Hør denne MEDtalk hvor professor Víctor Jiménez Yuste, Head of Haematology Department, La Paz University Hospital, Madrid, forteller om pasientenes preferanse for behandling med emicizumab gitt profylaktisk hver 2. uke hos pasienter med hemofili A uten faktor VIII inhibitor (HAVEN 3). I HAVEN 4 ble emicizumab gitt profylaktisk hver 4. uke til pasienter med hemofili A med eller uten faktor VIII inhibitor og preferanse for behandling diskuteres.  

Lege Agoston Gyula Szabo, Hæmatologisk afdeling i Vejle, Danmark, fremhever i denne Medtalk flere interessante data for behandling av mylomatose.Det er ikke data som over natten endrer anbefalingene, men det er resultater som antyder en retning hvor man kan se konturene av fremtidens behandling.  

Overlege Carsten Utoft Niemann, Rigshospitalet i København, forteller i denne MEDtalk om hvor viktig det er å gi KLL-pasientene en fullgod diagnostisk work up og bestemme hvilken molekylær gruppe de tilhører. Samtidig er viktig å identifisere hvilken komorbiditet pasienten har før behandling igangsettes. På dette grunnlag bestemmes behandlingen således at hver enkelt pasient får riktig medisin på riktig tidspunkt. I denne MEDtalk stiller Carsten Utoft Niemann spørsmålet om de som kliniske hematologer skal endre praksis i forhold til de nye medikamenter som må gis livslangt.

I denne MEDtalk forteller professor og overlege Henrik Hjorth-Hansen, St. Olavs Hospital, Trondheim, om de forandringer vi står foran, når det gjelder KLL-behandling. På ASH 2018 er der fremlagt meget overbevisende data på både ibrutinib og venetoclax, og vi står foran en endring i behandlingsstrategien. Og her spiller venetoclax en stor rolle. I tre-års data fra Murano studien - med tilbakefall/refraktære pasienter, der først har fått ibrutinib og deretter venetoclax, viser sistnevnte behandling fantastiske responsrater og få tilbakefall med en stor forskjell i PFS mellom behandlingsarmene.  

Real-world evidence from the Belgian registry shows that ponatinib has a favorable efficacy and safety profile in, and supports its use in CML and Ph+ ALL patients who are resistant or intolerant to previous therapies or those with the T315I mutation. Deep molecular responses were obtained in the majority of patients. No new safety signals emerged with ponatinib treatment than those previously reported.

Compared to idarubicin, GO when added to FLAG based frontline induction/consolidation regimen results in better early molecular responses and improved relapse free survival in CBF AML. Click and hear Gautam Borthakur present the new data.