Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere immunmodulerende medikamentene ved multippel sklerose (MS). Denne artikkelen vil fokusere på aspekter ved behandlingsvalg hos pasienter som har eller har hatt infeksjoner.

HPV-vaksine

HPV forårsaker også kreft i penis samt i endetarm og svelg hos begge kjønn. Fra 2018 ble programmet derfor utvidet slik at gutter inkluderes på lik linje med jentene. Dessuten ble et 2 års program startet i 2016 for innhentingsvaksinasjon av unge kvinner født i 1991 eller senere.

Ny test for HPV

I Norge vil HPV-test hvert femte år gradvis erstatte celleprøver som screeningmetode for kvinner 34-69 år, mens kvinner 25-33 år skal ta celleprøve hver tredje år, som tidligere. På sikt kan HPV-vaksine gjøre screening unødvendig.

Rapport fra INHSU 2018

INHSU 2019 vil arrangeres i Montreal med ett av de mest sentrale fagmiljøene som vertskap. Fortsetter veksten, vil konferansen måtte flytte fra hoteller til de store konferansesentrene. Hvis eliminasjonsarbeidet går sin gang, vil INHSU i årene framover dessuten måtte foreta et viktig veivalg: enten å bli en konferanse med fokus på somatisk helse hos rusmiddelbrukere i bredere forstand eller å utvide perspektivet til eliminasjonsarbeid i lavinntektsland.

Risikoen for utvikling av kronisk leversykdom

Vi har funnet en sterk og signifikant sammenheng mellom khat-tygging og kronisk leversykdom, hvilket styrker hypotesen om at khat er involvert i utviklingen av kronisk leversykdom.

Vi har dokumentert et sjeldent tydelig eksempel på hvor kort vei det kan være mellom harmløs kommensalbakterie og alvorlig epidemi.

#Siste magasin

Infeksjon og vaksinasjon

NR. 16 • desember 2018
7. Årgang
  • Ny test for HPV
  • Myasthenia gravis
  • Immunrespons
Vi anbefaler

Vi anbefaler

LARs arbeide i Norge

Speaker: Bent-Arild Stornes

Spilletid: 9:48

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 2:29

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med.

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.

Gunnar Hasle,

Gunnar Hasle,
dr.med., ph.d.