Humant immundefekt virus type 1 (hiv) smitter særlig en undergruppe av T-hjelpeceller som på celleoverflaten både har det primære forankringsmolekylet CD4 og samtidig kjemokin-reseptoren CCR5. CCR5 er en nødvendig ko-reseptor for at hiv skal effektivt komme intracellulært i de CD4+-T-cellene. De fleste smittede CD4-cellene starter raskt å lage nye virus, mens en andel bare integrerer hiv-genomet inn i DNA uten at cellen produserer virus umiddelbart, såkalt «latent» infiserte celler. Ved alle virusinfeksjoner aktiveres umodne virus-spesifikke T-celler som blant annet hjelper B-lymfocytter til å danne virus-antistoffer. Ved den primære hiv-infeksjonen skjer først en ukontrollert stor virus-replikasjon i mangel av immunrespons, og frie virus smitter CD4+CCR5+-T-celler. CCR5 er dessverre mest uttrykt på aktiverte T-celler, og hiv smitter derfor særlig de ny-aktiverte, hiv-spesifikke CD4-T-cellene. Immuniteten mot hiv selv blir derfor ineffektiv med bare en begrenset reduksjon av virus-replikasjonen. Pasientene glir derfor over i en kronisk hiv-infeksjon. Samtlige utvikler hiv-antistoffer som påvises i vanlige

Hiv-testing utenfor helsevesenet

Hiv-testing utenfor helsevesenet

Testing er et av de viktigste virkemidlene i det hivforebyggende arbeidet. Likevel viser representative undersøkelser at kun mellom 15 til 35 % av menn som har sex med menn (MSM) tester seg for hiv årlig, og at ikke flere enn 50 til 60 % har testet seg for hiv noensinne.1-5 Et så lavt testenivå innebærer at flere lever med hiv uten å vite det selv.6,7 Det er altså et tydelig behov for å få flere MSM til å teste seg. En modell som har vist seg å fungere godt i denne sammenheng, er lavterskeltilbudet Sjekkpunkt, som ble lansert av Stiftelsen Helseutvalget i slutten av 2012. Sjekkpunkt tilbyr MSM å teste seg for hiv og syfilis med hurtigtester som utføres av skolerte, frivillige likemenn, det vil si andre MSM, uten krav til medisinsk utdannelse. Sjekkpunkt er inspirert av lignende tilbud som i løpet av de siste ti årene har blitt etablert

Flere observasjonsstudier rapporterer en sammenheng mellom vitamin D-status og forekomsten og alvorligheten av luftveisinfeksjoner hos barn.1-3 Til tross for påviste immunregulerende effekter tilknyttet vitamin D-reseptoraktivering, som transkripsjon av antimikrobielle produkter, regulering av immunceller og cytokinproduksjon,4,5 har det i kliniske forsøk ikke kunnet bekreftes en direkte effekt av vitamin D. Dette reflekteres i de sprikende resultatene fra ulike metaanalyser.6-8 Det er også blitt reist spørsmål om det kan være slik at en lav vitamin D-konsentrasjon heller er en konsekvens enn en årsak til inflammasjon, da enkelte studier har rapportert om en forbigående lavere konsentrasjon av 25(OH)D i forbindelse med ulike former for akutt fase.9-11 I en nylig publisert studie av 30 barn med sepsis ble det imidlertid ikke funnet en signifikant endring av 25(OH)D-konsentrasjonen i den akutte fasen.12 For å undersøke om vitamin D-konsentrasjon målt under en nedre luftveisinfeksjon er representativ for vitamin D-konsentrasjon målt utenom infeksjon, har vi i denne

25-Hydroxy-vitamin D-konsentrasjonen påvirkes ikke av alvorlighetsgraden av pneumoni eller inflammasjon hos små barn

MEST SETE MEDtalks

 

HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

Bo Kielland INSHU 2016

HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ktgfv50oun.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ktgfv50oun videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland
Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdklu43ip9.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdklu43ip9 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling med et nytt DAA tilgjengelig
Olov Dalgard på INSHU i Oslo 2016

Genotype 3 er den vanskeligste HCV formen å behandle

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/unli2ble1o.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_unli2ble1o videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Genotype 3 er den vanskeligste HCV formen å behandle

