IC/TLC-ratio ved baseline var en statistisk signifikant prediktor for longitudinell endring i 6MWD. Pasienter med mindre grad av hyperinflasjon ved baseline opprettholdt 6MWD i oppfølgingsperioden over tre år, mens 6MWD var signifikant redusert hos pasienter med økt hyperinflasjon.

Bariatrisk kirurgi

Der er aukande tilslutnad til det internasjonale fedmekirurgi-registeret. Registeret gir god oversikt over internasjonal praksis og pasientpopulasjonen som blir operert i dei ulike landa. Det gir også eit potensiale for å monitorere utfall av fedmekirurgi.

Lavkarbo-kosthold øker LDL-kolesterolet

Oppsummert fant vi at et lavkarbo-kosthold i 3 uker økte LDL-kolesterol med 44 % sammenlignet med et normal kosthold. Siden den individuelle variasjonen i respons var betydelig, bør LDL-kolesterol måles jevnlig dersom man følger et lavkarbo-kosthold.

MEST SETE MEDtalks

Atopic dermatitis – a clinical update   Se hele webinar

Atopic dermatitis – a clinical update

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdqoe5vtg5 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdqoe5vtg5/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Atopic dermatitis – a clinical update&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/atopic-dermatitis-a-clinical-update/'>Se hele webinar
Atopic dermatitis – a clinical update

Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_2k8j5u5w0n seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/kolskalkulator-no-et-online-redskap-for-bedre-behandling-av-kols/'>Se hele webinar
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Praktisk håndtering av AK-behandling

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Praktisk håndtering av AK-behandling&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/praktisk-handtering-av-ak-behandling/'>Se hele webinar
Praktisk håndtering av AK-behandling

Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/jess-lambrechtsen_playknap_m3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/skal-noac-pasienter-bridges-ved-operasjon/'>Se hele webinar
Skal NOAC-pasienter bridges ved operasjon?

Legionærsyke er klinisk en vanskelig diagnose, og utredningen vil som hovedregel foregå i sykehusregi. Sykdommen må mistenkes ved behandlingssvikt med penicillin eller cefalosporiner mot pneumoni.

Mulig alvorlig astma

Hvis man konstaterer at pasienten har alvorlig astma og ikke kan kontrollere sykdommen, eller hvis man er i tvil om pasienten har alvorlig astma, skal pasienten henvises til spesialist i lungemedisin med ekspertise i astma. Hvis man som praktiserende lege har kunnskap og erfaring med å behandle alvorlig astma, er sikker på diagnosen og pasienten er velbehandlet og uten unødvendige bivirkninger, derimot, kan man trygt fortsette behandling og kontroll i almennpraksis.

Pleuraempyem

Vi har vist at en stor gruppe av samfunnservervede pleuraempyemer er forårsaket av et utvalg munnhulebakterier som vanligvis ikke er assosiert med pneumoni. Mikrobiologiske, anatomiske og epidemiologiske argumenter understøtter at disse pleuraempyemene og oral/sinus-deriverte hjerneabscesser deler mikrobiell sammensetning, hematogen spredningsvei og kliniske risikofaktorer.

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen

Speaker: Kristian Høines

Spilletid: 10:52

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

Speaker: Kristian Høines

Spilletid: 10:42