Den utmerkede helse hos flertallet av pasientene med kontinent ileostomi, noen av dem observert over mer enn 20 år, stadfester metodens sikkerhet og anvendelse. Den kontinente ileostomien er fremdeles et alternativ for pasienter som ikke kan få et bekkenreservoar, for eksempel på grunn av anal inkontinens eller skade på lukkemuskelen.

Risikoen for tykktarmskreft er signifikant forhøyet hos pasienter med ulcerøs- eller Crohns totalkolitt og lang sykdomsvarighet. Den oppstår ofte i ung alder og har dårligere prognose enn sporadisk tykktarmskreft.

Kontrastforsterket ultralyd har i dag over 30 kliniske applikasjoner, og det er nylig utgitt internasjonale retningslinjer for hepatiske og non-hepatiske bruksområder.

MEST SETE MEDtalks

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC   Se hele webinar

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Efficacy and Safety of tofacitinib in UC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/efficacy-and-safety-of-tofacitinib-in-uc/'>Se hele webinar
Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nye-muligheter-med-jak-hemmeren-tofacitinib-til-pasienter-med-uc/'>Se hele webinar
Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC

VARSITY-studien

Studier som sammenligner biologiske legemidler er viktige og har lenge vært etterspurt i det kliniske miljøet. Resultater fra slike studier bidrar til å bedre grunnlaget for valg av behandling for IBD-gruppen. Vi har nå første gang en direkte sammenligning mellom to biologiske legemidler med to ulike virkemekanismer – vedolizumab og adalimumab. Resultatene er til fordel for vedolizumab, for effekt så vel som sikkerhet ved ulcerøs kolitt.

Sexual Dysfunction and Inflammatory Bowel Disease

Sexual dysfunction is more common among men and women with Inflammatory Bowel Disease (IBD) than in the background population. Previous studies have shown that about 40-60% of women with IBD and up to 44% of men with IBD report sexual dysfunction.1,2 A recent meta-analysis by Zhao et al. of eight studies with control groups found that IBD was significantly associated with an elevated risk of sexual dysfunction in men (relative risk [RR]: 1.41; 95% CI: 1.09–1.8) and women (RR: 1.76; 95% CI: 1.28–2.42).3  Inflammatory bowel disease patients with a relatively young age (male: <50 years; female: <40 years) had significantly increased odds of sexual dysfunction compared with controls. Six of the studies in this meta-analysis used the “gold standard” Female Sexual Function Index (FSFI)4 and International Index of Erectile Function (IIEF)5 for comparison of sexual function in patients with IBD to that of individuals in the general population. The other…

Fecal mikrobiota ved pediatrisk IBD

Profiler av fekal mikrobiota var lignende dysbiotiske hos IBD og non-IBD-symptomatiske pasienter i forhold til friske barn og unge. Relativ opphopning av proteobakterier og lav forekomst av Faecalibacterium prausnitzii var assosiert med kompliserte fenotyper, behov for biologisk behandling, kirurgi og manglende slimhinnetilheling.

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 27 • juni 2019
8. Årgang
  • Ulcerøs kolitt
  • Kontrastforsterket ultralyd
  • Kocks kontinente ileostomi
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD