Hos HIV-positive pasienter forekommer MCD som en HHV8-drevet lymfoproliferativ sykdom. Hos HIV-negative pasienter finnes så langt ingen virus som kan forklare utviklingen av hverken den unisentriske eller den ofte alvorlige multisentriske varianten av CD. Andre årsaker må anses å foreligge i HIV negative pasienter.

Grunnet den raske maskinvareutviklingen er tiden inne for å introdusere maskinlæringsverktøy innen assistert medisinsk diagnostikk. Her vektlegges «assistert» – vi har liten tro på at systemet håndterer hele undersøkelsen alene. Det er imidlertid mange parametere å ta hensyn til, og det er viktig å metodisk lete seg frem til den beste løsningen.

I familier med flere tilfeller av malign hematologisk sykdom kan arvegangen til sykdommene (lymfoproliferative og myeloproliferative) vurderes ut fra risikogenenes (susceptibilitetsgenenes) transgenerasjonelle passasje.

MEST SETE MEDtalks

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer   Se hele webinar

ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4rwno0og6n videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/asco-2019-breakthrough-for-cdk4-6-inhibitor-endocrine-therapy-in-premenopausal-patients-with-hr-her2%e2%88%92-advanced-breast-cancer/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Breakthrough for CDK4/6 inhibitor + endocrine therapy in premenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer

EHA 2019: Clinical benefit of daratumumab plus standard of care in transplant-eligible NDMM patients

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Clinical benefit of daratumumab plus standard of care in transplant-eligible NDMM patients&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/eha-2019-clinical-benefit-of-daratumumab-plus-standard-of-care-in-transplant-eligible-ndmm-patients/'>Se hele webinar
EHA 2019: Clinical benefit of daratumumab plus standard of care in transplant-eligible NDMM patients

EHA 2019: Potentiale as standard of care for patients with relapsed/refractory multiple myeloma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_abbfjgn32v videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/abbfjgn32v/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
EHA 2019: Potentiale as standard of care for patients with relapsed/refractory multiple myeloma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/eha-2019-potentiale-as-standard-of-care-for-patients-with-relapsed-refractory-multiple-myeloma/'>Se hele webinar
EHA 2019: Potentiale as standard of care for patients with relapsed/refractory multiple myeloma

ASCO 2019: Flere interessante opfølgende studier af lungecancer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_4rwno0og6n videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/4rwno0og6n/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASCO 2019: Flere interessante opfølgende studier af lungecancer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/asco-2019-combination-of-niraparib-and-bevacizumab-versus-niraparib-alone-as-treatment-of-recurrent-platinum-sensitive-ovarian-cancer-2/'>Se hele webinar
ASCO 2019: Flere interessante opfølgende studier af lungecancer

Målrettet diagnostikk og behandling med veldokumentert klinisk nytte tilbys stadig fler pasienter. Den faglige utfordringen er å gi et oppdatert, godt behandlingstilbud til alle som rammes av pancreas cancer.

personer med biallelisk NTHL1-mutasjon har høy risiko for å få adenomatøs polypose og flere primærtumorer inkludert CRC og brystkreft. Dette betyr at NTHL1 bør inngå i gentesting av pasienter med multiple primære kreftsvulster, og at bialleliske NTHL1-mutasjonsbærere bør inkluderes i oppfølgingsprogram som inkluderer både koloskopi og screening for andre krefttyper, inkludert brystkreft.

Glykosylering av serumproteiner er endret ved myelomatose. Alle sentrale glykosyleringsegenskaper, som glykan-kompleksitet, fukosylering, bisection galaktosylering og sialylering (både α2,3 og α2,6 sialylering) er endret. Protein-glykosyleringsprofilen er den samme i beinmarg og blod. Glykosyleringsprofilen ved myelomatose er ofte forbundet med pro-onkogene signalveier, behandlingsresistens og en mer aggressiv krefttype.

Kommende EventKommende Event

September 30, 2019 19:00

ESMO 2019, Norsk Aften i Barcelona

Onkologi /hematologi

meld deg på her

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

NR. 44 • august 2019
9. Årgang
  • Myelomatose
  • Bukspyttkjertelkreft
  • Gastrointestinale endoskopier

EHA 2019

ASCO 2019

ASH 2018

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Overlege, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
Overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
Professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
Overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
Overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege