Bruk av cannabis kan føre til en risikoøkning på rundt 70 % for forskrivning av astmamedisiner.

Det er usikkert om vitamin D har betydning for hjerte- og karsykdommer. Det er ingen grunn til å gi personer med normale vitamin D-nivåer ekstra tilskudd, verken for hjertet eller andre organer.

En 2-årig multi-intervensjon påvirker ikke progresjon av koronarsykdom evaluert ved koronar angiografi med ca. 7 års mellomrom, til tross for vedvarende bedret glykemisk kontroll.

influensaliknende sykdom

De fleste land har allerede veldig høy populasjonsclustering, og vil sannsynligvis få høyere og høyere populasjonsclustering i fremtiden. Ifølge denne modellen vil da reiserestriksjoner bli mindre og mindre effektive i å forsinke epidemier, og bli mer og mer effektive i å minke totalt antall smittede. I tillegg er det viktig å ikke neglisjere de urbane områdene ved distribuering av vaksiner. Det kan dermed være fordelaktig å ha holdningskampanjer for vaksinering i urbane områder.

9vHPV reduserer infeksjon, cytologiske forandringer, cervixprosedyrer som kolposkopi og biopsi, samt høygradige forandringer forårsaket av HPV 31, 33, 45, 52 og 58. Den immunologiske profilen var den samme for begge vaksinene for typene HPV 6, 11, 16 og 18. Effekten holdt seg i hele studieperioden opp til 6 år.

Influensavaksiner

Studien bekrefter våre tidligere observasjoner av at signalmolekyler effektivt kan levere influensaantigener til DC og forbedre T-celleresponsen. Den viser også at den typen DC man målstyrer mot – i tillegg til immuniseringssted – kan ha en stor innvirkning på effektiviteten av vaksinen. Hvorvidt dette skyldes ulik sammensetning av DC-typer i muskel kontra hud er fortsatt uvisst, og derfor et spørsmål vi jobber videre med.

#Siste magasin

Fastleger

Nr. 32 • oktober 2019
9. Årgang
  • Lavkarbokosthold
  • Diabetes type 2
  • Pasientperspektiver
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05

KOLS – en underestimert og underbehandlet...

Speaker: Bjarte Nore

Spilletid: 4:48

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23