Amning og astma

Gode råd og veiledning til nybakte mødre om amming er viktig av flere grunner, og amming har klare helseeffekter. Informasjonen som blir gitt, må samtidig være nyansert og oppdatert. For å forstå årsaker til astma må epidemiologiske studier være presise og studere kritisk om bakenforliggende årsaker kan forklare sammenhenger

Smerterapportering ved kols

Personer med kols har en høy sannsynlighet for kronisk smerte og forhøyet smerteintensitet, nest etter artritt, av de inkluderte sykdomsgruppene. Smerter kombinert med komorbiditet, angst og depresjon utgjør en stor utfordring for helsevesenet.

Pasientrettet tilnærming gitt av lungesykepleier hjemme etter utskrivelse fra sykehus, i samarbeid med tverrfaglig helsepersonell, kan være gunstig i møte med pasienter med kols.

MEST SETE MEDtalks

GOLD Guidelines

GOLD Guidelines

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/lacc8ast_medtalk_no.png" class="default_medtalk_image" /></a>
GOLD Guidelines
Søvnapné og hjertesvikt

Studien viste at blant pasienter henvist for mistanke om søvnapne var forekomsten av hjerteinfarkt, angina pectoris, hypertensjon, systolisk blodtrykk ≥ 140 mmHg, diastolisk blodtrykk ≥ 90 mmHg, diabetes og fedme høyere jo mer alvorlig søvnapneen var.

HIV-relatert kronisk lungesykdom

Azithromycin er en sterk kandidat som terapeutisk virkemiddel i HIV-relatert kronisk lungesykdom. Dette er bygd på den brede antibakterielle virkningen, de anti-inflammatoriske og immunomodulerende egenskapene, så vel som den dokumenterte aktiviteten ved tilsvarende kronisk lungesykdom, den gode sikkerhetsprofilen og tolerabilitet.

Teppegulv og helse

Både teppegulv og enkelte typer glatte gulv kan avgi flyktige organiske forbindelser som kan lukte og virke irriterende på slimhinnene hos følsomme individer. Dette gjelder særlig for nylagt gulv, og avtar normalt over tid.

Kommende webinarKommende webinar

November 28, 2018 12:05

Siste innen behandling av alvorlig astma

Professor Andrew Menzies-Gow I Lungemedisin

TILMELD DIG HER

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 28 • mai 2018
8. Årgang
  • Pneumokokksykdom
  • KOLS
  • Overlappende astma og KOLS
Vi anbefaler

Vi anbefaler

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45