Resultatene fra studien er av betydning for revmatologer som utreder og følger opp pasienter med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter. Den viser alvorlighetsgraden ved de ulike systemiske bindevevssykdommene og vaskulitter

Er det økt forekomst av kjempecellearteritt (GCA) i urbane områder?

Kjempecellearteritt

I denne store epidemiologiske studien over forekomst av kjempecellearteritt (GCA) i Bergen-regionen i perioden 1972 – 2012 påvises ingen signifikant forskjell i insidens mellom urbane og rurale områder.

Våre foreløpige resultater indikerer ingen økt risiko for kreft hos pasienter med GCA. Derimot ser vi en forskjell i dødsårsaker i GCA-kohorten i forhold til den generelle befolkningen

Kreftrisiko og dødsårsaker for pasienter med kjempe- cellearteritt 1972-2012

MEST SETE MEDtalks

The importance of early diagnosis and new treatment of RA   Se hele webinar

The importance of early diagnosis and new treatment of RA

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/tore_gerd_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
The importance of early diagnosis and new treatment of RA&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/importance-early-diagnosis-new-treatment-ra/'>Se hele webinar

Behandling av RA med JAK-hemmere – Australske kliniske erfaringer

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/mstzjk39y7.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_mstzjk39y7 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling av RA med JAK-hemmere - Australske kliniske erfaringer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/behandling-av-ra-med-jak-hemmere-australske-kliniske-erfaringer/'>Se hele webinar
Behandling av RA med JAK-hemmere
Nyheter om artrose på EULAR 2018

Nyheter om artrose

På EULAR 2018 ble det presentert lovende resultater både på ikke-medikamentell og medikamentell behandling av kneartrose, og dette lover godt for fremtiden. Spesialtilpassede biomekaniske sko viste en formidabel effekt på symptomer og er uten bivirkninger

Det er fremdeles utfordrende å definere betydelig redusert aktivitetsnivå ettersom hver enkelts opplevelse av dette vil variere. Å få best mulig tydeliggjort hva det innebærer vil gi oss et mer forståelig bilde av begrensningene som kan følge med denne sykdommen.

Kan nåværende funksjon være et mål på redusert funksjonsnivå hos CFS/ME-pasienter?
Høyere fysisk aktivitetsnivå og mindre preoperative smerter predikerer manglende forbedring etter innsetting av total kneprotese

Innsetting av total kneprotese

Pasienter som før kneprotesekirurgi rapporterer lite smerter og er fysisk aktive vil sannsynligvis ha lite å vinne på operasjon. Grad av akutte postoperative smerter er assosiert med dårlig utfall ett år etter og studier bør gjennomføres for å teste ut om bedre behandling reduserer risiko for kroniske smerter.