Revmatisk sykdom kan ha en negativ innvirkning på menns fertilitet. Innflytelsen av medikamenter på spermatogenesen og på svangerskapsutfall og barns helse er bare delvis undersøkt.

I de statistiske analysene brukte man først univariat logistisk regresjon for å analysere sammenheng mellom familieanamnese på spondyloartritt, samt HLA-B27 med spondyloartrittdiagnose. Analysene ble deretter repetert i multivariate analyser med både familieanamnese og HLA-B27. 

På EULAR-konferansen 2019 i Madrid presenterte professor Josef S. Smolen fra Medizinische Universität Wien en ny studie av upadacitinib, en ny JAK1-hemmer som kan gis som tablett mot leddgikt. Studien viste at upadacitinib (UPA) kan brukes i monoterapi, og at medikamentet har noen klare fordeler i forhold til det hyppig anvendte immundempende legemiddelet methotrexat.  Målet med undersøkelsen var å vurdere sikkerheten og virkningen ved bruk av upadacitinib hos pasienter med leddgikt. Pasientene gjennomgikk en behandling på 48 uker. Behandlingen forløp ved at pasientene ble delt opp i to tilfeldig utvalgte grupper, hvorav den ene fikk methotrexat og den andre upadacitinib (som ble dosert med henholdsvis 15 eller 30 mg pr. dag).  Forskerne bak studien konkluderer med at behandlingen med upadacitinib alene, uavhengig av om det ble dosert med 15 eller 30 mg pr. dag, resulterte i færre symptomer og bedre fysisk funksjon etter 48 uker.

MEST SETE MEDtalks

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma   Se hele webinar

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Publishing – Annals of Rheumatic Diseases

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Publishing - Annals of Rheumatic Diseases&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/hor-pa-samtalen-mellom-josef-smolen-og-tore-kristian-kvien-om-annals-of-rheumatic-diseases-og-planer-fremover/'>Se hele webinar
Annals of Rheumatic Diseases og planer fremover

Biotilsvarende legemidler

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Biotilsvarende legemidler&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/biotilsvarende-legemidler-2/'>Se hele webinar
Biotilsvarende legemidler

I en studie lagt frem av Roy Fleschmann (Co-Medical Director, Clinical Professor of Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center) under EULAR-konferansen 2019 i Madrid, sammenlignes effekten av JAK-hemmeren upadacitinib med effekten av TNF-alfa-hemmeren adalimumab hos pasienter med leddgikt. Adalimumab er det hittil mest anvendte biologiske legemiddelet innen giktsykdommer, psoriasis og kroniske tarmsykdommer som Crohns sykdom og kolitt.  I den såkalte SELECT-COMPARE-studien undersøkte man leddgiktpasienter som ikke responderer tilstrekkelig på behandling med methotrexat (MTX). Pasientene ble delt i to grupper, som enten fikk upadacitinib eller adalimumab. Målet var å få klarlagt sikkerhet og effekt hos pasienter i upadacitinib-behandling sammenlignet med den man ser hos pasienter i behandling med adalimumab eller placebo. Studien viser at upadacitinib gir en bedre behandling enn adalimumab og placebo, både i forhold til symptomer og forverringer. Allerede etter 26 uker opplevde pasientene i behandling med upadacitinib signifikant lavere sykdomsaktivitet og en viss bedring sammenlignet med pasienter…

JAK-hemmere er hotte nå

På EULAR 2019 møtte BestPractice Nordic professor Tore K. Kvien fra Universitetet i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus for en prat om et av konferansens store tema – JAK-hemmere. På konferansen ble nemlig studier av de nye JAK1-hemmerne filgotinib og upadacitinib presentert. De JAK1-spesifikke hemmerne har vist lovende resultater i behandling av pasienter med revmatoid artritt (RA), forklarer professor Tore K. Kvien: – Ja, JAK-hemmere er det hotte nå. Det er to JAK1-hemmere – filgotinib og upadacitinib –som er på vei. En del data, som presenteres her, bekrefter det som har vært publisert tidligere, nemlig at JAK1-hemmeren upadacitinibhar en god effekt på RA-pasienter, men at medisinen også har noen bivirkningsproblemer som man må lære mer om. Det er også litt uklarhet om det er 15 mg eller 30 mg upadacitinibsom er det mest effektive. Det er ting som tyder på at det er 15 mg som viser den beste balansen mellom effekt og…

RA-pasientene har en signifikant forbedring av symptomer allerede etter 24 ukers behandling med upadacitinib. Dette resultatet presenterte professor Mark Genovese fra Stanford under årets EULAR-konferanse.  Resultatene kommer fra den 60 uker lange SELECT-BEYOND-studien «Upadacitinib in Patients with Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Biological DMARDs: Results at 60 Weeks From the SELECT-BEYOND Study». • Formålet med studien var å undersøke effektiviteten og sikkerheten av upadacitinib hos pasienter med aktiv RA som har vist utilstrekkelig respons på biologiske DMARDs, sier Mark Genovese.  Pasientene ble behandlet med enten 15 mg eller 30 mg upadacitinib, og effekten var stort sett den samme for disse gruppene. Ved studiets avslutning var ACR20 77 % for UPA 15-gruppen og 84 % for UPA 30 mg-gruppen. For ACR50 var det henholdsvis 52 % (UPA 15 mg) og 61 % (UPA 30 mg), mens ACR70 var 33 % (UPA 15 mg) og 42 % (UPA 30…

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 40 • august 2019
10. Årgang
  • EULAR 2019
  • Psoriasisartritt
  • Opioide analgetika
#

Revmatologi

Andreas P. Diamantopoulos,

Andreas P. Diamantopoulos,
MD, ph.d., MPH

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
specialist i smärtlindringprofessor,
dr.med., avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,