Algoritme som forslag til behandling ved Parkinsons sykdom

Behandling av Parkinsons sykdom

Mange forskjellige medikamenter har en dokumentert symptomatisk behandlingseffekt ved Parkinsons sykdom, men det finnes få sammenlignende studier som dokumenterer at noen alternativer er bedre enn andre.

Hodepine av terror

De som overlevde massakren på Utøya 22.juli 2011 hadde spesielt økt risiko for å oppleve ukentlig eller daglig hodepine sammenliknet med kontrollene (45 % av jentene og 13 % av guttene som overlevde, versus hhv 15 % og 4 % blant kontrollene).

Våre studier taler for at høy kroppstemperatur ikke bør reduseres i den hyperakutte fasen av hjerneinfarkt. Dette ser særlig ut til å gjelde pasienter med dokumentert okklusjon av intrakraniell pulsåre. Etter den hyperakutte fasen taler de fleste studier for at lav kroppstemperatur er gunstig.

Økt kroppstemperatur er assosiert med tidlig bedring ved akutt hjerneinfarkt

Hjerneslag i sykehus

Hjerneslag i sykehus er hyppig oversett, underrapportert og håndtert med store forsinkelser sammenlignet med hjerneslag oppstått utenfor sykehus.

Serummålinger av NF-L bør inngå i diagnostikk og oppfølging av MS-pasienter. Den årlige rutine-MR av stabile pasienter kan sannsynligvis erstattes av denne enkle blodprøven, samtidig som stigning av NF-L-verdier hos pasienter som oppfølges poliklinisk eller som innlegges med mistenkt sykdomsforverring, også bør undersøkes med kontrastforsterket MR.

6th Nordic MS-symposium

Komorbiditeter inntrer hos 40-66 % av MS-pasientene. Vesentlig for valg av DMT er sykdomsaktivitet. Mulig graviditet og amming er også viktig, men uansett hvilket medikament som velges, er compliance avgjørende for effekten.

#Siste magasin

Psykiatri / Nevrologi

NR. 37 • januar 2019
10. Årgang
  • Parkinsons sykdom
  • Depresjon
  • Multippel Sklerose
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Resetting av immunsystemet ved multippel sklerose

Speaker: Zsolt Illes

Spilletid: 13:02

#

Psykiatri / Neurologi

Espen Dietrichs,

Espen Dietrichs,
Professor, dr.med.

Kjell-Morten Myhr,

Kjell-Morten Myhr,
Professor, overlege

Lars Tanum,

Lars Tanum,
Seksjonssjef, dr.med.

Maj-Britt Rocio Posserud,

Maj-Britt Rocio Posserud,
Lege, ph.d., postdok

Ole Andreassen,

Ole Andreassen,
Professor, dr.med.

Sigurd Sparr,

Sigurd Sparr,
Seksjonsoverlege

Stein Opjordsmoen Ilner,

Stein Opjordsmoen Ilner,
Professor emeritus