Screening mot tarmkreft

Screening mot tarmkreft

Aksept for sigmoidoskopi og FIT var høy blant norske screening-deltagere. Kjønnsforskjeller i aksept for sigmoidoskopi kan delvis forklares ved at kvinner opplever mer smerte enn menn

Kreftrisiko hos mor og barn etter assistert befruktning

Vi så få risikoøkninger for kreft blant kvinner behandlet med og barn unnfanget etter assistert befruktning, selv om det for noen grupper kan se ut som det er økt risiko for bryst- og eggstokkreft. Det er også muligens økt risiko for leukemi blant ART-barna

HRT-behandling må starte umiddelbart etter RRSO for å redusere uheldige seneffekter. Det er best å benytte transdermal eller vaginal applikasjon av østrogen, da unngås leverens «first pass» effekt, og fordi studier har vist at oral østradiol øker trombindannelse

Premenopausal risikoreduserende salpingo-ooforektomi og bruk av hormonerstatning

MEST SETE MEDtalks

Behandling av Hodgins lymfom   Se hele webinar

Behandling av Hodgins lymfom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1-600x360.jpg 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1-300x179.jpg 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1-768x459.jpg 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1-360x215.jpg 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/a-1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Behandling av Hodgins lymfom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/behandling-av-hodgins-lymfom/'>Se hele webinar

Behandling av follikulært lymfom

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b-600x360.jpg 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b-300x179.jpg 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b-768x459.jpg 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b-360x215.jpg 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/b.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Behandling av follikulært lymfom&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/behandling-av-follikulaert-lymfom/'>Se hele webinar

Hvordan vurderes effekt av immunterapi-behandlingen – radiologisk og klinisk

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3-600x360.jpg 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3-300x179.jpg 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3-768x459.jpg 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3-360x215.jpg 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/jan_mod3.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvordan vurderes effekt av immunterapi-behandlingen - radiologisk og klinisk&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/hvordan-vurderes-effekt-av-immunterapi-behandlingen-radiologisk-og-klinisk/'>Se hele webinar

Håndtering av bivirkninger ved immunterapi

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk-600x360.jpg 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk-300x179.jpg 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk-768x459.jpg 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk-360x215.jpg 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/11/janna-medtalk.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Håndtering av bivirkninger ved immunterapi&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/handtering-av-bivirkninger-ved-immunterapi/'>Se hele webinar

Frontline Therapy and Relapse Therapy of Advanced CLL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kxuimub7r3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kxuimub7r3 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Frontline Therapy and Relapse Therapy of Advanced CLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/barbara_dec-2017/'>Se hele webinar
Frontline Therapy and Relapse Therapy of Advanced CLL

Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kxuimub7r3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kxuimub7r3 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/minimal-residual-disease-mrd-biomarker-cll/'>Se hele webinar
Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL
BRAF-V600E proteinuttrykk i nodulære melanom er assosiert med redusert overlevelse

Våre funn indikerer at PCR-analyse og immunhistokjemi bør brukes komplementært for å avgjøre om pasienter med metastatisk melanom skal få BRAF-inhibitorbehandling.

Rapport från EHA-mötet 2018 i Stockholm

Antalet nyheter på EHA-mötet (European Hematology Association) är betydligt färre än på ASH-mötet (American Society of Hematology). Denna redovisning tar därför också upp information som debatterades på symposier. Jag har valt ut tio lym- fomfrågor. • Lönar det sig att med ”kurativ” intention behandla mycket gamla patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)? Kristina Sonnevi (abstrakt S1546) presenterade data från det svenska INCA-registret där 799 patienter >80 år med DLBCL registrerats mellan 2007 och 2012. Behandlingen angavs som ”kurativ”, definierad som CHOP-variant, hos 58 procent (2 regioner), 43 procent (3 regioner) och 33 procent (1 region). De regioner som hade högst procent ”kurativ” intention hade bäst överlevnad. Slutsatsen blir att CHOP-liknande i stor utsträckning ska erbjudas till även mycket gamla patienter med DLBCL. • Är kemofri behandling (rituximab/lenalidomid) lika bra som R-kemo för patienter med follikulärt lymfom?  En av nyheterna (presidental session) var en uppdatering av Relevance-studien där 1 030 obehandlade patienter…

Rapport från EHA-mötet i Stockholm

ESMO og ASCO har de siste par årene kunnet by på høy stemning og til dels store byks fremover når det gjelder resultater innen lungekreftbehandling. Det var derfor med en viss forventning jeg inntok Chicago og McCormick konferansesenter i forbindelse med ASCO i overgangen mai/juni i år. Dessverre glimret de helt store nyhetene med sitt fravær denne gang. Enkelte presentasjoner vekket allikevel diskusjon, og et lite utvalg av disse refereres kort under.

ASCO 2018

EHA 2018

Kommende EventKommende Event

Oktober 28, 2018 19:16

Invitasjon til Nordisk Aften

Onkologi /hematologi

meld deg på her

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 38 • august 2018
8. Årgang
  • EHA
  • ASCO
  • kreft i bryst eller eggstokker
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Discussion of established combinations and new...

Speaker: Fredrik Schjesvold

Spilletid: 12:29

Smouldering myeloma and high risk patients...

Speaker: Fredrik Schjesvold

Spilletid: 12:06

Should all eligible patients with multiple...

Speaker: Fredrik Schjesvold

Spilletid: 8:49

ASH 2017

ESMO 2017

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Avdelingssjef, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege