En pille for alt som er ille? – ungdommens bruk av reseptfrie smertestillende medisiner

Siv Skarstein | des 2016 | Smerter | Fastleger |

Siv Skarstein
høgskolelektor, ph.d.-kandidat.
Institutt for sykepleie
og helsefremmende arbeid,
Høgskolen i Oslo og Akershus

Ungdomstiden er en fase i livet med store endringer av fysisk, psykisk og sosial karakter. Tanker, følelser og behov relateres i økende grad til de kravene og forventningene som ungdommene opplever fra både foreldrene og samfunnet. Dette kan føre til at en ungdom kan føle seg presset, noe som kan gi stress. Gjennom ungdomsårene forventes det at den enkelte i en økende grad planlegger og tar ansvar for hverdagen og fremtiden. På en måte skjer det en gradvis overgang fra å være en omsorgsmottaker til å bli en omsorgsgiver og premissleverandør. Endringene i kropp og hjerne samspiller med de endrede forventningene fra miljøet, som igjen krever tilpassede atferdsmønstre. For de aller fleste passerer ungdomstiden normalt, selv om utfordringene i øyeblikket kan oppleves dramatiske og altoppslukende, for eksempel kjærlighetssorg. Det er likevel slik at ungdomsårene er en sårbar fase og noen ungdommer kan etablere holdninger og atferdsmønstre som er lite hensiktsmessige relatert til fremtidig ivaretagelse av egen helse. Forskningen viser at opplevelse av stress og smerte øker i ungdomstiden, samtidig som livskvaliteten reduseres.1 Livskvaliteten i ungdomstiden henger nært sammen med relasjonene til foreldrene og vennene.1,2 Gjennom barneårene er foreldrene og familien en sentral base for et individs utvikling. I løpet av ungdommen blir jevnaldrende mer og mer betydningsfulle. Ungdommene søker å finne sin selvstendighet og identitet i relasjon til jevnaldrende. Dessverre er mobbing relativt vanlig blant ungdom, og assosiert med en redusert livskvalitet og dårligere helse.3,4 Kroniske smerter hos 15-30 prosent unge Forskningen viser at mellom 15-30 prosent av ungdommen har kroniske smerter, noe som også påvirker livskvaliteten og helsen negativt.5 Smerter stresser individet både fysisk og psykisk. Stress over tid har en signifikant negativ innvirkning på livskvaliteten, og kan føre til sykdom og en øket smertesensibilitet.6 Smerte og stress er altså fenomener som kan påvirke og forsterke hverandre. Til en...