Vi fant en invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet, og dette indikerer at det er en sammenheng mellom lav CRF og øket risiko for hjerte- og kar-sykdom hos pasienter med AS.

Nedsatt funksjon, krepitasjoner/knepping i kjeveledd og smerter i muskler er tidlige funn ved TMD/TMJD. Disse pasientene trenger tidlig diagnose og behandling for å unngå spredning av smerte og at de blir kroniske.

Underbehandlet risiko for HKS er ikke er et fenomen som er spesielt for RA-pasienter, men forekommer i omtrent like stor grad i alle de store ILS-gruppene. Hver annen ILS-pasient mellom 30 og 80 år har indikasjon for å starte opp eller intensivere behandling for forebygging av HKS. Det er et stort behov for å forbedre screening av HKS-risiko og initiering/monitorering av behadnling mot fremtidig HKS i denne pasientgruppen.

Hiv-testing utenfor helsevesenet

MEST SETE MEDtalks

The importance of early diagnosis and new treatment of RA   Se hele webinar

The importance of early diagnosis and new treatment of RA

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
The importance of early diagnosis and new treatment of RA&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/importance-early-diagnosis-new-treatment-ra/'>Se hele webinar

Behandling av RA med JAK-hemmere – Australske kliniske erfaringer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/mstzjk39y7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_mstzjk39y7 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling av RA med JAK-hemmere - Australske kliniske erfaringer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/behandling-av-ra-med-jak-hemmere-australske-kliniske-erfaringer/'>Se hele webinar
Behandling av RA med JAK-hemmere

Mye tyder på at klinisk remisjon (ASDAS < 1,3) som følge av god anti-inflammatorisk medikasjon kan føre til non-progresjon av strukturelle funn og dermed er et godt T2T-mål og videre mål på bedret fysisk funksjon.

Nyere forskning viser at høyintensiv trening reduserer sykdomsaktivitet og symptomer hos pasienter med revmatiske sykdommer. I tillegg er det godt dokumentert at slik trening er effektiv i forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.

Denne meta-analysen viste at kondisjons- og styrketrening dosert i henhold til gjeldende anbefalinger for å bedre fysisk form hadde gunstige effekter på sykdomsaktivitet i form av inflammasjon, leddødeleggelser og symptomer hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer.