Fettvevdannelse i spyttkjertlene hos SS-pasienter er et påfallende fenomen som kan ha stor immunologisk betydning. En bedre forståelse av mekanismene som ligger bak dannelsen av fett i kjertelvevet kan bidra til bedre behandling av SS i fremtiden.

PAH er en sjelden sykdom som krever spesifikk behandling. Diagnosen bør overveies ved uforklart dyspné, der røntgensundersøkelser og spirometri ikke har vist tegn på kronisk lungesykdom, og lungescintigrafi ikke har vist tegn på CTEPH.

Håndtering av pasientens inflammasjon er fortsatt det primære fokus i behandlingen av IA og OA, men hvis inflammasjonen er velbehandlet og smerten persisterer, bør behandlingen rettes inn mot smertehåndtering.

MEST SETE MEDtalks

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma   Se hele webinar

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Publishing – Annals of Rheumatic Diseases

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Publishing - Annals of Rheumatic Diseases&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/hor-pa-samtalen-mellom-josef-smolen-og-tore-kristian-kvien-om-annals-of-rheumatic-diseases-og-planer-fremover/'>Se hele webinar
Annals of Rheumatic Diseases og planer fremover

Biotilsvarende legemidler

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Biotilsvarende legemidler&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/biotilsvarende-legemidler-2/'>Se hele webinar
Biotilsvarende legemidler

Vi fant en invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet, og dette indikerer at det er en sammenheng mellom lav CRF og øket risiko for hjerte- og kar-sykdom hos pasienter med AS.

Nedsatt funksjon, krepitasjoner/knepping i kjeveledd og smerter i muskler er tidlige funn ved TMD/TMJD. Disse pasientene trenger tidlig diagnose og behandling for å unngå spredning av smerte og at de blir kroniske.

Underbehandlet risiko for HKS er ikke er et fenomen som er spesielt for RA-pasienter, men forekommer i omtrent like stor grad i alle de store ILS-gruppene. Hver annen ILS-pasient mellom 30 og 80 år har indikasjon for å starte opp eller intensivere behandling for forebygging av HKS. Det er et stort behov for å forbedre screening av HKS-risiko og initiering/monitorering av behadnling mot fremtidig HKS i denne pasientgruppen.

#Siste magasin

Revmatologi

Nr. 38 • mars 2019
10. Årgang
  • Sjögrens syndrom
  • Pulmonal arteriell hypertensjon
  • Tilgjengeligheten av genetiske data
#

Revmatologi

Andreas P. Diamantopoulos,

Andreas P. Diamantopoulos,
MD, ph.d., MPH

Audun Stubhaug,

Audun Stubhaug,
specialist i smärtlindringprofessor,
dr.med., avdelingsleder

Hilde Berner Hammer,

Hilde Berner Hammer,
ass. avdelingsoverlege,
dr.med.

Silje Endresen Reme,

Silje Endresen Reme,
psykolog, ph.d.,