Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlenger overlevelsen og gir bedre livskvalitet. Derfor er Ronald de Wit, profesor ved Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, Nedrerland, ikke i tvil om at Pembrolizumab blir ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft. Klikk på bildet og hør hans argumenter.

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 32 • aug 2017
7. Årgang
  • ASCO 2017
  • EHA 2017
  • MYELOMATOSE
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Melanompasienter får lengre DFS med adjuvant...

Speaker: Karl Lewis

Spilletid: 3:22

Immunterapi gir bedre progresjonsfri overlevelse enn...

Speaker: Åslaug Helland

Spilletid: 2:05

ESMO 2017 på twitter