Fecal mikrobiota ved pediatrisk IBD

Profiler av fekal mikrobiota var lignende dysbiotiske hos IBD og non-IBD-symptomatiske pasienter i forhold til friske barn og unge. Relativ opphopning av proteobakterier og lav forekomst av Faecalibacterium prausnitzii var assosiert med kompliserte fenotyper, behov for biologisk behandling, kirurgi og manglende slimhinnetilheling.

Gallesteinsbehandling er ofte ukomplisert, men der steinene er store eller forholdene for øvrig er vanskelige, kan det være nødvendig å ta i bruke tilleggsmetoder for å sanere gallegangene, først og fremst mekanisk steinknusing, storkaliber ballongdilatasjon eller Spyglass med EHL. I de aller fleste tilfeller er dette mulig, og ved mislykket prosedyre bør henvisning til spesialistsenter vurderes.

Denne studien identifiserer viktige forskjeller i proteomet i kolonbiopsier hos UC-pasienter og friske kontroller. Dette gir et dypdykk inn i patofysiologien bak UC, og er et av mange steg på veien mot diagnostiske biomarkører, samt en dypere forståelse av hvilke signalveier som er involverte i UC. Resultatene fra denne studien bekrefter velkjente tidligere funn, samtidig som de viser nye regulerte signalveier.

MEST SETE MEDtalks

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC   Se hele webinar

Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/silvio-danese_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Efficacy and Safety of tofacitinib in UC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/efficacy-and-safety-of-tofacitinib-in-uc/'>Se hele webinar
Efficacy and Safety of tofacitinib in UC

Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/jorgen-jansen_playknap.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/nye-muligheter-med-jak-hemmeren-tofacitinib-til-pasienter-med-uc/'>Se hele webinar
Nye muligheter med JAK-hemmeren tofacitinib til pasienter med UC

Kronisk pankreatitt

CT abdomen er førstevalg som primærundersøkelse ved klinisk mistanke om kronisk pankreatitt og vil kunne påvise funn som er diagnostisk for kronisk pankreatitt, samt utelukke annen bakenforliggende sykdom. Ved mild/tidlig kronisk pankreatitt, der det oftest er beskjedne CT-funn, vil MR/MRCP/EUS, eventuelt med supplerende diffusjonsserier og/eller s-MRCP, kunne gi ytterligere nyttig informasjon om mer subtile forandringer i pankreas.

In a Danish nationwide cohort of patients with CD, the prevalence of perianal fistulas decreased in the period from 2010 to 2016. The reason for this needs further elucidation. Only half of the incident cases received biologicals, yet biological treatment was the main expenditure for the entire study population. Healthcare costs for pCF decreased during the study period, but are still high compared with non-pCF IBD patients.  

This study,  a register-based Danish population study, investigated the average annual healthcare costs and production values of patients 10 years before and 8 years after diagnosis, and after initiating biologic treatment.

#Siste magasin

Gastroenterologi

Nr. 26 • mars 2019
8. Årgang
  • Kronisk pankreatitt
  • Gallestein
  • Kreft
#

Gastroenterologi

Bjørn Moum,

Bjørn Moum,
Professor, leder FoU

Jørgen Jahnsen,

Jørgen Jahnsen,
Professor, overlege, dr.med.

Lars Aabakken,

Lars Aabakken,
Professor, overlege, dr.med.

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,

Lars-Petter Jelsness-Jørgensen,
Professor, ph.d.

Magnhild Gangsøy Kristiansen

Magnhild Gangsøy Kristiansen
avdelingsoverlege, ph.d.

Odd Helge Gilja,

Odd Helge Gilja,
Professor, overlege,
dr.med., senterleder

Øistein Hovde,

Øistein Hovde,
Førsteamanuensis/seksjonsoverlege, PhD