I følge kampanjen «Don’t Delay, Connect Today!» skal pasienten i tillegg til å få tidlig diagnose også tilbys optimal behandling.

2017 guidelines for behandling av akutt hjerteinfarkt hos pasienter med ST-elevasjon (STEMI hjerteinfarkt)

Fibromyalgi og diagnostisering

Det kan være noe å hente for helsevesenet ved at pasienter ikke blir gående for lenge i systemet før diagnosen settes

Inflammatorisk leddsykdom er forbundet med økt risiko for hjerte-karsykdom både pga sykdommen selv og som følge av ugunstige effekter av behandlingen

NADPH-oksidaser i diabetisk hjertesykdom

Eular 2017

Hvordan påvirker dagens behandling overlevelse og død ved systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter.

EULAR 2017

Årets EULAR var omfattende og RA-faglig innholdsrikt, fremtidsrettet og bærekraftig i utvikling

#Siste magasin