MEST SETE MEDtalks

 

Pembrolizumab - ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft   Se hele webinar

Pembrolizumab – ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/c96u3exf58.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_c96u3exf58 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Pembrolizumab - ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pembrolizumab-ny-standard-som-andrelinje-behandling-ved-blaerekreft/'>Se hele webinar
Pembrolizumab - ny standard som andrelinje behandling ved blærekreft

Viktig med faglig nettverk for sjeldne kreftsykdommer

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="http://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/MEdtalk_Teaser_billede_NO.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Viktig med faglig nettverk for sjeldne kreftsykdommer
Viktig med faglig nettverk for sjeldne kreftsykdommer

Svikt av standard immunterapi ved malignt melanom

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="http://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/MEdtalk_Teaser_billede_NO.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Svikt av standard immunterapi ved malignt melanom

Ny kandidat til 1. linjebehandling av EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="http://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/MEdtalk_Teaser_billede_NO.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Ny kandidat til 1. linjebehandling av EGFR-mutert ikke-småcellet lungekreft

Vaksine mot ikke-småcellet lungekreft i stadium III-IV

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="http://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/MEdtalk_Teaser_billede_NO.png" class="default_medtalk_image" /></a>
Vaksine mot ikke-småcellet lungekreft i stadium III-IV

T-celle terapi mot eggstokk-kreft

<a data-toggle="modal" data-target=".bs-example-modal-sm" href="#"><img style="width:100%;margin:0 auto;height:auto;display:block;" src="http://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/MEdtalk_Teaser_billede_NO.png" class="default_medtalk_image" /></a>
T-celle terapi mot eggstokk-kreft
T-celle terapi mot eggstokk-kreft

#Siste magasin

Onkologi / Hematologi

Nr. 32 • aug 2017
7. Årgang
  • ASCO 2017
  • EHA 2017
  • MYELOMATOSE
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Melanompasienter får lengre DFS med adjuvant...

Speaker: Karl Lewis

Spilletid: 3:22

Immunterapi gir bedre progresjonsfri overlevelse enn...

Speaker: Åslaug Helland

Spilletid: 2:05

ESMO 2017 på twitter