkelte kognitive domener. Resultatene støtter den praksisen vi ser ved flere sykehus med lengre oppfølging av pasienter etter hjerneslag.

MEST SETE MEDtalks

Praktisk håndtering av AK-behandling   Se hele webinar

Praktisk håndtering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk håndtering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/praktisk-handtering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk håndtering av AK-behandling

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/skal-noac-pasienter-bridges-ved-operasjon/'>Se hele webinar
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?
Gangvaner forebygger alvorlige hjerneslag

Norsk hjerteinfarktregister er blitt et viktig redskap for å kvalitetssikre behandling av hjerteinfarkt i Norge. Mange STEMI-pasienter får forsinket reperfusjonsbehandling. Raskere trombolytisk behandling til flere pasienter, spesielt ved kort sykehistorie, er et potensial for ytterligere bedring av STEMI-behandling i Norge.

IL-6 er et cytokin som er betydelig oppregulert og nært knyttet til ugunstig prognose ved akutt hjerteinfarkt og koronar revaskularisering. Våre spennende funn på inflammasjon og myokardskademarkøren troponin T åpner for at blokkering av IL-6 kan være gunstig i denne konteksten, men klinisk nytteverdi og safety må studeres nærmere i større kliniske studier.

Hiv-testing utenfor helsevesenet

Kondisjon og risiko for hjerneslag

Risiko for hjerneslag varierer med etnisitet og fordelingen av kjente kardiovaskulære risikofaktorer. Kondisjon definert som sirkulasjonssystemets maksimale evne til oksygentransport under fysisk aktivitet er en viktig markør for kardiovaskulær helse.

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 30 • mars 2019
9. Årgang
  • Akutt koronarsykdom
  • Diabetes fotsår
  • Type 2-diabetes
#

Diabetes / Hjerte-Kar

Eivind Berge,

Eivind Berge,
overlege, dr.med.

Kristian Furuseth,

Kristian Furuseth,
spesialist i
allmennmedisin

Kåre Inge Birkeland,

Kåre Inge Birkeland,
professor, overlege i indremedisin

Lars Gullestad,

Lars Gullestad,
professor, overlege

Terje Risanger,

Terje Risanger,
spesialist i
allmennmedisin

Tonje Amb Aksnes,

Tonje Amb Aksnes,
overlege, ph.d.

Tor Ole Klemsdal,

Tor Ole Klemsdal,
avdelingsoverlege,
M.D., ph.d.

Trond Geir Jenssen,

Trond Geir Jenssen,
professor, overlege, dr.med.