Diagnostiken av prostatacancer är under snabb utveckling. Projektet STHLM3MR undersöker hur en kombination av nya blodprov och MR-undersökning med riktad biopsi presterar jämfört med traditionell diagnostik. Resultat visar att användande av Stockholm3-testet och MR-riktade biopsier ökar detektionen av signifikant cancer samtidigt som det minskar överdiagnostik och antal prostatabiopsier.

Livskvalitetsspørreskjema for brystkreftpasienter

Utvikling av valide og reliable spørreskjema til bruk i forskning og klinisk praksis er et tidkrevende og møysommelig arbeid som må følge gitte kriterier for vitenskapelig metode. I lys av den omfattende utviklingen i ny og tilgjengelig behandling for kreft må det utvikles nye spørreskjema som dekker symptomer og plager som er aktuelle for hele pasientgruppen.

Solkrembruk og melanomrisiko

Vår kunnskapsoppsummering og metaanalyse viste at bortsett fra en australsk randomisert kontrollert studie, er det et svakt og heterogent evidensgrunnlag for en sammenheng mellom solkrembruk og melanomrisiko. Vi diskuterte om fraværet av en beskyttende effekt kan tilskrives at solkrembrukerne er mer i solen og mer utsatt for melanom enn ikke-brukerne.

MEST SETE MEDtalks

Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment   Se hele webinar

Chronic Lymphocytic Leukaemia – Upfront Treatment

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x9hmg3bo4e.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_x9hmg3bo4e seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/x9hmg3bo4e/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/chronic-lymphocytic-leukaemia-upfront-treatment/'>Se hele webinar
Chronic Lymphocytic Leukaemia - Upfront Treatment

ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/joiuej08zx.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_joiuej08zx seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/joiuej08zx/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-nytt-om-myelomatose-fra-ash-2018/'>Se hele webinar
Nytt om myelomatose fra ASH 2018

ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kbs3mjg440.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kbs3mjg440 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kbs3mjg440/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-efficacy-and-safety-of-ponatinib-in-cml-and-ph-all-patients-in-real-world-clinical-practice/'>Se hele webinar
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/yjpdwx8lv8.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_yjpdwx8lv8 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/yjpdwx8lv8/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-venetoclax-rituximab-combination-therapy-in-relapsed-refractory-cll-update-data-from-murano-study/'>Se hele webinar
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien

Tilgjengelighet av genomiske data

Den økte tilgjengeligheten av genetiske opplysninger kan påvirke relasjonene mellom en rekke parter, inkludert helsepersonell, individer, familier, forskningsdeltakere, forskere og industrien. Løpende adressering av utfordringene med adekvate og robuste tiltak som sikrer alle parters interesser, er nødvendig.

Androgenreseptorer i subtyper av brystkreft

AR-positivitet predikerte god prognose og var en uavhengig prognostisk faktor for pasienter med Luminal A-svulster og grad 3-svulster. AR-status var forskjellig i primærsvulsten og dens parede LKM i 21 % av tilfellene, og det vanligste fenomenet var et skifte fra AR- primærsvulst til AR+ LKM.

brystkreft

Det er internasjonal enighet blant eksperter innen obstetrikk, immunologi og hematologi at FNAIT og FNAIT-induserte hjerneblødninger er betydelig underdiagnostisert

ASH 2018

ASCO 2018

EHA 2018

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 42 • mars 2019
9. Årgang
  • Brystkreft
  • Malignt melanom
  • Genomsekvensering
#

Onkologi /hematologi

Anders Waage,

Anders Waage,
Overlege, Professor II

Daniel Heinrich,

Daniel Heinrich,
Overlege

Erik Skaaheim Haug,

Erik Skaaheim Haug,
Overlege, dr.med.

Jan Oldenburg,

Jan Oldenburg,
MD, ph.d., overlege

Jürgen Geisler,

Jürgen Geisler,
Professor, dr.med., dr. philos.

Odd Terje Brustugun,

Odd Terje Brustugun,
Overlege, dr.med.

Åse Bratland,

Åse Bratland,
Overlege, ph.d.,
fagansvarlig overlege