Forbered deg før du kler av deg

Helt i starten av nyåret setter vi i gang den nordiske kampanjen Forbered deg før du kler av deg. Kampanjen setter fokus på prevensjon, og skal hjelpe kvinner med å ta stilling til hvilken type prevensjon som passer best for dem. Vi setter også et spesielt fokus på personer med ADHD, da kvinner med ADHD er spesielt utsatt for tidlige og/eller ikke-planlagte graviditeter, tidlig seksuell debutt og grenseoverskridende seksuell adferd. Spesielt yngre jenter med ADHD er utsatt i forhold til både overgrep og grenseoverskridende seksuelle opplevelser. I forbindelse med kampanjen samarbeider vi både med forskjellige organisasjoner og leger innenfor allmennpraksis, gynekologi og psykiatri. Vi har blant annet etablert et samarbeid med Sex og samfunn i Norge, hvor de nasjonale aborttallene, på grunn av en markant nedgang i uønskede graviditeter, er historisk lave, spesielt blant kvinner under 25 år. Forskellige specialister på området, herunder gynækolog Louise Højer Rom, vil ligeledes bidrage…

Behandlingen af patienter med type 2-diabetes undergår i disse år store forandringer, idet den bliver stadig mere individualiseret samtidig med, at man i den diabetiske konsultation skal håndtere kardiologiske såvel som endokrinologiske aspekter. Som følge af overenskomsten med regionerne skal den praktiserende læge have en endnu mere central position i behandlingen af type 2-diabetes. Det fordrer, at den praktiserende læge løbende holder sig opdateret og kommer til at spille en central rolle i varetagelsen af såvel den primære som den sekundære profylakse af kardiovaskulær sygdom hos patienterne.  Heldigvis er praktiserende læger gode til at tage sig af ”den hele patient”. Hermed menes både til at rådgive om og motivere for livsstilsændringer - og også gode til, rent medicinsk, at håndtere de enkelte delelementer i det metaboliske syndrom. Det indebærer blandt andet, at patienter med kardiovaskulær sygdom og type 2-diabetes tilbydes behandling med præparatgrupperne GLP-1-receptor agonister og SGLT-2-hæmmere.I denne oversigtsartikel fremlægges…

Diabetes er assosiert med en rekke komplikasjoner. Menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter, og resultatene indikerer at disse kan være en kandidat for assosierte lidelser.

To-årig multiintervensjon ved diabetes type 2

Resultatene fra denne studien samsvarer med andre studier som har vist at type 2 diabetes og leddsmerter øker sannsynligheten for valg av fedmekirurgi som behandling av sykelig overvekt.

Rivaroxaban, apixaban eller LMWH anbefales som tromboseprofylakse hos polikliniske kreftpasienter som får kjemoterapi, og som har lav risiko for blødning - og som det ikke foreligger medikamentinteraksjoner hos.

Forebygging av venøs tromboembolisme ved kreft

Bruk av cannabis kan føre til en risikoøkning på rundt 70 % for forskrivning av astmamedisiner.

#Siste magasin

FASTLEGER

Nr. 1 • desember 2019
1. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Type 2-diabetes
  • Hepatitt E-virus
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Praktisk håndtering av AK-behandling

Speaker: Jess Lambrechtsen

Spilletid: 13:05

KOLS – en underestimert og underbehandlet...

Speaker: Bjarte Nore

Spilletid: 4:48

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23