In this MEDtalk John Gribben, Professor, MD DSc, Barts Cancer Institute, University of London, present the key data from MURANO study about treatment of relapsed/Refractory CLL.

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, ved The Ohio State University, om ALLIANCE-studien. I denne fase III studien gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab sammenlignet med bendamustin + rituximab. Studien viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til eldre pasienter (>65 år) med KLL.

I denne MEDtalk forteller professor Kerry Rogers, The Ohio State University, om to studier med ibrutinib som viser at kjemoterapi-fritt regime bør være standard behandling til alle pasienter. I den første gis ibrutinib som monoterapi eller kombinert med rituximab. Begge viser signifikant forbedret progression-free survival (PFS) sammenlignet med bendamustine + rituximab som 1.linje behandling til eldre pasienter (>65 år) med KLL. I den andre studien viser også ibrutinib + rituximab forbedret PSO sammenlignet med FCR i 1.linje.

MEST SETE MEDtalks

ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018   Se hele webinar

ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/joiuej08zx.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_joiuej08zx seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/joiuej08zx/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Nytt om myelomatose fra ASH 2018&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-nytt-om-myelomatose-fra-ash-2018/'>Se hele webinar
Nytt om myelomatose fra ASH 2018

ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kbs3mjg440.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_kbs3mjg440 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/kbs3mjg440/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-efficacy-and-safety-of-ponatinib-in-cml-and-ph-all-patients-in-real-world-clinical-practice/'>Se hele webinar
ASH 2018: Efficacy and Safety of Ponatinib in CML and Ph+ ALL Patients – in Real-World Clinical Practice

ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/yjpdwx8lv8.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_yjpdwx8lv8 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/yjpdwx8lv8/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/ash-2018-venetoclax-rituximab-combination-therapy-in-relapsed-refractory-cll-update-data-from-murano-study/'>Se hele webinar
ASH 2018: Venetoclax-Rituximab kombinasjonen hos pasienter med tilbakefall /refraktær KLL (R/R CLL). Oppdatering på MURANO-studien

ASH 2018: Nytt om AML

I denne Medtalk forteller overlege og professor Bjørn Tore Gjertsen, Haukland Universitetssykehus, om den raske utviklingen innen AML. En rekke medikamenter er registrert i USA og peker mot en cellegiftfri behandling. Det startes opp flere studier i Norge i 2019 og pasienter har derfor mulighet til å bli inkludert i slike studier, i påvente av at medikamentene skal bli tilgjengelige for norske pasienter.

I denne MEDtalk forteller overlege Tarec Christoffer El-Galaly ved Aalborg Universitetssykehus om økende interesse for de nordiske lymfom-registre. I disse registre kan man følge pasientene over tid i motsetning til i mange andre hvor, man bare har de kliniske studiene å støtte seg til. Det er presentert to poster på Hodgins-pasienter her på ASH sammen med nordiske kolleger. Dataene viser like god overlevelse som i de kliniske studiene. Det er en meget viktig beskjed å gi til pasientene og at man heller skal ha fokus på senbivirkninger.

Resultatene fra MAIA-studien hvor eldre pasienter med myelomatose ble behandlet med Darzalex i kombinasjon med Revlimid sammenlignet med Revlimid kombinert med dexamethason, ble presentert ved Late breaking event på ASH. I denne MEDtalken presenterer Niels Abildgaard resultatene, som meget overbevisende taler for kombinasjonen Darzalex og Revlimid. Klikk og hør Niels Abildgaards perspektiv på resultatene. Han forventer at EMA godkjenner kombinasjonen innen rimelig tid.

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 40 • desember 2018
8. Årgang
  • Lungekreft
  • Hodgkin lymfom
  • Coloncancer

ASH 2018 på twitter