Bytte til et biosimilar

Vitenskapelig dokumentasjon og klinisk erfaring taler for å bytte fra originalprodukt til biosimilar med tanke på samme kliniske effekt, samme bivirkningsprofil og reduserte kostnader. En kostnadseffektiv behandling gir muligheten til å behandle flere pasienter innenfor de bevilgete budsjettmidler ved norske… …

Basert på prospektivt innsamlede data analysert med egnet statistisk metode kan vi nå berolige unge kvinner med axSpA: Selv om noen får økte plager i andre trimester, opplever de fleste stabil, lav sykdomsaktivitet og god psykisk helse fra planlegging av… …

kroniske smerter er mer vanlig hos personer med MFS enn i befolkningen generelt, men årsakene er sammensatte og må ikke ses isolert …

Tørre øyne i pSS har hovedsakelig vært assosiert med redusert tåreproduksjon forårsaket av affeksjon av tårekjertler som et ledd i den autoimmune prosessen …

Forekomst av kjempecellearteritt

Norge er fortsatt et høy-insidens-land med henblikk på GCA. Insidensen økte i perioden 1972-1992, men har senere flatet ut i Norge som også observert i andre land. …

Behandling av erosiv håndartrose

Lutikizumab er et antistoff som hemmer IL-1α og IL-1β. I denne dobbelt-blindede placebo-kontrollerte studien ble 67 og 65 pasienter med inflammatorisk erosiv håndartrose behandlet med henholdsvis placebo og Lutikizumab …

#Siste magasin

Revmatologi

NR. 35 • mai 2018
9. Årgang
  • Kjempecellearteritt
  • Marfans syndrom
  • Aksial spondylartritt
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Behandling av RA med JAK-hemmere –...

Speaker: Peter Nash

Spilletid: 20:08

The importance of early diagnosis and...

Speaker: Tore Kvien & Gerd Burmester

Spilletid: 21:07

Tore Kvien MEDtalk BestPractice

Ny tablettbehandling godkjent til revmatoid artritt...

Speaker: Tore Kvien

Spilletid: 12:58

EULAR 2017

#

Revmatologi

Andreas P. Diamantopoulos,

Andreas P. Diamantopoulos,
MD, ph.d., MPH

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
specialist i smärtlindringprofessor,
dr.med., avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,