Vi fant tre ulike forløp av depressive symptomer blant pasienter med Alzheimers sykdom: stabilt lave depressive symptomer, moderate og økende depressive symptomer og uttalte depressive symptomer som minsket i løpet av en to-årsperiode. …

depresjon i eldre år

Vi fant som våre hovedfunn stor lidelse, overveldende opplevelser i livet, men også uforståelighet overfor hvorfor depresjon hadde utviklet seg. …

psykose og affektive lidelser

Det er ut fra vår studie ikke åpenbart at ulike psykiatriske diagnosegrupper har ulik immunprofil av klinisk betydning …

når pasienter får kvalitetssikret og god behandling, vil både tvangslidelsessymptomer og søvnproblemer bedre seg og endringen holde seg over tid, uavhengig av depressive symptomer. …

fatigue etter hjerneslag

. Foreløpig evidens støtter ideen om en tidlig utløst biokjemisk ubalanse som resulterer i endret homeostase, hvilket kan manifestere seg som atferdsendringer som ikke lar seg reversere med det første. …

nivåene av reduserte pteridin-komponenter i CSF kan være av verdi for å monitorere progresjon av Parkinsons sykdom. …

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 34 • april 2018
9. Årgang
  • Demens
  • Hjerneslag
  • ADHD
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Avdelingssjef, professor
dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.

Sigurd Sparr,

Sigurd Sparr,
Seksjonsoverlege

Stein Opjordsmoen Ilner,

Stein Opjordsmoen Ilner,
Professor emeritus