Vi fant en invers assosiasjon mellom maks O2-opptak og arteriell stivhet, og dette indikerer at det er en sammenheng mellom lav CRF og øket risiko for hjerte- og kar-sykdom hos pasienter med AS.

Nedsatt funksjon, krepitasjoner/knepping i kjeveledd og smerter i muskler er tidlige funn ved TMD/TMJD. Disse pasientene trenger tidlig diagnose og behandling for å unngå spredning av smerte og at de blir kroniske.

Underbehandlet risiko for HKS er ikke er et fenomen som er spesielt for RA-pasienter, men forekommer i omtrent like stor grad i alle de store ILS-gruppene. Hver annen ILS-pasient mellom 30 og 80 år har indikasjon for å starte opp eller intensivere behandling for forebygging av HKS. Det er et stort behov for å forbedre screening av HKS-risiko og initiering/monitorering av behadnling mot fremtidig HKS i denne pasientgruppen.

Hiv-testing utenfor helsevesenet

MEST SETE MEDtalks

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma   Se hele webinar

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjelden-sykdom-som-kan-forveksles-med-kols-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjelden sykdom som kan forveksles med KOLS og astma

Publishing – Annals of Rheumatic Diseases

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m5_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Publishing - Annals of Rheumatic Diseases&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/hor-pa-samtalen-mellom-josef-smolen-og-tore-kristian-kvien-om-annals-of-rheumatic-diseases-og-planer-fremover/'>Se hele webinar
Annals of Rheumatic Diseases og planer fremover

Biotilsvarende legemidler

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-600x360.png 600w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-300x179.png 300w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-768x459.png 768w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-1024x612.png 1024w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play-360x215.png 360w, https://bestprac.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/kvien_smolen_m4_play.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Biotilsvarende legemidler&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.no/webinar/biotilsvarende-legemidler-2/'>Se hele webinar
Biotilsvarende legemidler

Mye tyder på at klinisk remisjon (ASDAS < 1,3) som følge av god anti-inflammatorisk medikasjon kan føre til non-progresjon av strukturelle funn og dermed er et godt T2T-mål og videre mål på bedret fysisk funksjon.

Nyere forskning viser at høyintensiv trening reduserer sykdomsaktivitet og symptomer hos pasienter med revmatiske sykdommer. I tillegg er det godt dokumentert at slik trening er effektiv i forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer.

Denne meta-analysen viste at kondisjons- og styrketrening dosert i henhold til gjeldende anbefalinger for å bedre fysisk form hadde gunstige effekter på sykdomsaktivitet i form av inflammasjon, leddødeleggelser og symptomer hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer.