Trening for kreftrammede

Vi må inkludere trening i alle deler av behandlingsforløpet, og helst så tidlig som mulig. Nyere forskning peker på fysiske og psykiske fordeler med tilpasset trening under og etter behandling.

Siden s-CGA og s-CYFRA 21-1 ofte er økt hos personer med nyresvikt, så bør man alltid forsikre seg om at pasienten ikke har en redusert GFR når man rekvirerer disse analysene.

Beinsykdommen ved myelomatose

Bedre forståelse av biologien bak beinsykdommen ved myelomatose har ført til utvikling og uttesting av flere nye medikamenter som er lovende i kliniske studier. Kombinasjoner av disse nye legemidlene med bisfosfonater og antimyelomatosemedikamenter som bortezomib vil øke valgmulighetene for behandling i den nærmeste fremtiden.

MEST SETE MEDtalks

Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge   Se hele webinar

Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-600x360.jpg" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-600x360.jpg 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-300x179.jpg 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-768x459.jpg 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-1024x612.jpg 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1-360x215.jpg 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/10/ba1.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Status på behandling af Hodgins lymfom i Norge&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/status-pa-behandling-af-hodgins-lymfom-norge/'>Se hele webinar

Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kxuimub7r3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kxuimub7r3 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/minimal-residual-disease-mrd-biomarker-cll/'>Se hele webinar
Minimal residual disease (MRD) and biomarker in CLL

Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/should-all-eligible-patients-with-multiple-myeloma-have-tandem-transplant-33/'>Se hele webinar
Should all eligible patients with multiple myeloma have tandem transplant? (3:3)

Smouldering myeloma and high risk patients – a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_8r1j245h32 videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/8r1j245h32/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/smouldering-myeloma-and-high-risk-patients-a-close-look-at-gem-cesar-and-centaurus-studies-13/'>Se hele webinar
Smouldering myeloma and high risk patients - a close look at GEM-CESAR and CENTAURUS studies (1:3)

SFRP4 i aggressiv prostatekreft

I denne studien har vi vist at høyt genuttrykk av SFRP4 er assosiert med kreftutvikling, aggressivitet og tilbakefall hos prostatakreftpasienter etter radikal prostatektomi. Disse funnene er styrket gjennom å kombinere totalt ni ulike pasientkohorter i metaanalyser.

Et nytt mål for immunterapi

Vår studie har gitt ny innsikt i klinisk relevante mekanismer som kan bidra til immunosuppresjon ved follikulært lymfom. Resultatene har klinisk nytteverdi og understøtter utprøvende studier for co-blokade av TIGIT og PD-1 som ny immunterapi for behandling av pasienter med follikulært lymfom.

15 års Follow-up af den Nordiske Mantle Celle Lymfom trial, MCL2

Immunbehandling har vist seg effektiv i behandlingen av inkurabel MCC. Legemidlene til bruk ved MCC er godkjent i Norge, men behandlingen er per i dag kun tilgjengelig i det private helsevesen. Om immunbehandling har en plass i primærbehandlingen av MCC er ennå ikke avklart.

Kommende EventKommende Event

Oktober 28, 2018 19:16

Invitasjon til Nordisk Aften

Onkologi /hematologi

meld deg på her

ASCO 2018

EHA 2018

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 39 • oktober 2018
8. Årgang
  • ALK
  • Myelomatose
  • Immunterapi
#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Avdelingssjef, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege