Immunitet mot influensa

En miks målstyrt DNA-vaksine som består av 6 ulike hemagglutinin gruppe 1 influensa-subtyper, gir subtype-spesifikke antistoffresponser mot alle de 6 ulike variantene i vaksinerte mus. Enda viktigere gir denne miksvaksinen beskyttelse mot en subtype som ikke er inkludert i vaksinen.

Utbredelsen av flått følger i hovedsak kystlinjen fra Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland. Det er usikkert om det er faste bestander av flått nord for Polarsirkelen, men enkeltflått kan transporteres langt med dyr og fugler.

Påvisning av Borrelia DNA ved hjelp av PCR i spinalvæsken hadde høyere sensitivitet enn beskrevet i tidligere studier. Borrelia PCR i spinalvæsken kan være et nyttig diagnostisk hjelpemiddel hos barn med mulig NB og kort symptomvarighet

kids playing on swing
Kreftrisiko hos mor og barn etter assistert befruktning

Rotavirusvaksinasjon i Norge

I Norge har rotavirusvaksinasjon ført til en dramatisk nedgang i antall innleggelser hos barn med akutte mage-tarminfeksjoner. Rotavirusvaksinasjon er kostnadseffektivt både fra et helsetjenesteperspektiv og et samfunnsperspektiv, der kostnader knyttet til tapte arbeidsdager er medregnet.

Influensa

For å nå målet om en universell influensavaksine trenger vi en større forståelse av antistoff med bred nøytraliseringsevne, hvordan generere disse og hvordan vedlikeholde responsen over tid.

Innvollsormer

Innvollsormene Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale og Necator americanus rammer rundt 1 milliard mennesker og forårsaker et bredt spekter av medisinsk og kirugisk patologi, inkludert i luftveier og gastrointestinal traktus

#Siste magasin

Infeksjon og vaksinasjon

NR. 14 • mai 2018
7. Årgang
  • Vaksinasjon mot rotavirus
  • Pneumokokkvaksine
  • Borrelia
Vi anbefaler

Vi anbefaler

LARs arbeide i Norge

Speaker: Bent-Arild Stornes

Spilletid: 9:48

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 2:29

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Bente Magny Bergersen,

Bente Magny Bergersen,
seksjonsoverlege

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med.

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.