«Timing» av symptomer i forhold til selve anstrengelsen og dessuten innenfor en ventilasjonssyklus er avgjørende for å kunne skille EIIS fra symptomer på astma. Siden heterogeniteten av laryngeale funn ved EILO er stor, bør alle undersøkes med en CLE-test slik at målrettet behandling kan tilbys.

Pasienter med PCD har en livslang, alvorlig lungesykdom, og nesten alle vil utvikle bronkiektasier. Sen diagnose er sannsynligvis assosiert med dårligere lungefunksjon og økt forekomst av kronisk Pseudomonas aeruginosa-infeksjon.

Rapportering av astma hos foreldre og barn

Denne studien viser moderat til godt samsvar mellom egenrapportert astma og astma rapportert av familiemedlemmer. I tilfeller hvor man ikke har tilgang på direkte rapporter, kan informasjon om barns astma rapportert av foreldrene og informasjon om foreldrenes astma rapportert av barna brukes som en erstatning både i epidemiologiske studier og i kliniske situasjoner før videre klinisk undersøkelse.

Er det lurt å være i fysisk aktivitet etter matinntak for å redusere blodsukkeret?

MEST SETE MEDtalks

What are the mechanisms behind severe asthma?   Se hele webinar

What are the mechanisms behind severe asthma?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-1.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What are the mechanisms behind severe asthma?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/what-are-the-mechanisms-behind-severe-asthma/'>Se hele webinar
What are the mechanisms behind severe asthma?

What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/what-is-the-role-of-eosinophils-in-the-case-of-severe-asthma/'>Se hele webinar
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-3.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/what-significance-does-the-phenotype-have-for-the-choice-of-treatment/'>Se hele webinar
What significance does the phenotype have for the choice of treatment?

Oral steroids – how to use/ not use and why?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-4.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Oral steroids – how to use/ not use and why?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/oral-steroids-how-to-use-not-use-and-why/'>Se hele webinar
Oral steroids – how to use/ not use and why?

Resultatene fra vår studie kan bare gi oss en indikasjon på at ergoterapi kan bidra til en lettere hverdag for personer med kols. Vi imøteser forskning som kan gi oss mere kunnskap om behandling av denne pasientgruppen.Å kunne opprettholde daglige aktiviteter er viktig for generell helsetilstand og livskvalitet. Ergoterapeuter eller et tverrfaglig rehabiliteringsteam i kommunen eller på rehabiliteringsinstitusjon har en viktig oppgave i å bistå personer med kols til å få hjelp til dette.

Pasientane i utvalet beskreiv og rapporterte store påkjenningar og eigenomsorgskrav gjennom ulike transisjonar i sjukdomsforløpet. Eigenomsorgskapasitet og sosial støtte minka med dårlegare helsestatus, men gruppa med CAT-score ≥ 30 hadde likevel ikkje fleire akuttinnleggingar.

Høyere fysisk aktivitetsnivå og mindre preoperative smerter predikerer manglende forbedring etter innsetting av total kneprotese

Amning og astma

Gode råd og veiledning til nybakte mødre om amming er viktig av flere grunner, og amming har klare helseeffekter. Informasjonen som blir gitt, må samtidig være nyansert og oppdatert. For å forstå årsaker til astma må epidemiologiske studier være presise og studere kritisk om bakenforliggende årsaker kan forklare sammenhenger

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 30 • desember 2018
8. Årgang
  • KOLS
  • Astma
  • Anstrengelsesutløst pustebesvær
Vi anbefaler

Vi anbefaler

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45