Energimetabolisme i skjelettmuskelceller relatert til insulinresistens og type 2-diabetes

BestPractice | Jul 2016 | Diabetes / Hjerte-Kar | Fastleger |

Av Siril S. Bakke, stipendiat, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Eili T. Kase, post doc, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo De siste tiårene har forekomsten av type 2-diabetes økt drastisk, og sykdommen har blitt en stor trussel mot folkehelsen over hele verden. Det internasjonale diabetesforbundet (International Diabetes Federation) anslo i 2010 at det var ca. 285 millioner mennesker mellom 20 og 79 år med diabetes på verdensbasis. Det er forventet at antallet vil stige til ca. 450 millioner innen år 2030. Sykdommen karakteriseres av et kronisk forhøyet blodsukker som skyldes en kombinasjon av nedsatt respons på insulin (insulinresistens) i kroppens vev (lever, fett og skjelettmuskel) og redusert insulinsekresjon fra bukspyttkjertelen. Dette medfører en ubalanse i energiomsetningen (homeostasen) i kroppen. Fedme, spesielt lokalisert til mageregionen (visceral fedme), lite fysisk aktivitet, økende alder, samt arvelige faktorer disponerer for type 2-diabetes. Behandlingen er hovedsakelig livsstilsrelatert – vektreduksjon, mer fysisk aktivitet og endret diett. Mekanismene som ligger til grunn for utvikling av type 2-diabetes er foreløpig ikke klarlagt. In vitro studier Ved in vivo-studier er det vanskelig å skille mellom årsak og konsekvens, samt påvirkning fra henholdsvis miljø og genetikk. Ved å dyrke humane celler i kultur, in vitro, kan miljøpåvirkning lett kontrolleres, slik at man får en god modell for å studere effekter av genetisk/epigenetisk bakgrunn, samt samspillet mellom genetikk og miljø. Det har blitt etablert en metode for dyrking av humane skjelettmuskelceller/myotuber.1 Resultater fra blant annet vår forskningsgruppe indikerer at muskelfibrene bærer med seg en iboende egenskap, epigenetisk eller genetisk, som fører til at de bevarer noen av egenskapene de hadde in vivo når de tas ut av dette miljøet og dyrkes i kultur in vitro.2,3,4 Glukosemetabolismen Skjelettmuskulaturen utgjør ca. 30-40 % av kroppsvekten og er et av hovedorganene involvert i omsetning av fett...