Fekal mikrobiota ved pediatrisk IBD

Christine Olbjørn, | Mar 2019 | Gastroenterologi |

Christine Olbjørn,
overlege,
AHUS,
klinisk stipendiat,
UiO

Patogenesen ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD) som Crohns sykdom (CD) og ulcerøs kolitt (UC) er ikke fullstendig kartlagt, men sykdommen antas å oppstå hos genetisk utsatte på bakgrunn av et overaktivt immunsystem mot mikrobielt tarminnhold.1  Tarmens mikrobiota har også vist seg å ha betydning ved andre gastrointestinale sykdommer, slik som irritabel tarm-syndrom (IBS), med en ubalanse (dysbiose) kjennetegnet av en mindre rikholdig tarmmikrobiota med færre gunstige bakterier, og relativt flere proinflammatoriske bakterier.2-4 IBS-pasienter kan ha lignende plager som IBD-pasienter og utgjør en differensialdiagnostisk utfordring.  Vår hypotese var at sammensetningen i fekal mikrobiota kan være et diagnostisk hjelpemiddel ved pediatrisk IBD også. Vi ønsket å se på mikrobiotaprofiler hos behandlingsnaive pediatriske IBD-pasienter sammenlignet med barn med mageplager suspekt på IBD, men uten inflammasjon (symptomatiske non-IBD-kontroller) og friske barn og unge under 18 år. Vi undersøkte også om mikrobiota-sammensetningen kunne skille mellom fenotyper av IBD, behov for biologisk behandling, kirurgi og hvorvidt mikrobiotaen forandret seg med behandling. Material og metode IBD-pasienter, non-IBD-symptomatiske pasienter og friske kontroller Pasienter i studien ble rekruttert fra tre populasjonsbaserte prospektive epidemiologiske studier fra Sørøst-Norge, Ibsen II,5,6 Early IBD og IBD Character.7 Inklusjonsperiodene var fra 2005-2015, med identiske protokoller og inklusjonskriterier. Pediatriske pasienter under 18 år, med symptomer suspekt på IBD, ble inkludert etter informert og skriftlig samtykke. IBD ble diagnostisert i henhold til Porto-kriteriene.8  Pasienter som ikke oppfylte kriteriene for IBD og som hadde en makro- og mikroskopisk normal mukosa og normal MR tynntarm, ble inkludert som non-IBD- symptomatiske kontroller. Friske barn og unge mellom 2 og 18 år ble rekruttert mellom 2013-14 fra samme opptaksområde, leverte avføringsprøver og ble inkludert som friske kontroller. De hadde ingen mage-tarmplager, ikke IBD i familien, spiste normal kost (barn som levde glutenfritt, kumelkprotein-fritt, vegetarisk/vegansk ble ekskludert) og hadde normal fekal kalprotektin.9 Kliniske-, endoskopiske-, radiologiske- og laboratoriedata Alder, kjønn, sykehistorie, familiehistorie og...