I mange år har man behandlet OC av alle histologiske typer likt, men nylig ble det lagt fokus på at noen behandlingstiltak, spesielt ved bruk at målrettet terapi, bør fokusere på kun én tumortype. Viktige eksempler er bruk av PARP-inhibitorer ved HGSC hos pasienter med BRCA-mutasjon og hormonreseptorinhibering ved LGSC og EC.

Kronisk kuldeagglutininsykdom

Ved autoimmun hemolytisk anemi er nærmere kartlegging av undergruppe indisert og har avgjørende terapeutiske konsekvenser. Kuldeagglutininsykdom (CAD) er en veldefinert, B-celleproliferativ beinmargssykdom.

Aromatasehemmeres effekter på skjelettet

Behandling av AIBL anbefales primært for kvinner med baseline T-score < -2,0, men også kvinner med risikofaktorer for akselerert bentap og brudd som nevnt ovenfor (T-score 65 år, lav KMI (< 20 kg/m2), familiemedlemmer med hoftebrudd eller lavenergibrudd etter 50-årsalder, bruk av glukokortikoider > 6 måneder, revmatoid artritt og røyking) bør behandles.

MEST SETE MEDtalks

Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge   Se hele webinar

Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-600x360.jpg 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-300x179.jpg 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-768x459.jpg 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-360x215.jpg 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/status-pa-behandling-af-hodgins-lymfom-norge/'>Se hele webinar

Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kxuimub7r3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kxuimub7r3 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/minimal-residual-disease-mrd-biomarker-cll/'>Se hele webinar
Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Se hele webinar
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

Samlet sett gjenga ISHL 2018 bildet av et fagfelt der nye medikamenter kan endre måten vi behandler pasienter både ved diagnosetidspunkt og ved tilbakefall. Livet etter effektiv, men intensiv kreftbehandling får stadig større fokus, og pasientens egne synspunkter på hva som betyr noe i så henseende tillegges større vekt.

In this MEDtalk John Gribben, Professor, MD DSc, Barts Cancer Institute, University of London, present the key data from MURANO study about treatment of relapsed/Refractory CLL.

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, ved The Ohio State University, om ALLIANCE-studien. I denne fase III studien gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studien viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til eldre pasienter (>65 år) med KLL.

ASH 2018

ASCO 2018

EHA 2018

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 40 • desember 2018
8. Årgang
  • Lungekreft
  • Hodgkin lymfom
  • Coloncancer
#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Avdelingssjef, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege