Man bør lete etter atriale shunter (PFO, ASD) hos pasienter som har hatt embolisk hjerneslag eller systemisk embolisering, og det er nyttig å lukke disse hos yngre pasienter uten annen påvisbar forklaring

Hjerterehabilitering etter Ullevålsmodellen

Resultatene fra denne studien kan bidra til økt kunnskap om hvordan koronarpasienter kan rehabiliteres og vedlikeholde fysisk form, noe som har vist å reduserer risiko for nye kardiovaskulære hendelser

HAIT er en effektiv treningsstrategi for å bedre kardiovaskulære og metabolske risikofaktorer blant personer med T2D

MEST SETE MEDtalks

GOLD Guidelines

GOLD Guidelines

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/lacc8ast_medtalk_no.png" class="default_medtalk_image" /></a>
GOLD Guidelines

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ybab6pueho.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ybab6pueho videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/oppfolging-av-kols-pasienter-hos-fastlegen/'>Se hele webinar
Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ybab6pueho.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ybab6pueho videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/arskontroll-av-kols-pasienter-hos-fastlegen/'>Se hele webinar
Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen
Tiltak basert på kognitiv terapi ved revmatisk inflammatorisk sykdom og vedvarende utmattelse

Studien bekrefter en sammenheng mellom nivået av lipoprotein(a) og forekomst av koronarsykdom som er vel kjent fra tidligere, hovedsakelig populasjonsbaserte studier

Tradisjonelle hjertesviktlegemidler har samme forebyggende eller behandlingsmessige effekt på hjertesvikthendelser ved diabetes type 2 som hos dem uten diabetes type 2.

hjertesvikt, diabetes

PL98, en oppkonsentrert fosfolipidfraksjon fra krillolje med relativt høyt innhold av EPA, DHA og kolin, hadde positive effekter på viktige risikofaktorer for utvikling av kardiovaskulær sykdom når den ble gitt til ikke-humane primater med diabetes type 2 og dyslipidemi

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Innvandrer og diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 11:39

Tone Victoria Hjelset MEDtalk BestPractice

Kommunikasjon, mestring og motivasjon ved diabetes

Speaker: Tone Victoria Telle Hjellset

Spilletid: 14:47