Olov Dalgard forteller om INSHU

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ujfl28fkyh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ujfl28fkyh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Olov Dalgard forteller om INSHU
INSHU 2016 Olov Dalgard

Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/v40h9mbpug.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_v40h9mbpug videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

C-EDGE COSTAR resultatene

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hj64uaitbp.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hj64uaitbp videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
C-EDGE COSTAR resultatene
Risiko for blærekreft etter yrkesgruppe i Norden og Canada

I 1999 sporet man et syfilisutbrudd i San Francisco blant menn som har sex med menn (MSM), tilbake til et chatterom på internett.1 Den gang var bruk av internett for å finne seksualpartnere helt nytt, og oppdagelsen medførte at internett som møtested ble ansett som en risikoarena for seksuelt overførte infeksjoner (SOI). Senere forskning i feltet har pekt i ulike retninger, og det diskuteres om det kan være egenskaper ved selve internettet som møteplass som kan øke risikoen, eller om personer som finner partnere på nett, generelt har høyere grad av seksuell risikoatferd enn dem som kun finner partnere «offline». Sagt med andre ord; at de som finner partnere på internett, er de som tar mest risiko fra før.2,3 Risiko for seksuelt overførte infeksjoner Antall seksualpartnere og mønstre av «seksuell miksing» er viktig for smitte, insidens og prevalens av SOI i befolkningen.4 Internett forenkler jakten på potensielle sexpartnere: man kan

Seksuelt eksplisitte media (SEM) kan defineres som ethvert materiale som tar sikte på å skape eller forsterke seksuelle følelser eller tanker hos den som ser på, og som inneholder eksplisitt eksponering eller beskrivelser av kjønnsorganer eller seksuelle handlinger. Forskere har rapportert at SEM kan spille en positiv rolle i unge menn som har sex med menn (MSM) sin utvik-ling,1,2 og unge MSM beskriver SEM som en viktig kilde til seksualopplysning.3 Ikke alle er enige i at SEM-bruk har disse gunstige utfallene og uttrykker bekymring for mulige negative helseeffekter. Spesielt har det vært hevdet at SEM-bruken kan fremme usikker sex.4,5 Sammenlignet med SEM produsert for heterofile, er det mer sannsynlig at kondombruk skildres i SEM produsert for MSM.6 På slutten av 1980-tallet forpliktet store amerikanske produsenter av SEM for MSM seg til å vise kondombruk under anal sex.7,8 Denne selvpålagte bransjestandarden varte i omtrent et tiår før en ny fremvekst av

Pasientderiverte xenograftmodeller i persontilpasset kreftmedisin

Invasiv meningokokksykdom forekommer som meningitt, sepsis eller begge deler og er forårsaket av den Gram-negative diplokokken Neisseria meningitidis. Vanligvis er dette en relativt sjelden, men fryktet sykdom på grunn av sin alvorlighet: Diffuse (influensaliknende) innledende symptomer og ofte veldig raske forløp (alvorlig sykdomsbilde og død i løpet av få timer, se figur 1). Til tross for virksomme antibiotika ligger dødeligheten på 5-15 prosent. Av de overlevende vil rundt 20 prosent få varige skader som tap av lemmer og hørsel, store arr, konsentrasjonsvansker og økt tretthet. Sykdommen rammer oftest små barn og tenåringer. Økningen i forekomsten av sykdommen gjennom ungdomsårene skyldes endringer i sosial adferd og økt smittepress.1-5 Mange er friske bærere av meningokokker Meningokokkene vokser vanligvis på slimhinnene i halsen, hvor de er en del av den normale bakteriefloraen. Organismen er utelukkende humanpatogen og som oftest etableres en infeksjon i de øvre luftveiene uten noen problemer for verten. En slik

#Siste magasin

Infeksjonsmedisin

Nr. 12 • jun 2017
6. Årgang
  • Kronisk hepatitt C
  • Begrens antibiotikaforbruket
  • Meningokokksykdom
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Ekstrahepatiske Manifestasjoner av HCV infiserte

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 15:38

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

INSHU 2016 Olov Dalgard

Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 1:24

#

Infeksjonsmedisin

Bente Magny Bergersen,

Bente Magny Bergersen,
seksjonsoverlege

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med.

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.