Influensapandemi

Pandemivaksinen ”Pandemrix” med adjuvans ga en robust og langvarig antistoffrespons som var langt bedre enn beskyttelsen fra tidligere eksponering for influensa. En enkelt vaksinedose var tilstrekkelig for å oppnå beskyttende antistofftiter.

Vaksiner mot den neste influensapandemien

Vi har demonstrert at DNA-vaksinering med hemagglutinin målstyrt til antigenpresenterende celler raskt kan indusere nøytraliserende antistoffer mot H7-influensa, noe som kan danne grunnlag for en «plattformvaksine» der HA fra et truende virus settes inn for rask produksjon

Våre resultater indikerer at hos voksne personer vil risikoen for å få et slikt «falskt» positivt (vaksinerelatert) funn være neglisjerbar senere enn to uker etter HBV-vaksinering. Vi vil derfor anbefale en karantenetid for blodprøvetaking på minst to uker etter vaksinasjon.

Pasienter med myasthenia gravis har noe økt infeksjonsrisiko som følge av muskelsvakhet, autoimmun sykdom og immunosuppressiv behandling. Infeksjon hos pasienter med myasthenia gravis kan i tillegg ha mere alvorlige konsekvenser på grunn av muskelsvakheten, først og fremst med mulig respirasjonssvikt.

Immunitet mot influensa

En miks målstyrt DNA-vaksine som består av 6 ulike hemagglutinin gruppe 1 influensa-subtyper, gir subtype-spesifikke antistoffresponser mot alle de 6 ulike variantene i vaksinerte mus. Enda viktigere gir denne miksvaksinen beskyttelse mot en subtype som ikke er inkludert i vaksinen.

Utbredelsen av flått følger i hovedsak kystlinjen fra Østfold og nordover til Brønnøysund i Nordland. Det er usikkert om det er faste bestander av flått nord for Polarsirkelen, men enkeltflått kan transporteres langt med dyr og fugler.

#Siste magasin

Infeksjon og vaksinasjon

NR. 15 • september 2018
7. Årgang
  • Influensa
  • Skogflått
  • Innvollsormer
Vi anbefaler

Vi anbefaler

LARs arbeide i Norge

Speaker: Bent-Arild Stornes

Spilletid: 9:48

C-EDGE COSTAR resultatene

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 13:22

Olov Dalgard fra INSHU 2016

Behandling med et nytt DAA tilgjengelig

Speaker: Olov Dalgard

Spilletid: 2:29

#

Infeksjon/Vaksinasjon

Bente Magny Bergersen,

Bente Magny Bergersen,
seksjonsoverlege

Dag Berild,

Dag Berild,
overlege, dr.med.

Magnhild Gangsøy Kristiansen,

Magnhild Gangsøy Kristiansen,
avdelingsoverlege, ph.d.