Vi fant tre ulike forløp av depressive symptomer blant pasienter med Alzheimers sykdom: stabilt lave depressive symptomer, moderate og økende depressive symptomer og uttalte depressive symptomer som minsket i løpet av en to-årsperiode.

Depresjon i eldre år

Vi fant som våre hovedfunn stor lidelse, overveldende opplevelser i livet, men også uforståelighet overfor hvorfor depresjon hadde utviklet seg.

Psykose og affektive lidelser

Det er ut fra vår studie ikke åpenbart at ulike psykiatriske diagnosegrupper har ulik immunprofil av klinisk betydning

Når pasienter får kvalitetssikret og god behandling, vil både tvangslidelsessymptomer og søvnproblemer bedre seg og endringen holde seg over tid, uavhengig av depressive symptomer.

Fatigue etter hjerneslag

. Foreløpig evidens støtter ideen om en tidlig utløst biokjemisk ubalanse som resulterer i endret homeostase, hvilket kan manifestere seg som atferdsendringer som ikke lar seg reversere med det første.

Nivåene av reduserte pteridin-komponenter i CSF kan være av verdi for å monitorere progresjon av Parkinsons sykdom.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

Nr. 34 • april 2018
9. Årgang
  • Demens
  • Hjerneslag
  • ADHD
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Avdelingssjef, professor
dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.

Sigurd Sparr,

Sigurd Sparr,
Seksjonsoverlege

Stein Opjordsmoen Ilner,

Stein Opjordsmoen Ilner,
Professor emeritus