Det er viktig å kartlegge pasientenes perspektiv i kreftomsorgen. PATH-studien viser at norske kreftpasienters pasientforløp er forskjellige, og at omsorgsbehov kan være individuelle og sammensatte. Dette gjelder spesielt i overgangen fra spesialisthelsetjenesten til hverdagslivet som kreftpasient i hjemkommunen.

Grunnet den raske maskinvareutviklingen er tiden inne for å introdusere maskinlæringsverktøy innen assistert medisinsk diagnostikk. Her vektlegges «assistert» – vi har liten tro på at systemet håndterer hele undersøkelsen alene. Det er imidlertid mange parametere å ta hensyn til, og det er viktig å metodisk lete seg frem til den beste løsningen.

Personer med biallelisk NTHL1-mutasjon har høy risiko for å få adenomatøs polypose og flere primærtumorer inkludert CRC og brystkreft. Dette betyr at NTHL1 bør inngå i gentesting av pasienter med multiple primære kreftsvulster, og at bialleliske NTHL1-mutasjonsbærere bør inkluderes i oppfølgingsprogram som inkluderer både koloskopi og screening for andre krefttyper, inkludert brystkreft.

MEST SETE MEDtalks

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC   Se hele webinar

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Efficacy and Safety of tofacitinib in UC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/efficacy-and-safety-of-tofacitinib-in-uc/'>Se hele webinar
Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nye-muligheter-med-jak-hemmeren-tofacitinib-til-pasienter-med-uc/'>Se hele webinar
Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC

Den utmerkede helse hos flertallet av pasientene med kontinent ileostomi, noen av dem observert over mer enn 20 år, stadfester metodens sikkerhet og anvendelse. Den kontinente ileostomien er fremdeles et alternativ for pasienter som ikke kan få et bekkenreservoar, for eksempel på grunn av anal inkontinens eller skade på lukkemuskelen.

Risikoen for tykktarmskreft er signifikant forhøyet hos pasienter med ulcerøs- eller Crohns totalkolitt og lang sykdomsvarighet. Den oppstår ofte i ung alder og har dårligere prognose enn sporadisk tykktarmskreft.

Kontrastforsterket ultralyd har i dag over 30 kliniske applikasjoner, og det er nylig utgitt internasjonale retningslinjer for hepatiske og non-hepatiske bruksområder.

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 27 • juni 2019
8. Årgang
  • Ulcerøs kolitt
  • Kontrastforsterket ultralyd
  • Kocks kontinente ileostomi
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD