IC/TLC-ratio ved baseline var en statistisk signifikant prediktor for longitudinell endring i 6MWD. Pasienter med mindre grad av hyperinflasjon ved baseline opprettholdt 6MWD i oppfølgingsperioden over tre år, mens 6MWD var signifikant redusert hos pasienter med økt hyperinflasjon.

Legionærsyke er klinisk en vanskelig diagnose, og utredningen vil som hovedregel foregå i sykehusregi. Sykdommen må mistenkes ved behandlingssvikt med penicillin eller cefalosporiner mot pneumoni.

Mulig alvorlig astma

Hvis man konstaterer at pasienten har alvorlig astma og ikke kan kontrollere sykdommen, eller hvis man er i tvil om pasienten har alvorlig astma, skal pasienten henvises til spesialist i lungemedisin med ekspertise i astma. Hvis man som praktiserende lege har kunnskap og erfaring med å behandle alvorlig astma, er sikker på diagnosen og pasienten er velbehandlet og uten unødvendige bivirkninger, derimot, kan man trygt fortsette behandling og kontroll i almennpraksis.

Pleuraempyem

Vi har vist at en stor gruppe av samfunnservervede pleuraempyemer er forårsaket av et utvalg munnhulebakterier som vanligvis ikke er assosiert med pneumoni. Mikrobiologiske, anatomiske og epidemiologiske argumenter understøtter at disse pleuraempyemene og oral/sinus-deriverte hjerneabscesser deler mikrobiell sammensetning, hematogen spredningsvei og kliniske risikofaktorer.

Vår undersøkelse viser at tobakkseksponering forårsaker lungekreft selv når man justerer for genetiske faktorer. Interaksjoner mellom gener og miljøpåvirkning i utviklingen av lungekreft støttes ikke av den største tvilling-kohortstudien med lengst oppfølging noensinne. Familieeffekter har redusert betydning med økende alder.

Epigenetiske endringer påvirker genuttrykket av proinflammatoriske cytokiner i ikke-småcellet lungekreft

Effektiv behandling mot alvorlig astma

5-10 % av pasientene med allvorlig astma har behov for annen behandling. De har enten vanskelig for å oppnå kontroll med standardbehandling, eller så har de behov for høydosebehandling for å opprettholde symptomkontroll, men mister denne når dosen titreres ned.

Quiz om alvorlig astma

#Siste magasin

BestPractice Nordic

Nr. 1 • mars 2020
1. Årgang
  • Arterosklerotisk sykdom
  • Kreftscreening
  • Depresjon

Updates on COVID-19

Vi anbefaler

Vi anbefaler

KOLS – en underestimert og underbehandlet...

Speaker: Bjarte Nore

Spilletid: 4:48

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

What is the role of eosinophils...

Speaker: Andrew Menzies Gow

Spilletid: 1:36

#

Lungemedisin

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem
leder, Glittreklinikken

Amund Gulsvik

Amund Gulsvik
professor emeritus, dr.med.

Anders Østrem

Anders Østrem
fastlege