Individualisert behandling ved lungecancer

I flere interessante studier på NSCLC som ble der fremlagt under ESMO,  pekes det mot en mer individualisert behandling av lungecancer. I denne MEDtalk gir Åslaug Helland, overlege, dr.med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet og professor ved Universitet i Oslo sin faglige vurdering av hvordan de nye data kan brukes i den daglige klinikk.  <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/e53ibm7dwo.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_e53ibm7dwo seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/e53ibm7dwo/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Norsk studie på prostatacancer innfridde ikke

I denne MEDtalk forteller Jan Oldenburg om de store norske forventinger som var på studien av Radium-223 stråling etter abiratonbehandling til pasienter med kastrationsresistent prostatacancer. Desværre var resultatenre negative. Selvom resultaterne var negative, så mener Jan Oldenburg, likevel at det er mye å lære av studien.

Strålebehandling av primærtumoren hos pasienter med metastaser har hittil ikke vært benyttet ut fra den antakelse at det ikke nytter å strålebehandle primærtumoren når det allerede er metastasering. Positive resulater presentert ved ESMO kan imidlertid utfordre denne antakelsen, men kan også være utfordrende i forhold til strålekapasiteten, forteller Jan Oldenburg, overlege, ph.d., Kreftavdelingen, Akershus Universitetssykehus <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/d3ciqts59b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_d3ciqts59b seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/d3ciqts59b/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Måling av PSA-verdien har medført at en lang rekke pasienter med prostatacancer i dag diagnostiseres og behandles hurtigere. Noen undersøkelser har vist at screening for prostatacancer med PSA-test også kan redusere mortaliteten. I denne MEDtalk redegjør Jan Oldenburg for, hvordan to millioner PSA-prøver knyttet til enkeltpersoner og data fra Kreftregisteret i Norge kanskje kan gi svaret på verdien av screening ved prostatacancer. Det norske projekt kombinerer således ”big data og real world data” for å gi et så presist svar som mulig. <script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o37jknkht9.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_o37jknkht9 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/o37jknkht9/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>

Det har vært et spennende ESMO 2018 for uro-onkologien. En studie viste at pasienter med metastaserende prostatakreft bør strålebehandles for å øke overlevelsen. Denne studien vil endre den kliniske praksis, ifølge Daniel Heinrich ved OUS. I denne MEDtalk redegjør han kort hvorfor denne studien ikke er det eneste som er klinisk relevant fra årets ESMO. Desverre var det også studier med et negativt resultat.  

#Siste magasin