Kvinner får hyppigere psoriasisartritt, og biologisk behandling har også forskjellige effekter på kvinner og menn. Kjønnshormoner, immunologi og farmakokinetikk kan spille inn, men andre faktorer, bør også utforskes.

I forhold til revmatoid artritt har «treat to target»-strategien med tidlig diagnostisering hatt stor positiv innvirkning. Forebyggende testing og behandling innebærer imidlertid et etisk dilemma.

Diabetes er assosiert med en rekke komplikasjoner. Menn med diabetes kan ha økt risiko for kroniske korsryggsmerter, og resultatene indikerer at disse kan være en kandidat for assosierte lidelser.

Når den medisinske behandlingen er tilstrekkelig, kan verdien økes ved at vi sammen med pasienten også fokuserer på pasientens egne erfaringer - den hele pasienten.

Revmatologer vil fremover måtte jobbe enda mer med utviklingav gode pasientforløp der det også tas hensyn til komorbiditetsaspekter, menerprofessor Glenn Haugeberg.

EULAR-programmet inneholdt et stort antall vitenskapelige og klinisk betydningsfulle presentasjoner av høy kvalitet, som la et godt grunnlag for diskusjoner og nettverksbygging.

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 1 • mars 2020
11. Årgang
  • Komorbiditeter • Psoriasisgikt
  • Revmatoid artritt
  • Kjempecellearteritt

Daily update on COVID-19

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Biotilsvarende legemidler

Speaker: Tore Kvien & Josef Smolen

Spilletid: 9:36

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en...

Speaker: Søren Mellemkjær

Spilletid: 16:23

#

Revmatologi

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
professor, dr.med.,
avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,