Legionærsyke er klinisk en vanskelig diagnose, og utredningen vil som hovedregel foregå i sykehusregi. Sykdommen må mistenkes ved behandlingssvikt med penicillin eller cefalosporiner mot pneumoni.

Mulig alvorlig astma

Hvis man konstaterer at pasienten har alvorlig astma og ikke kan kontrollere sykdommen, eller hvis man er i tvil om pasienten har alvorlig astma, skal pasienten henvises til spesialist i lungemedisin med ekspertise i astma. Hvis man som praktiserende lege har kunnskap og erfaring med å behandle alvorlig astma, er sikker på diagnosen og pasienten er velbehandlet og uten unødvendige bivirkninger, derimot, kan man trygt fortsette behandling og kontroll i almennpraksis.

Pleuraempyem

Vi har vist at en stor gruppe av samfunnservervede pleuraempyemer er forårsaket av et utvalg munnhulebakterier som vanligvis ikke er assosiert med pneumoni. Mikrobiologiske, anatomiske og epidemiologiske argumenter understøtter at disse pleuraempyemene og oral/sinus-deriverte hjerneabscesser deler mikrobiell sammensetning, hematogen spredningsvei og kliniske risikofaktorer.

MEST SETE MEDtalks

Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols   Se hele webinar

Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_2k8j5u5w0n seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/kolskalkulator-no-et-online-redskap-for-bedre-behandling-av-kols/'>Se hele webinar
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/what-is-the-role-of-eosinophils-in-the-case-of-severe-asthma/'>Se hele webinar
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Vår undersøkelse viser at tobakkseksponering forårsaker lungekreft selv når man justerer for genetiske faktorer. Interaksjoner mellom gener og miljøpåvirkning i utviklingen av lungekreft støttes ikke av den største tvilling-kohortstudien med lengst oppfølging noensinne. Familieeffekter har redusert betydning med økende alder.

Effektiv behandling mot alvorlig astma

5-10 % av pasientene med allvorlig astma har behov for annen behandling. De har enten vanskelig for å oppnå kontroll med standardbehandling, eller så har de behov for høydosebehandling for å opprettholde symptomkontroll, men mister denne når dosen titreres ned.

Epigenetiske endringer påvirker genuttrykket av proinflammatoriske cytokiner i ikke-småcellet lungekreft

Pulmonal hypertensjon (PH) defineres som et forhøyet middel pulmonalarterietrykk (mPAP ≥25 mmHg) målt ved høyresidig hjertekateterisering - normalt er mPAP 10-20 mmHg. PH deles inn i fem forskjellige grupper: Gruppe I: Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Gruppe II: Pulmonal hypertensjon ved venstresidig hjertesykdom. Gruppe III: Pulmonal hypertensjon ved lungesykdom. Gruppe IV: Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH). Gruppe V: Sjeldne former for PH med multifaktorial mekanisme. Pulmonal arteriell hypertensjon, PAH, utgjør således en undergruppe av pasienter med pulmonal hypertensjon, PH. Det er viktig å skille mellom PAH og PH, fordi de to pasientgruppene behandles forskjellig, og fordi den behandlingen som gis ved PAH generelt sett ikke hjelper gruppen med PH - og omvendt. Et eksempel på dette er pasienter med kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH). Denne gruppen behandles med operasjon, som i mange tilfeller er kurativ.  PAH (gruppe I) omfatter idiopatisk og arvelig PAH (sjeldent), PAH sekundært til medfødt hjertesykdom med shunt…

Quiz om alvorlig astma

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 32 • juni 2019
9. Årgang
  • Lungekreftscreening
  • Pleuraempyem
  • Alvorlig astma
Vi anbefaler

Vi anbefaler

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45

#

Lungemedisin

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem
leder, Glittreklinikken

Amund Gulsvik

Amund Gulsvik
professor emeritus, dr.med.

Anders Østrem

Anders Østrem
fastlege