Man bør lete etter atriale shunter (PFO, ASD) hos pasienter som har hatt embolisk hjerneslag eller systemisk embolisering, og det er nyttig å lukke disse hos yngre pasienter uten annen påvisbar forklaring …

hjerterehabilitering etter Ullevålsmodellen

Resultatene fra denne studien kan bidra til økt kunnskap om hvordan koronarpasienter kan rehabiliteres og vedlikeholde fysisk form, noe som har vist å reduserer risiko for nye kardiovaskulære hendelser …

HAIT er en effektiv treningsstrategi for å bedre kardiovaskulære og metabolske risikofaktorer blant personer med T2D …

Tiltak basert på kognitiv terapi ved revmatisk inflammatorisk sykdom og vedvarende utmattelse

Studien bekrefter en sammenheng mellom nivået av lipoprotein(a) og forekomst av koronarsykdom som er vel kjent fra tidligere, hovedsakelig populasjonsbaserte studier …

Tradisjonelle hjertesviktlegemidler har samme forebyggende eller behandlingsmessige effekt på hjertesvikthendelser ved diabetes type 2 som hos dem uten diabetes type 2. …

hjertesvikt, diabetes

PL98, en oppkonsentrert fosfolipidfraksjon fra krillolje med relativt høyt innhold av EPA, DHA og kolin, hadde positive effekter på viktige risikofaktorer for utvikling av kardiovaskulær sykdom når den ble gitt til ikke-humane primater med diabetes type 2 og dyslipidemi …

#Siste magasin

Diabetes / hjerte-karsykdommer

Nr. 23 • jun 2017
7. årgang
  • Kolesterolsenkende behandling
  • Diabetes
  • Overvekt hos barn og unge
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Årskontroll av KOLS pasienter hos fastlegen

Speaker: Kristian Høines

Spilletid: 10:52

Oppfølging av KOLS pasienter hos fastlegen

Speaker: Kristian Høines

Spilletid: 10:42

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Trends i light treatment

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11