Vår undersøkelse viser at tobakkseksponering forårsaker lungekreft selv når man justerer for genetiske faktorer. Interaksjoner mellom gener og miljøpåvirkning i utviklingen av lungekreft støttes ikke av den største tvilling-kohortstudien med lengst oppfølging noensinne. Familieeffekter har redusert betydning med økende alder.

Epigenetiske endringer påvirker genuttrykket av proinflammatoriske cytokiner i ikke-småcellet lungekreft

Effektiv behandling mot alvorlig astma

5-10 % av pasientene med allvorlig astma har behov for annen behandling. De har enten vanskelig for å oppnå kontroll med standardbehandling, eller så har de behov for høydosebehandling for å opprettholde symptomkontroll, men mister denne når dosen titreres ned.

Pulmonal hypertensjon (PH) defineres som et forhøyet middel pulmonalarterietrykk (mPAP ≥25 mmHg) målt ved høyresidig hjertekateterisering - normalt er mPAP 10-20 mmHg. PH deles inn i fem forskjellige grupper: Gruppe I: Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH). Gruppe II: Pulmonal hypertensjon ved venstresidig hjertesykdom. Gruppe III: Pulmonal hypertensjon ved lungesykdom. Gruppe IV: Kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH). Gruppe V: Sjeldne former for PH med multifaktorial mekanisme. Pulmonal arteriell hypertensjon, PAH, utgjør således en undergruppe av pasienter med pulmonal hypertensjon, PH. Det er viktig å skille mellom PAH og PH, fordi de to pasientgruppene behandles forskjellig, og fordi den behandlingen som gis ved PAH generelt sett ikke hjelper gruppen med PH - og omvendt. Et eksempel på dette er pasienter med kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (CTEPH). Denne gruppen behandles med operasjon, som i mange tilfeller er kurativ.  PAH (gruppe I) omfatter idiopatisk og arvelig PAH (sjeldent), PAH sekundært til medfødt hjertesykdom med shunt…

MEST SETE MEDtalks

Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols   Se hele webinar

Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_2k8j5u5w0n seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/2k8j5u5w0n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/kolskalkulator-no-et-online-redskap-for-bedre-behandling-av-kols/'>Se hele webinar
Kolskalkulator.no – et online redskap for bedre behandling av kols

What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/11/andrew-mg_playknap-2.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/what-is-the-role-of-eosinophils-in-the-case-of-severe-asthma/'>Se hele webinar
What is the role of eosinophils in the case of severe asthma?

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

De som er født prematurt, har større risiko for senere BHR enn terminfødte, og risikoen er aller størst hos de med CLD. Både direkte (metakolin) og indirekte (anstrengelse) provokasjonstester resulterte i økt BHR hos premature, noe som gir grunn til å tro at en subgruppe av premature kan ha effekt av anti-inflammatoriske medikamenter i tillegg til bronkodilatorer.

Risikofaktor for å utvikle kols

Funnene i vår studie tyder på at økt bronkial reaktivitet kommer forut i tid for kols, og at det er en selvstendig og viktig risikofaktor for utvikling av kols.

«Timing» av symptomer i forhold til selve anstrengelsen og dessuten innenfor en ventilasjonssyklus er avgjørende for å kunne skille EIIS fra symptomer på astma. Siden heterogeniteten av laryngeale funn ved EILO er stor, bør alle undersøkes med en CLE-test slik at målrettet behandling kan tilbys.

Quiz om alvorlig astma

#Siste magasin

Lungemedisin

Nr. 31 • februar
9. Årgang
  • Pulmonal arteriell hypertensjon
  • Bronkial reaktivitet
  • Alvorlig astma
Vi anbefaler

Vi anbefaler

GOLD Guidelines

Speaker: Olav Kåre Refvem

Spilletid: 17:45

#

Lungemedisin

Olav Kåre Refvem

Olav Kåre Refvem
leder, Glittreklinikken

Amund Gulsvik

Amund Gulsvik
professor emeritus, dr.med.

Anders Østrem

Anders Østrem
fastlege