Pasienter med akutt KOLS-eksaserbasjon har høyere forekomst av ventrikulære ekstrasystoler sammenliknet med stabil KOLS, og attenuering av denne assosiasjonen etter justering for TnT, C-reaktivt protein og takycardi indikerer at subklinisk myokardskade, sympatetisk aktivitet og systemisk inflammasjon har pro-arytmisk effekt under akutt KOLS-eksaserbasjon.

Overlappende astma og KOLS

At personer med AKO synes å ha en mer alvorlig sykdom sammenlignet med bare astma eller kols

Arbeidslivsdeltakinga blant dei med kols er samla sett lågare enn blant dei utan denne sjukdommen, sjølv etter justering for alder, kjønn, røyking, utdanning, komorbide tilstandar og FVC

MEST SETE MEDtalks

GOLD Guidelines

GOLD Guidelines

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/lacc8ast_medtalk_no.png" class="default_medtalk_image" /></a>
GOLD Guidelines

Konjugert pneumokokkvaksine hos barn

Multisenterstudier som samler data fra overvåking i flere land/studiesteder i Europa, gir mer robuste data for å evaluere vaksineeffekt etter introduksjon av vaksinen i vaksinasjonsprogram

For personer med KOLS indikerer studien at disse, i sammenlikning med personer med sykelig overvekt, ikke var spesielt utsatt for å ha lav selvfølelse.

Med at uttalt lav skjelettmuskulatur hos pasienter med NSCLC syntes å påvirke funksjonsstatus og generell livskvalitet negativt.

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 28 • mai 2018
8. Årgang
  • Pneumokokksykdom
  • KOLS
  • Overlappende astma og KOLS
Vi anbefaler

Vi anbefaler

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45