Selvom ASCO ikke bød på de store gjennombrudd på prostatakreft-området, så er det to studier som Arne Berg, overlege, ph.d., Onkologisk Avdeling, Drammen Sykehus, fant av stor interesse. De peker frem mot at man kan ta noen mer relevante kliniske valg i forhold til prostatakreft. Se oppsummeringen her.  

Imponerende responsrate  ved B-celle lymfom

Behandling av diffust storcellet B-celle lymfom med CAR-T-Cell produktet axicabtagene ciloleucel (axi-cel) viste responsrate på hele 82% og komplett en remisjonsrate på 58%, etter en enkelt infusjon. I denne MEDtalk fremlegger Frederick Lundry Locke de viktigste resultater fra studiene ZUMA-1 og ZUMA-7, som ble vist på ASCO.

Oppsiktsvekkende resultater innen myelomatose

Hør denne MEDtalk om myelomatose og hva som er kommet av nyheter på ASCO. Noe du får høre om er Car T Cell-terapi som er ny potent behandling og hvor det pågår studier i Norge.

Flyende biopsier har stort potensiale innen diagnostikk, behandling og monitorering av pasientene. Dette brukes allerede innen blodsykdommer og er et viktig fremskritt. Hør denne MEDtalk med Bjørn Tore Gjertsen om dette spennende konsept.

Flere nye interessant studier innen KLL og KML

Professor Bjørn Tore Gjertsen kommenterer på studier i KLL og KML, samt hårcelleleukemi. Ibrutinib og venetoclax er prøvd som kombinasjonsbehandling. «Kanskje ikke så overraskende, viste den meget god respons», ifølge professor Bjørn Tore Gjertsen. Et nytt medikament bosutinib er prøvet ut hos pasienter med KML og sammenlignet med standard behandling med imatinib. Hør på denne MEDtalk og få utfyllende opplysninger om studien.

Denne randomiserte, fase III og non-inferiority studien viser at systemisk behandling med sunitinib er like bra som kirurgisk behandling hos pasienter med metastatisk nyrekreft. Overlege og urolog Daniel Heinrich ved Akershus Universitetsykehus, mener resultatet i studien vil føre til at langt flere pasienter ikke skal opereres. Behovet for en tverrfaglig vurdering er økt for å selektere de pasienter som fortsatt skal ha kirurgisk tilnærming. Se her hele intervjuet med Daniel Heinrich om de kliniske implikasjoner.

#Siste magasin

ASCO på twitter