Diagnostisering av diabetes: Betydning av kjønn, alder og BMI ved bruk av HbA1c

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Moira Strand Hutchinson, MD, ph.d., UiT Norges Arktiske Universitet Glykosylert hemoglobin (HbA1c) har lenge vært brukt i oppfølging av pasienter med diabetes, men kan nå også brukes i diagnostisering av diabetes, med unntak av svangerskapsdiabetes. Grensen for diabetes er satt til HbA1c 6,5 %, og positiv test må gjentas ved mangel på symptomer.1 Problemer med standardisering er bedret ved innføring av internasjonalt standardiseringsprogram.2 HbA1c gjenspeiler gjennomsnittlig blodsukkernivå de siste 8-12 ukene og har derfor mindre intra-individuell variasjon sammenlignet med glukosemålinger.3 Den påvirkes ikke av matinntak, akutt sykdom, stress eller fysisk aktivitet.4 Fordeler med HbA1c er at den ikke må tas fastende og er mindre arbeidskrevende enn en glukosebelastning. Imidlertid kan anemi, nyresvikt, hemoglobinopatier, malaria og andre tilstander som påvirker hemoglobinets levetid påvirke HbA1c og tolkning av målingen.5 Det er kjent at kjønn, alder og muligens BMI kan påvirke resultat av både glukosebelastning og HbA1c.6,7,8,9,10 Metode I en understudie av Tromsøundersøkelsen gjennomført ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2008-2010 fikk 3476 personer uten kjent diabetes målt HbA1c, fastende plasmaglukose (FPG) og to timers plasmaglukose (2hPG) etter glukosebelastning med 75 g glukose. Deltagerne ble rekruttert fra Tromsø 6 og invitert på grunnlag av HbA1c målt i Tromsø 6. Alle uten kjent diabetes og med HbA1c mellom 5,7 og 6,9 %, samt et tilfeldig utvalg på 100-200 personer med HbA1c mellom 5,3 og 5,7 %, ble invitert, og 80 % av de inviterte møtte. Samtidig med glukosebelastningen ble det målt blant annet insulin, C-peptid og triglyerider. Informasjon om blodtrykk, vekt og høyde ble hentet fra Tromsø 6.11 Resultater • Samsvar mellom tester Totalt 294 personer tilfredsstilte ett eller flere kriterier for diabetes. Blant disse hadde 95 personer kun forhøyet HbA1c, mens 130 kun hadde forhøyet glukose (FPG eller 2hPG). Det var moderat overlapping mellom disse gruppene, kun 69 (23,5...