6th Nordic MS-symposium

Komorbiditeter inntrer hos 40-66 % av MS-pasientene. Vesentlig for valg av DMT er sykdomsaktivitet. Mulig graviditet og amming er også viktig, men uansett hvilket medikament som velges, er compliance avgjørende for effekten.

GroupCoreDIST har signifikant effekt på trunkuskontroll, balanse, gange og helserelatert livskvalitet sammenlignet med standard oppfølging for personer med MS, og effekten vedvarte opp til seks måneder

MS

Tilbud om grupper til ungdom som pårørende er et viktig supplement til eksisterende nettside med informasjon og selvhjelpsprogram. Tilbakemeldingene tyder på at kunnskap og åpenhet om sykdommen gir trygghet og mindre bekymring

Livsstilsprogram for å forebygge diabetes type 2 i norsk primærhelsetjeneste

Negative symptomer ved schizofreni

Funn fra MR-studier viser både strukturelle og funksjonelle hjerneforandringer knyttet til negative symptomer hos pasienter med schizofreni.

Psykososial svekkelse

Basert på funnene i denne studien er det støtte for å anse WSAS som et endimensjonalt nyttig og kostnadseffektivt klinisk instrument. Det er sensitivt for endring og for å skille mellom ulike kliniske subgrupper med ulik grad av svekkelse.

Infeksjoner er en kjent komplikasjon til bruk av de nyere immunmodulerende medikamentene ved multippel sklerose (MS). Denne artikkelen vil fokusere på aspekter ved behandlingsvalg hos pasienter som har eller har hatt infeksjoner.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 36 • november 2018
9. Årgang
  • Multippel sklerose
  • Trikotillomani
  • Hjerneslag

ECTRIMS 2018

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Avdelingssjef, professor
dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.

Sigurd Sparr,

Sigurd Sparr,
Seksjonsoverlege

Stein Opjordsmoen Ilner,

Stein Opjordsmoen Ilner,
Professor emeritus