Professor Christiane Pott fremlegger nye data fra GALLIUM-studien som belyser behandling av follikulært lymfom med obinutuzumab i kombinasjon med kjemoterapi sammenlignet med Mabthera. I denne MEDtalk viser Christiane Pott verdien av PET og MDR-negativitet hos pasienter som prognostisk markør.

Bedre behandling av kuldeagglutininssykdom

Resultatene fra en nordisk studie fremlagt ved EHA i Stockholm viser at behandling med bendamustin og rituximab i kombinasjon gir høy en responsrate. Sigbjørn Berentsen, hematolog ved Haugesund Sjukehus, fremlegger her resultatene fra kombinasjonsbehandlingen som er effektiv og med få bivirkninger.

Sekventering av behandling ved KLL

Selv om en lang rekke studier av behandling ved KLL nå pågår, så er det allerede en utfordring hvordan vi sekventerer behandlingen og designer studier, slik at de gir den mest optimale kunnskap for våre pasienter.

KLL-pasienter med komorbiditet oppnår en bedre overlevelse med obinutuzumab enn rituximab i kombinasjon med klorambucil. Ifølge Valentin Goede støtter disse resultatene at denne kombinasjonen bør være førstevalg ved behandling av KLL-pasienter med komorbiditet.

Der er en del CLL-patienter, der dør som følge af infektioner. Hvis dødeligheden skal reduceres er det nødvendigt, at kunne finde de patienter, de er i risiko for at udvikle immundysfunktion. I denne MEDtalk redegør Carsten Niemann for, at dette er muligt.

Kombinasjonen  av duvelisib og FCR (fludarabin, cyclofosfamid, rituximab) er undersøkt i en fase IB/II studie. Assisterende professor Matthew Davids ved Dana-Farber Cancer Institute, Boston, fremlegger her i denne MEDtalk  de viktigste resultatene fra denne studien, hvor hele 81% av pasientene oppnådde MDR-negativitet i ryggmargen.

#Siste magasin

EHA på twitter