Henrik Lindman, leder for brystkreftavdelingen og professor i onkologi, Uppsala universitet, forteller i denne MEDtalken om sin vurdering av – og forventninger til – nye og kommende behandlingsalternativer for pasienter med HER2-positiv brystkreft.  

Den amerikanske legemiddelmyndigheten, FDA, godkjente i mai 2019 venetoclax i kombinasjon med obinutuzumab som en høyeffektiv, kjemofri behandling med fast dosering over 12 måneder for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi. I denne MEDtalken presenterer Matthew S. Davids, fra Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultatene fra en helseøkonomisk vurdering av kombinasjonsbehandlinger i et amerikansk perspektiv.  

Pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som har tilbakefall etter første- eller andrelinjebehandling har i en ny studie blitt behandlet med en kombinasjon av venetoclax og ibrutinib. I denne MEDtalken kan kan du høre Carsten Utoft Niemann, overlege ved Rigshospitalet i København og forsker på feltet, fortelle om resultatene fra studien, som ble presentert på hematologikonferansen ASH 2019. Studien kan finnes under følgende navn: Venetoclax and Ibrutinib for Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia (R/R CLL) – 15-Month Safety, Response and MRD Evaluation: Third Interim Analysis from the Phase II Vision HO141 Trial.  

Vi så nedgang i symptomer på angst og ingen økning i symptomer depresjon etter kursdeltakelse. LM-kursene kan fylle et behov for oppfølging av genetisk veiledning og påvist genfeil i BRCA-genene.

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den vestlige delen av verden. Årlig diagnostiseres det rundt 500 nye tilfeller i Norge, de fleste av epitelial type. Standardbehandlingen som tilbys pasienter i primærsituasjonen, er en kombinasjon av kirurgi og kjemoterapi (platinaforbindelser og taxaner).

Guidelines inneholder et vell av informasjon og råd om LGG hos barn, blant annet retningslinjer for nevroradiologisk utredning, detaljer om behandlingsmodaliteter og om oppfølging.

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 46 • desember 2019
9. Årgang
  • Venøs tromboembolisme ved kreft
  • Trippel-negativ brystkreft
  • Akutt myelogen leukemi

ASH 2019

EHA 2019

ESMO 2019

ASCO 2019

#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Overlege, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
Overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
Professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
Overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
Overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege