Pasienter med akutt KOLS-eksaserbasjon har høyere forekomst av ventrikulære ekstrasystoler sammenliknet med stabil KOLS, og attenuering av denne assosiasjonen etter justering for TnT, C-reaktivt protein og takycardi indikerer at subklinisk myokardskade, sympatetisk aktivitet og systemisk inflammasjon har pro-arytmisk effekt under… …

overlappende astma og KOLS

at personer med AKO synes å ha en mer alvorlig sykdom sammenlignet med bare astma eller kols …

Arbeidslivsdeltakinga blant dei med kols er samla sett lågare enn blant dei utan denne sjukdommen, sjølv etter justering for alder, kjønn, røyking, utdanning, komorbide tilstandar og FVC …

konjugert pneumokokkvaksine hos barn

Multisenterstudier som samler data fra overvåking i flere land/studiesteder i Europa, gir mer robuste data for å evaluere vaksineeffekt etter introduksjon av vaksinen i vaksinasjonsprogram …

For personer med KOLS indikerer studien at disse, i sammenlikning med personer med sykelig overvekt, ikke var spesielt utsatt for å ha lav selvfølelse. …

med at uttalt lav skjelettmuskulatur hos pasienter med NSCLC syntes å påvirke funksjonsstatus og generell livskvalitet negativt. …

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 28 • mai 2018
8. Årgang
  • Pneumokokksykdom
  • KOLS
  • Overlappende astma og KOLS
Vi anbefaler

Vi anbefaler

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45