Etnisk diskriminering og helse blant den samiske befolkningen i Norge

BestPractice | Jul 2016 | |

Av Ketil Lenert Hansen, førsteamanuensis, ph.d. i samfunnsmedisin, dr. UiT Norges Arktiske Universitetet, Tromsø Fotomontasje: ©Ketil Lenert Hansen Samer opplever ofte å bli diskriminert og mobbet i dagens Norge. Den siste tiden har vi vært vitne til flere tilfeller av rasistiske uttalelser og at intensiteten mot samer i media, og særlig i nettdebattene, har nådd et alarmerende nivå. At samer utsettes for diskriminering i form av grove ord, samevitser, netthets og tullejoiking er en del av hverdagsrasismen som mange samer føler på kroppen. Resultater fra min forskning viser at rundt fire av ti samisktalende menn og en av tre samisktalende kvinner i alderen 36-79 år oppgir å ha blitt diskriminert på grunnlag av sin samiske bakgrunn.1 Videre viser mitt forskningsprosjekt at etnisk diskriminering bidrar til etniske ulikheter i somatisk og mental helsestatus mellom samer og etniske nordmenn. Respondenter som rapporterte diskriminering var mer tilbøyelig til å rapportere dårligere psykisk helse2 og somatisk helse.3  Datamaterialet Datamaterialet bygger på den omfattende helse- og levekårstudien i områder med samisk og norsk bosetning (SAMINOR studien).4 16.538, samer, kvener og majoritetsnordmenn, i 24 kommuner fra Sør-Trøndelag til Finnmark deltok i spørre- og helseundersøkelsen. Utvalget bestod av 4.389 samer. I undersøkelsen har man stratifisert i samisk majoritetsområde og samisk minoritetsområde. Kjennetegnet på samisk majoritetsområde er at i disse kommunene lever samer i majoritet (dvs. at over 50 % innbyggerne i disse kommunene har rapportert sin etnisitet til å være samisk). Det samiske majoritetsområdet omfatter kommunene: Kautokeino, Karasjok, Nesseby, Tana og Porsanger. Kjennetegnet på det samiske minoritetsområdet er at i disse kommunene, mange av dem er kystkommuner, bor samer i mindretall. Det samiske minoritetsområdet omfatter: Lebesby, Kvalsund, Loppa, Alta, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Lavangen, Skånland, Evenes, Tysfjord, Narvik (Vassdalen), Hattfjelldalen, Grane (Majavatn), Røyrvik, Namskogen (Trones og Furuly), Snåsa (Vinje) og Røros. Fornorskningsprosessen Den samiske befolkningen har en...