Malariaprofylakse til barn

Malariaprofylakse til barn under 5 år etter sykehusinnleggelse for malaria-relatert alvorlig anemi kan gi betydelig reduksjon i antall nye malariainfeksjoner, tilbakefall av anemi, reinnleggelser og mortalitet.

Adjuvanter i vaksiner

Priming med CAF01- adjuvanten økte responsen til den ervervede immunresponsen ved antigen-eksponeringsboosten som forventet, som vist ved ordinære immunologiske tester.

Vaksinasjonstilbud for HIV-positive

Vaksinasjonstilbudet for HIV-positive her i landet er godt, men dessverre er det ikke alle som vet hva de har rett på, som for eksempel gratis Prevnar 13® og Pneumovax®. Vaksinering er en fin måte å trimme immunsystemet på Hvis det er over ti år siden oppdatering av basisvaksiner, så bør de oppdatere seg. mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste.

Algoritme som forslag til behandling ved Parkinsons sykdom

Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere immunmodulerende medikamentene ved multippel sklerose (MS). Denne artikkelen vil fokusere på aspekter ved behandlingsvalg hos pasienter som har eller har hatt infeksjoner.

HPV-vaksine

HPV forårsaker også kreft i penis samt i endetarm og svelg hos begge kjønn. Fra 2018 ble programmet derfor utvidet slik at gutter inkluderes på lik linje med jentene. Dessuten ble et 2 års program startet i 2016 for innhentingsvaksinasjon av unge kvinner født i 1991 eller senere.

Ny test for HPV

I Norge vil HPV-test hvert femte år gradvis erstatte celleprøver som screeningmetode for kvinner 34-69 år, mens kvinner 25-33 år skal ta celleprøve hver tredje år, som tidligere. På sikt kan HPV-vaksine gjøre screening unødvendig.

#Siste magasin

Infeksjon og vaksinasjon

Nr. 17 • april 2018
8. Årgang
  • Turistdiaré
  • HIV-pasienter
  • Meningokokker
Vi anbefaler

Vi anbefaler

LARs arbeide i Norge

Speaker: Bent-Arild Stornes

Spilletid: 9:48

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 2:29

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med., professor

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.

Gunnar Hasle,

Gunnar Hasle,
dr.med., ph.d.