Utbredelsen av flått følger i hovedsak kystlinjen fra Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland. Det er usikkert om det er faste bestander av flått nord for Polarsirkelen, men enkeltflått kan transporteres langt med dyr og fugler. …

kids playing on swing

påvisning av Borrelia DNA ved hjelp av PCR i spinalvæsken hadde høyere sensitivitet enn beskrevet i tidligere studier. Borrelia PCR i spinalvæsken kan være et nyttig diagnostisk hjelpemiddel hos barn med mulig NB og kort symptomvarighet …

Rotavirusvaksinasjon i Norge

I Norge har rotavirusvaksinasjon ført til en dramatisk nedgang i antall innleggelser hos barn med akutte mage-tarminfeksjoner. Rotavirusvaksinasjon er kostnadseffektivt både fra et helsetjenesteperspektiv og et samfunnsperspektiv, der kostnader knyttet til tapte arbeidsdager er medregnet. …

MEST SETE MEDtalks

 

HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

Bo Kielland INSHU 2016

HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ktgfv50oun.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ktgfv50oun videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
HCV og fatigue hos pasienter som er smittet med hepatitt Knut Boe Kielland
Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hdklu43ip9.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hdklu43ip9 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling med et nytt DAA tilgjengelig
Olov Dalgard på INSHU i Oslo 2016

Genotype 3 er den vanskeligste HCV formen å behandle

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/unli2ble1o.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_unli2ble1o videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Genotype 3 er den vanskeligste HCV formen å behandle

Olov Dalgard forteller om INSHU

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/ujfl28fkyh.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_ujfl28fkyh videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Olov Dalgard forteller om INSHU
INSHU 2016 Olov Dalgard

Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/v40h9mbpug.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_v40h9mbpug videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

C-EDGE COSTAR resultatene

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/hj64uaitbp.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_hj64uaitbp videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
C-EDGE COSTAR resultatene

Influensa

For å nå målet om en universell influensavaksine trenger vi en større forståelse av antistoff med bred nøytraliseringsevne, hvordan generere disse og hvordan vedlikeholde responsen over tid. …

Innvollsormer

Innvollsormene Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale og Necator americanus rammer rundt 1 milliard mennesker og forårsaker et bredt spekter av medisinsk og kirugisk patologi, inkludert i luftveier og gastrointestinal traktus …

De novo malignitet er en viktig årsak til langtidssykelighet og dødelighet hos levertransplanterte pasienter, selv om risiko i forhold til den generelle befolkningen har gått ned over tid. …

#Siste magasin

Infeksjon og vaksinasjon

NR. 14 • mai 2018
7. Årgang
  • Vaksinasjon mot rotavirus
  • Pneumokokkvaksine
  • Borrelia
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Ekstrahepatiske Manifestasjoner av HCV infiserte

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 15:38

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

INSHU 2016 Olov Dalgard

Forskning gjort på fibrosegrad hos rusmiddelbrukere

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 1:24

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Bente Magny Bergersen,

Bente Magny Bergersen,
seksjonsoverlege

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med.

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.