Kondisjon har sammenheng med både forekomst og utvikling av depresjon, men funnene fra HUNT gir ikke støtte til teorien om at kondisjon har sammenheng med forekomst eller utvikling av angst.

Forbered deg før du kler av deg

Helt i starten av nyåret setter vi i gang den nordiske kampanjen Forbered deg før du kler av deg. Kampanjen setter fokus på prevensjon, og skal hjelpe kvinner med å ta stilling til hvilken type prevensjon som passer best for dem. Vi setter også et spesielt fokus på personer med ADHD, da kvinner med ADHD er spesielt utsatt for tidlige og/eller ikke-planlagte graviditeter, tidlig seksuell debutt og grenseoverskridende seksuell adferd. Spesielt yngre jenter med ADHD er utsatt i forhold til både overgrep og grenseoverskridende seksuelle opplevelser. I forbindelse med kampanjen samarbeider vi både med forskjellige organisasjoner og leger innenfor allmennpraksis, gynekologi og psykiatri. Vi har blant annet etablert et samarbeid med Sex og samfunn i Norge, hvor de nasjonale aborttallene, på grunn av en markant nedgang i uønskede graviditeter, er historisk lave, spesielt blant kvinner under 25 år. Forskellige specialister på området, herunder gynækolog Louise Højer Rom, vil ligeledes bidrage…

HUNT-validering av spørreskjemabaserte hodepinediagnoser viste best samsvar for kronisk spenningshodepine og MOH, og bedre samsvar for migrene enn spenningshodepine.

Ungdom bruker både problemfokuserte og følelsesfokuserte strategier for å takle hodepine, inkludert hvordan de håndterer bruk av medisiner, trening, kosthold, hvile og søvn.

MS patients have a generally increased risk of cardiovascular disease, but there is little data on how different disease modifying treatments may alter this risk in patients treated in clinical practice. In this MEDtalk Thomas Frisell will give you an answer.

In this MEDtalk Nasrin Asgari present an experimental model of neuromyelitis optica spectrum disorder. The model mimicks human disease pathophysiology.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 40 • november 2019
10. Årgang
  • Kronisk tensjonshodepine
  • ADHD
  • Multippel sklerose

ECTRIMS 2019

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Professor, dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.