Blant Profo-medlemmer som enten hadde gjennomgått RP, kombinasjonsbehandling med RAD+ADT, eller som mottar livslang ADT, rapporterer 56 % at de mosjonerer ≥ 2 ganger/uke. Våre funn tyder på at en relativt stor andel menn behandlet for prostatakreft ikke møter de offentlige anbefalingene for fysisk aktivitet.

I mange år har man behandlet OC av alle histologiske typer likt, men nylig ble det lagt fokus på at noen behandlingstiltak, spesielt ved bruk at målrettet terapi, bør fokusere på kun én tumortype. Viktige eksempler er bruk av PARP-inhibitorer ved HGSC hos pasienter med BRCA-mutasjon og hormonreseptorinhibering ved LGSC og EC.

Ved autoimmun hemolytisk anemi er nærmere kartlegging av undergruppe indisert og har avgjørende terapeutiske konsekvenser. Kuldeagglutininsykdom (CAD) er en veldefinert, B-celleproliferativ beinmargssykdom.

MEST SETE MEDtalks

Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment   Se hele webinar

Chronic Lymphocytic Leukaemia – Upfront Treatment

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x9hmg3bo4e.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_x9hmg3bo4e seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x9hmg3bo4e/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/chronic-lymphocytic-leukaemia-upfront-treatment/'>Se hele webinar
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment

ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/joiuej08zx.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_joiuej08zx seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/joiuej08zx/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-nytt-om-myelomatose-fra-ash-2018/'>Se hele webinar
Nytt om myelomatose fra ASH 2018

ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kbs3mjg440.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kbs3mjg440 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kbs3mjg440/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-efficacy-and-safety-of-ponatinib-in-cml-and-ph-all-patients-in-real-world-clinical-practice/'>Se hele webinar
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/yjpdwx8lv8.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_yjpdwx8lv8 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/yjpdwx8lv8/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-venetoclax-rituximab-combination-therapy-in-relapsed-refractory-cll-update-data-from-murano-study/'>Se hele webinar
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien

Aromatasehemmeres effekter på skjelettet

Behandling av AIBL anbefales primært for kvinner med baseline T-score < -2,0, men også kvinner med risikofaktorer for akselerert bentap og brudd som nevnt ovenfor (T-score 65 år, lav KMI (< 20 kg/m2), familiemedlemmer med hoftebrudd eller lavenergibrudd etter 50-årsalder, bruk av glukokortikoider > 6 måneder, revmatoid artritt og røyking) bør behandles.

Samlet sett gjenga ISHL 2018 bildet av et fagfelt der nye medikamenter kan endre måten vi behandler pasienter både ved diagnosetidspunkt og ved tilbakefall. Livet etter effektiv, men intensiv kreftbehandling får stadig større fokus, og pasientens egne synspunkter på hva som betyr noe i så henseende tillegges større vekt.

In this MEDtalk John Gribben, Professor, MD DSc, Barts Cancer Institute, University of London, present the key data from MURANO study about treatment of relapsed/Refractory CLL.

ASH 2018

ASCO 2018

EHA 2018

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 40 • desember 2018
8. Årgang
  • Lungekreft
  • Hodgkin lymfom
  • Coloncancer
#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Avdelingssjef, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege